Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2021-01-18
Ulf Ivarsson: Studentikos lundakemist knäckte Bruna bokens gåta

2021-01-14
Torkel Ivarsson: Karl X Gustafs offensiv pressade danskarna till hårda fredsvillkor
Lästips: Tove Jansson: Pappan och havet
Lästips: Henrik Meinander: Kaleidoskopet, studier i Finlands historia

2021-01-12
Ulf Ivarsson: Musik vi pådyvlas har aldrig ägt rum

2021-01-08
Torkel Ivarsson: Ljusa och mörka minnen från åren som skeppsgosse

Studentikos lundakemist
knäckte Bruna bokens gåta

Uno Boklund gjorde vad ingen klarat före honom: analyserade texterna i Scheeles Bruna bok.

I kvarlåtenskapen efter Carl Wilhelm Scheele fanns en bunt handskrifter inbundna i bruna pärmar. Ingen intresserade sig för dem innan kemisten Uno Boklund på 1950-talet mödosamt tolkade de svårlästa lapparna. Han fann ett brevkoncept till den franske kemisten Lavoisier. På några få rader avslöjar Scheele sin upptäckt av syret. Boklund inser att han har beviset för att Scheele var först i sin hand. Läs här.


Karl X Gustafs offensiv pressade
danskarna till hårda fredsvillkor

Svenska arméns tåg över de danska Bälten. Utsnitt av Johan Philip Lemkes bataljmålningar på Drottningholm, gjorda på 1680-talet efter Erik Dahlbergs gravyrer. Här betraktar kungen och hans stab trupperna som just satt sig i rörelse över isen mot Lolland.

Det var ett av krigshistoriens mest våghalsiga företag men det lyckades och framgången fastställde i stort sett Sveriges gränser som de ser ut i dag. Tåget över Bälten vintern 1658 blev en triumf för Karl den X Gustaf. Men inte förrän femtio år senare tystnade vapnen de båda ärkefienderna emellan. Läs här.


Musik vi pådyvlas
har aldrig ägt rum

Sampling, insamling av ljud inplacerade i ett matematiskt bestämt tidsmönster och med pålagd trummaskin är grundläggande i mycken digital dansmusik. Här så kallad street dance. Foto: Eduemoni/Wikimedia

I varuhus, butiker och gallerior spelas underlig musik. Den är obehagligt plastaktig och går inte riktigt att känna igen. Det beror på att den framställts i datorer och bygger på afrikanska rytmer som isolerats från sitt ursprungliga sammanhang. Läs här.


Ljusa och mörka minnen
från åren som skeppsgosse

Manne Asperud hade både mörka och ljusa minnen från Skeppsgossekåren. Det största äventyret var långseglingen med flygplanskryssaren Gotland. Foto: Torkel Ivarsson

Den unge Manne Asperud hade tur. Trots svår konkurrens fick han en elevplats i Skeppsgossekåren och slapp den svåra arbetslösheten på 1930-talet. Men det var med kluvna känslor han nästan 70 år senare berättade för mig om åren i flottan. Han gillade utbildningen och upplevelserna till sjöss men pennalismen var utbredd. ”Kaninerna” trakasserades av äldrekursarna. Läs här.


Kan jordbruket binda
mer kol än det släpper ut?

En svensk forskare, Per Frankelius vid Linköpings universitet beräknar att jordbruket binder mer koldioxid än det släpper ut och alltså kan vara en så kallad kolsänka. Detta är något som FN:s klimatpanel tycks ha missat. Men för att vara säker krävs en mer detaljerad analys. Läs här.

Mjölkningsdags vid Ohh la Vache, Morbihan, Frankrike. Foto: Amélie Tsaag Valren/Wikimedia


”Vill irritera alla kränkta
kärringar som aldrig vart unga”

Boende i centrala Mora vittnar om sömnlösa nätter där bilarna kan spela hela natten fram till åtta på morgonen. Teckning: Anders Kämpe

Ett ständigt återkommande svar i enkäter som rör trivseln i boendet är att grannen spelar för hög musik. De juridiska möjligheterna att stoppa störningarna är små. Ett liknande beteende i trafiken som blivit allt värre de senaste åren är extremt höga volymer från bilar med specialbyggda ljudanläggningar. På många håll har detta problem för länge sedan passerat alla acceptabla gränser. Läs här.


Västergötland flödar
av skrivarglädjen

Hornborgasjön. Litografi av Olof Thunman. 1919.

Västergötland tar inte mycket plats i litteraturhistorien. Här finns visserligen en uppsjö av duktiga hembygdsförfattare- och forskare men få riktigt stora namn. En djupdykning i landskapets krönika ger dock mer än man tror. För att citera folklivsforskaren Sixten Västgöta-Bengtsson: ”Tänk om alla vore västgötar, va lognt å gött dä vore på jola då och så roligt sen!” Läs här.


