Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2018-11-06
Lästips: Herman Lindqvist: Mannerheim, marsken, masken, myten,( Albert Bonniers Förlag, 2017)
Lästips: Staffan Bruun: Mitt liv på HBL” (Förlaget, 2018)
Lästips: Waldemar Erfurth: Problemet Murmanskbanan under Finlands senaste krig (utgiven 1952)

2018-09-27
Lästips: Kai Häggman, Teemu Keskisarja, Markku Kuisma, Kuvatoimitus; Jukka Koukkonen: 1917, Kansa itsenäisyyden kynnyksellä, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki, 2017
Lästips: Erland Nordenskiöld: Forskning och äventyr i Sydamerika
Essä: Lennart Gripenberg: Ur mina levnadsminnen(Helsingfors 1922)

2018-09-06
Essä: Finlands författningskamp 1898-1905 (Skrift utgifven på föranstaltande af landtdagsmän, hvilka vid 1906 års ständermöte tillhört det konstitutionella partiet, Maj 1907)

2018-08-16
Essä: Thomas Garoff har fördjupat sig i Reallyceum – Svenska Reallyceum – Svenska Lyceum i Helsingfors 1872-1957, en jubileumsskrift utgiven av forna reallyceisters kamratförbund.

Folket mobiliserades när
Finlands autonomi var i fara

Finska lejonfanan. Denna flagga representerade inofficiellt storfurstendömet Finland under början av 1900-talet. Flaggan var inte erkänd eller tillåten av det ryska kejsardömet. Foto våren 1976, Vårdö, Helsingfors: Lauri Anttila/Bokebacken.

Under ryske kejsaren Nikolajev II utsattes Finland för en målmedveten kampanj för att förryska landet. Det motstånd som utvecklades på flera olika sätt lade grunden för ett demokratiskt samhällssystem med en folkrepresentation bestående av en enkammarriksdag baserad på allmän och lika rösträtt. För första gången i Finlands historia genomfördes massaktioner där hela folket var representerat. Från rysk sida satte man in hårda repressiva åtgärder. Thomas Garoff har studerat en skrift om Finlands författningskamp från 1907, som han funnit i sin farfars bokhylla.

Ett läroverk i storpolitikens skugga

Att trycka upp egna frimärken redan i oktober 1917 var en klar markör från Finlands sida att man nu var herre i sitt eget hus. Man ansåg att maktövertagandet av det civila samhället sommaren 1917 berättigade Finlands senat att ge ut egna frimärken. Den berömda arkitekten Eliel Saarinen anlitades som konstnär för att skapa de nya frimärkena. Av märkena ovan utkom 5 p:s märket 1.10, 10 p:s 17.10, 25 p:s 25.10 och 50 p:s märket 24.11.1917 d.v.s. före självständighetsförklaringen. Garoffska släktarkivet/Bokebacken

Kan en jubileumsskrift för ett läroverk som stängdes 1973 vara av minsta intresse för dagens läsare? Ja, absolut, om det handlar om Svenska reallyceum i Helsingfors och man ber en historiker av rang berätta om skolans roll i ett föränderligt samhälle. Förryskning som avlöstes av finländsk nationalism, tyskorientering, en framväxande borgerlighet som kräver utbildning i tekniska ämnen, inte bara klassiska språk, striden om svenskans ställning, lärarlöner som urholkas av inflationen. Skolvärlden ska vara politiskt neutral, men det är inte lätt att hålla på principen när skotten ekar på gatorna utanför. Läs här.

Ingen vanlig turistbroschyr
Årsskrift med oväntat innehåll

Ångbåtar i linjetrafik förändrade sjöfarten under början av 1900-talet. Bland annat Malmö-Köpenhamnsområdet fick en ökad betydelse medan Göteborg tappade terräng. Postkort från Malmö hamn den 8 september 1912.
Släkten Garoffs familjearkiv/Bokebacken.

Kan en årsskrift från Svenska turistföreningen under första världskriget med realism säga något om samhället? Ja, 1917 års upplaga ger faktiskt en förträfflig lägesrapport om de geografiska och ekonomiska förhållandena i landet i krigets skugga. Dessutom en intressant teori om sambandet mellan hur känsliga växter och människan valt samma vägar för sin kolonisation av Sverige efter inlandsisen. Thomas Garoff har fördjupat sig i de olika bidragen. Läs essän här.

UbåtKlicka på bilderna för större bild.
Tecknare: Anders Kämpe

Läsarnas bästa lön; att, åtminstone i ett och annat ögonblick, nå kontakt med någonting som bär dem oändligt långt bort från mörkrets, skränets och gestikulerande ihåligheters regioner, till en värld där allt är lag, melodi och eviga tings reflexer.

Frans G Bengtsson

Spanska inbördeskriget
ett ideologiskt minfält

På luciadagens 1938 när kvällståget från Göteborg rullade in på Borås central var perrongen fylld av entusiastiska människor. Fyra av de överlevande frontkämparna från Spanska inbördeskriget kom hem och fick ett varmt mottagande av den samlade arbetarrörelsen. De skarpa ideologiska motsättningarna mellan socialdemokratin och det kommunistiska partiet hade tillfälligt lagts åt sidan.

Läs essän här.

Ulf Ivarsson

Har ett förflutet som journalist i dags- och fackpress och som informationsansvarig i myndigheter.

Utmärkelser: Gustaf Petrimedaljen i brons
Hemvärnets kungliga medalj i guld
Tjänstetecken för 35 år i Hemvärnet

Några ord om oss som startade denna sida:

Torkel Ivarsson

Är författare och journalist. Har skrivit en rad dokumentärer, biografier och noveller. Medverkar efter sin pensionering fortfarande i dags- och fackpress.

Utmärkelser: Sjuhärads kulturhistoriska förenings kulturpris 2015
Borås stads kulturbelöning 2016

Medarbetare i Stockholm

Åke W Berg har pluggat allt från elektronik och digitalteknik vid Teknikum i Uppsala - till sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bloggar nu om internationell politik, inklusive en och annan bokrecension. Innan dess redaktör på bl a Kemisk Tidskrift, m fl tekniska tidskrifter och deckarförfattare. Debuterade 1989 med Lång höst.

Ylva Ivarsson

Är webbmaster för Bokebacken.

Petter Ivarsson

IT-konsult som arbetat i många år för försvarsindustrin och Volvo. Ansvarar för Bokebackens tekniska support.

Helsingforsredaktionen

Fil dr Thomas Garoff, Helsingfors är medarbetare i Bokebackens kultursida. Han har ett brett register men skriver med förkärlek om vetenskap, historia och konst. 2016 gav han ut en biografi om Friedrich von Berg, som var Finlands generalguvernör 1854 - 1861 "Kenraalikuvernööri Berg, Suomalaisuuden synnyttäjä".

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.