Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2018-08-16
Essä: Thomas Garoff har fördjupat sig i Reallyceum – Svenska Reallyceum – Svenska Lyceum i Helsingfors 1872-1957, en jubileumsskrift utgiven av forna reallyceisters kamratförbund.

2018-08-09
Essä: Thomas Garoff har läst Nils Christiernssons Hindenburgs front, utgiven 1917
Essä: Thomas Garoff har läst Ezaline Bohemans (red.) Svenska Turistföreningens Årsskrift 1917

2018-07-24
Lästips: Teemu Keskisarja: Hulttio, Gustaf Mannerheimin painava nuoruus, Kustannusosakeyhtiö Siltala

2018-07-16
Lästips: Jaakko Hämeen-Anttila: Mare nostrum, Länsimaisen kulttuurin juurilla

Journalister lånar sig
till krigspropagandan

Propaganda är lika viktig i krig som de militära och industriella resurserna. Under första världskriget inbjöds journalister från neutrala stater av de krigförande på båda sidor. Syftet var att de skulle åka hem med en tillrättalagd bild av styrkeförhållandena. Nils Christiernsson från Helsingborgs Dagblad reste runt på östfronten och guidad av sina tyska värdar målar han sedan upp en ljus bild av axelmakternas möjligheter att vinna kriget. Thomas Garoff har läst och analyserat Christiernssons iakttagelser.

Att trycka upp egna frimärken redan i oktober 1917 var en klar markör från Finlands sida att man nu var herre i sitt eget hus. Man ansåg att maktövertagandet av det civila samhället sommaren 1917 berättigade Finlands senat att ge ut egna frimärken. Den berömda arkitekten Eliel Saarinen anlitades som konstnär för att skapa de nya frimärkena. Av märkena ovan utkom 5 p:s märket 1.10, 10 p:s 17.10, 25 p:s 25.10 och 50 p:s märket 24.11.1917 d.v.s. före självständighetsförklaringen. Garoffska släktarkivet/Bokebacken

Ett läroverk i storpolitikens skugga

Kan en jubileumsskrift för ett läroverk som stängdes 1973 vara av minsta intresse för dagens läsare? Ja, absolut, om det handlar om Svenska reallyceum i Helsingfors och man ber en historiker av rang berätta om skolans roll i ett föränderligt samhälle. Förryskning som avlöstes av finländsk nationalism, tyskorientering, en framväxande borgerlighet som kräver utbildning i tekniska ämnen, inte bara klassiska språk, striden om svenskans ställning, lärarlöner som urholkas av inflationen. Skolvärlden ska vara politiskt neutral, men det är inte lätt att hålla på principen när skotten ekar på gatorna utanför. Läs här.

Ångbåtar i linjetrafik förändrade sjöfarten under början av 1900-talet. Bland annat Malmö-Köpenhamnsområdet fick en ökad betydelse medan Göteborg tappade terräng. Postkort från Malmö hamn den 8 september 1912.
Släkten Garoffs familjearkiv/Bokebacken.

Ingen vanlig turistbroschyr
Årsskrift med oväntat innehåll

Kan en årsskrift från Svenska turistföreningen under första världskriget med realism säga något om samhället? Ja, 1917 års upplaga ger faktiskt en förträfflig lägesrapport om de geografiska och ekonomiska förhållandena i landet i krigets skugga. Dessutom en intressant teori om sambandet mellan hur känsliga växter och människan valt samma vägar för sin kolonisation av Sverige efter inlandsisen. Thomas Garoff har fördjupat sig i de olika bidragen. Läs essän här.

Grillförbud


Klicka på bilden för större bild.
Tecknare: Anders Kämpe

Läsarnas bästa lön; att, åtminstone i ett och annat ögonblick, nå kontakt med någonting som bär dem oändligt långt bort från mörkrets, skränets och gestikulerande ihåligheters regioner, till en värld där allt är lag, melodi och eviga tings reflexer.

Frans G Bengtsson

Spanska inbördeskriget
ett ideologiskt minfält

På luciadagens 1938 när kvällståget från Göteborg rullade in på Borås central var perrongen fylld av entusiastiska människor. Fyra av de överlevande frontkämparna från Spanska inbördeskriget kom hem och fick ett varmt mottagande av den samlade arbetarrörelsen. De skarpa ideologiska motsättningarna mellan socialdemokratin och det kommunistiska partiet hade tillfälligt lagts åt sidan.

Läs essän här.

Medarbetare i Stockholm

Åke W Berg har pluggat allt från elektronik och digitalteknik vid Teknikum i Uppsala - till sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bloggar nu om internationell politik, inklusive en och annan bokrecension. Innan dess redaktör på bl a Kemisk Tidskrift, m fl tekniska tidskrifter och deckarförfattare. Debuterade 1989 med Lång höst.

Några ord om oss som startade denna sida:

Torkel Ivarsson

Är författare och journalist. Har skrivit en rad dokumentärer, biografier och noveller. Medverkar efter sin pensionering fortfarande i dags- och fackpress.

Utmärkelser: Sjuhärads kulturhistoriska förenings kulturpris 2015
Borås stads kulturbelöning 2016

Petter Ivarsson

IT-konsult som arbetat i många år för försvarsindustrin och Volvo. Ansvarar för Bokebackens tekniska support.

Helsingforsredaktionen

Fil dr Thomas Garoff, Helsingfors är medarbetare i Bokebackens kultursida. Han har ett brett register men skriver med förkärlek om vetenskap, historia och konst. 2016 gav han ut en biografi om Friedrich von Berg, som var Finlands generalguvernör 1854 - 1861 "Kenraalikuvernööri Berg, Suomalaisuuden synnyttäjä".

Ulf Ivarsson

Har ett förflutet som journalist i dags- och fackpress och som informationsansvarig i myndigheter.

Utmärkelser: Gustaf Petrimedaljen i brons
Hemvärnets kungliga medalj i guld
Tjänstetecken för 35 år i Hemvärnet

Ylva Ivarsson

Är webbmaster för Bokebacken.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.