Tärningen var kastad
Adlersparre marscherar

Gustav den IX Adolf grips på slottet och sätts i husarrest.

Mordet på Gustaf den III följdes av en framgångsrik attack mot enväldet, den 13 mars 1809 sattes hans son och efterträdare Gustaf den IX Adolf ur spel. En nyckelperson i denna revolution var överstelöjtnanten Georg Adlersparre som marscherade med tretusen man från Värmland till Stockholm för att garantera upprorets lyckliga utgång. En episod i vår historia som kanske borde uppmärksammas mer. Läs här.


Kemin var hans ädla ögonsten

Roman om Carl Wilhelm Scheele

Ulf Ivarssons debutroman handlar om den svenske 1700-talskemisten Carl Wilhelm Scheele. Intrigen bygger på historiska källor och kretsar kring hans arbete i laboratoriet, sociala liv, vänner och verkliga händelser i dåtidens Sverige. Några av hans experiment och upptäckter berörs. Men detta är ingen faktasamling utan en berättelse om människan Carl Wilhelm Scheele och hur han med en närmast ofattbar arbetsinsats slår sig in i den vetenskapliga världen. Med något undantag är alla som förekommer i boken historiska personer. Författaren har tagit sig friheten att konstruera delar av dialogen med citat ur samtida brevväxlingar.

Röster om Kemin var hans ädla ögonsten:

”Författaren drar från första sidan in läsaren i en tid för 250 år sedan som genast känns som en samtid. Livet, drömmarna, tankarna, samhället växer fram samtidigt som människan Scheele tar gestalt. Språket tar sats utifrån Scheeles tidevarv. Detta bidrar till att behålla en tidsanda som ramar in Scheeles person, hans forskning och hans funderingar. Ivarsson har en enastående förmåga att förmedla en stark förankring i samtiden vad gäller samhällsbygget, vardagsliv, forskning och kemi.”

Professor emerita i medicinsk vetenskap Elisabeth Kylberg-Lundström (Bokus)

” ...en mycket underhållande biografi med fiktiva inslag om en av de första stora svenska kemisterna. Boken, som bygger på ett omfattande källmaterial, ger en rik föreställning om 1700-talets liv och elitens sociala förhållanden. Den bör läsas både för nöjes skull och för sitt gedigna vetenskapshistoriska innehåll och skulle väl försvara sin plats i kurser om kemi- och vetenskapshistoria.

Tekn dr och professor emeritus i arbets- och miljövetenskap vid KTH Ulf Ulfvarsson i Kemisk Tidskrift 4/2020

"Ivarsson uppträder som en allvetande författare med stöd av sin djupa förtrogenhet med Scheeleforskningen ... Miljöerna i Stockholm, Uppsala och Köping är illusoriskt beskrivna, liksom Scheeles personliga tillkortakommanden på det amorösa planet ... Romanen är skriven med ett lätt arkaiserande språk, viket bidrar till tidsatmosfären ... I syfte att belysa människan Scheele - som själv inte efterlämnade något självbiografiskt materiel -  har två mindre men fiktiva relationer arbetats in i berättelsen. Dessa bidrar till förståelsen av Scheeles kamp för för att hävda sina upptäckter och få erkännande för dem."

Fil dr Olle-Petter Melin i Medlemsblad nr 2/2020 för släktföreningen von Schéele-Bergenheim

"Ivarsson har utnyttjat tidigare litteratur och olika biografier, dessutom de brev till och från Scheele som finns bevarade. Och han har komponerat romanen så att han lagt in texter från dessa brev i dialogerna mellan olika romangestalter. Detta ger boken en fascinerande autenticitet."

Professor emeritus i fysik Svante Svensson i Folket i Bild/Kulturront 12/2020

Läs en utförlig recension av Gunilla Garoff här.

Beställ boken från:

Adlibris
Bokus


Harrison slår hål på myter om folkvandringen

Dick Harrison har i sin bok Krigarnas och helgonens tid tagit sig an att i detalj granska förhållandena under åren 400-800 e.Kr. det vill säga under tidig medeltid. Från ett myller av detaljerade uppgifter lyckas han slå hål på största delen av våra stereotypa uppfattningar om medeltiden. Resultatet av analysen mynnar ut i ett slutomdöme: statsskicket i Västeuropa kollapsar inte. Läs här.

Ledde fyra krig
blev nationalhelgon

Gustaf Mannerheim lämnar den ryska armén 1917 och flyr från oroligheterna till sitt fosterland Finland. Han kan inte rädda kejsardömet men åtminstone se till att Finland inte dras in i revolutionen. Men i Helsingfors betyder hans höga rang och lysande militära karriär ingenting. Han har inte ens råd att bo på hotell. Thomas Garoff har läst Dag Sebastian Ahlanders biografi om Mannerheim. Läs här.

Hör Leif Svensson tala om böckerna om sin mormors hårda och äventyrliga liv

Boråsförfattaren Leif Svensson två böcker om sin mormor, Nanda och Mor behöver dig har anmälts på Bokebacken vid tidigare tillfällen. Författaren har nu ställt ett av sina föredrag till vårt förfogande. Det fungerar som en introduktion till författarskapet och kan avlyssnas här: https://www.youtube.com/watch?v=kbbWKhhaUs8

En kämpande skolsköterska

I Karlskoga verkade under efterkrigstiden Sigrid Tallmo som skolsköterska. Uppgiften var närmast övermänsklig – hon hade ensam ansvar för 1 500 barn. Hon blev riksbekant för sina protester mot illa organiserade poliovaccinationer. Anvisningarna från medicinalstyrelsen var ofullständiga och registren slarvigt skötta, vilket var medicinskt farligt. Om detta skrev hon en saklig, engagerande och konkret bok, Nubbhålet. Läs här.

Pressen får godkänt i fallet Wallenberg

Under efterkrigstiden var pressen följsam mot makthavarna. Det finns ett klart undantag och det gäller fallet Raoul Wallenberg, diplomaten som i krigsslutet räddade tusentals judar. Ett planerat besök i Sverige av Chrusjtjov 1959 ställdes troligen in på grund av att framförallt borgerlig press var emot det. Opinionstrycket var för starkt, konstaterar Lars Brink i sin bok Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget.

Hierta banar väg
in i modernismen

Knappast har en enskild person betytt så mycket för Sveriges väg in i modernismen som publicisten, politikern och industrimannen Lars Johan Hierta, mest känd som grundaren av tidningen Aftonbladet och som banbrytande journalist. Läs här.

Krönika av Ulf Ivarsson

Svårt avgöra kvalitén i litteraturen

För den som en gång fått kontakt med de stora författarna råder det ingen tvekan om vad som är kvalitet i litteraturen. Men hur ska man kunna dra gränser och orientera rätt i århundraden av litterära sediment? Ulf Ivarsson gör att försök att överblicka ett område som det är svårt att ha någon definitiv uppfattning om. Läs här.

Krönika av Torkel Ivarsson

Om man startar från noll
ter sig allt märkvärdigt

Försvarsdebatten rör sig ofta på ett ytligt plan och de flesta journalister har ingen kunskap om militära förhållanden och hur ett militärt försvar bör vara organiserat. De föll till exempel för klichéerna om det gamla otidsenliga förrådsställda försvaret. Läs här.

Noldes konst direkt ur färgtuben

”Umgänge i trädgården” (1908), olja på duk.

Nolde räknas numera till en av Tysklands främsta och färgstarkaste modernister, man kan till och med säga ”klassiska modernister”. Men vägen dit var kantad av problem. Nazisterna förbjöd hans tavlor och han målade därför ett tag bara harmlösa blomstermotiv. Läs här.

Många obesvarade frågor
kring Estonias förlisning

Upprörande nonchalans med sjösäkerheten ledde fram till Estoniakatastrofen. Till det ska läggas mängder av obesvarade frågor kring haveriet. Vill man, eller vågar man, få fram sanningen? Per Sjöswärd rekapitulerar. Läs här.

Krönika av Torkel Ivarsson:

I Sverige ingen mylla
för högerextremism

Jag läser DN-journalisten Gustaf Hellströms reportage från Tyskland i maj 1933 och slås av två saker: Ingen kan påstå att det ens i inledningsskedet fattades svenskarna kunskaper om den nazistiska terrorregimen. Dess brutala karaktär stod fullständigt klar omedelbart efter statskuppen. Men den ofta upprepade parallellen med den aktuella politiska utvecklingen i vårt land håller inte streck, förutsättningarna är så diametralt olika. Läs här.

Krönika av Torkel Ivarsson:

En illojal murvels bekännelse

Efter min pensionering från Borås Tidning fick jag en intressant erfarenhet av hur det är att vara ute i kylan. Nu fick jag en praktisk inblick i hur en tidning på ett arrogant vis kan behandla läsare, tipsare och insändarskribenter. Redaktionen undviker helst ämnen som upplevs som obehagliga. Läs krönikan här.

För gud, för kung, för fosterland
- om underkastelsens estetik

Barnen tycker om farbror Adolf

Vad har den tyske naziledaren Adolf Hitler gemensamt med scientologirörelsens skapare L. Ron Hubbard och den gamle hedersmannen Gustav den V? Vid en första anblick ingenting, vid en närmare ganska mycket. De var alla ledargestalter i auktoritära, antidemokratiska system och lät sig oreserverat hyllas av undersåtarna. Läs här.

Björn Gillberg medias kelgris
fredad från normal granskning

Medierna har mycket att stå till svars för när det gäller bevakningen av ”miljöforskaren” Björn Gillberg. Han fick tidigt ett slags immunitet och en normal granskning uteblev därför att journalisterna sympatiserade med budskapet. Läs här.


Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.