Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2019-01-07
Lästips: Theodore Gray: Die Elemente, Bausteine unserer Welt (KOMET Verlag GmbH, Köln, 2010). Orginalutgåva: The Elements. A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe (Black Dog & Leventhal Publishers, New York, 2009)

2018-12-18
Lästips: Tuva Korsström: Älvan och jordanden, En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström” ( Schildts & Söderströms, Helsingfors, 2018)

2018-12-18
Lästips: Jonathan Metcalf m fl: Naturwissenschaften (Dorling Kindersley Verlag GmbH, München, 2018)

2018-12-03
Essä: Åke W Bergh har läst John M Barrys bok The great influenza och hans artikel om pandemin i Smithsonian Magazine, How the Horrific 1918 Flu Spread Across America.

Vulkanutbrott avgjorde
slaget vid Waterloo

Stoftpartiklar som slungats upp i atmosfären i samband med vulkanutbrott föranleder starkt rödfärgade soluppgångar och solnedgångar. Enligt författaren beror detta på att det blå ljuset sprids mera av mikropartiklarna än det röda ljuset. Vid soluppgång och - nedgång måste ljuset färdas längre sträckor genom atmosfären varvid det blåa ljuset hinner avlänkas. Enbart det röda ljuset når ögat, vilket ger soluppgången och solnedgången en röd lyster. Hangö i Östra hamnen.
Foto: Staffan Garoff

Klimatet styrs i huvudsak av faktorer vi inte kan göra något åt som jordens elliptiska bana, jordens oscillerande lutning och variationer i solens strålning. Senaste istiden låg förmodligen bakom att neandertalmänniskan försvann och klimatförändringar har orsakat folkvandringar och kollapsade högkulturer. Ett vulkanutbrott i Indonesien kan förklara det skyfall som avgjorde att Napoleon förlorade slaget vid Waterloo, hävdar Marcus Rosenlund i sin nya bok Väder som förändrade världen. Läs essän här.

Första världskrigets influensapandemi
kan ha skördat 100 miljoner offer

Av Åke W Bergh

Funston Camp i Kansas 1918

Media är i dagarna fyllda av hyllningar till de soldater som dog i Första världskriget. Dock ett 100-årsminne under stark selektiv amnesi. Om historiens dödligaste pandemi i samband med kriget som kan ha tagit livet av ytterligare 100 miljoner civila runt om i världen, råder nämligen fullständig minnesförlust. Läs här.

Ett läroverk i storpolitikens skugga

Att trycka upp egna frimärken redan i oktober 1917 var en klar markör från Finlands sida att man nu var herre i sitt eget hus. Man ansåg att maktövertagandet av det civila samhället sommaren 1917 berättigade Finlands senat att ge ut egna frimärken. Den berömda arkitekten Eliel Saarinen anlitades som konstnär för att skapa de nya frimärkena. Av märkena ovan utkom 5 p:s märket 1.10, 10 p:s 17.10, 25 p:s 25.10 och 50 p:s märket 24.11.1917 d.v.s. före självständighetsförklaringen. Garoffska släktarkivet/Bokebacken

Kan en jubileumsskrift för ett läroverk som stängdes 1973 vara av minsta intresse för dagens läsare? Ja, absolut, om det handlar om Svenska reallyceum i Helsingfors och man ber en historiker av rang berätta om skolans roll i ett föränderligt samhälle. Förryskning som avlöstes av finländsk nationalism, tyskorientering, en framväxande borgerlighet som kräver utbildning i tekniska ämnen, inte bara klassiska språk, striden om svenskans ställning, lärarlöner som urholkas av inflationen. Skolvärlden ska vara politiskt neutral, men det är inte lätt att hålla på principen när skotten ekar på gatorna utanför. Läs här.

Trög start men fängslande slut på familjedrama

Teckning gjord av Mirjam Tuominen med pastellkrita på papper :”Le rire, skrattet”, Foto: Staffan Garoff

Myllret av detaljer i inledningen i Tuva Korsströms nya bok Älvan och jordanden kräver en del av läsaren men man får en riklig belöning. Boken formligen exploderar, skriver Bokebackens Thomas Garoff i sitt entusiastiska lästips.

Vad är demokrati?


Klicka på bilden för större bild.
Tecknare: Anders Kämpe

Läsarnas bästa lön; att, åtminstone i ett och annat ögonblick, nå kontakt med någonting som bär dem oändligt långt bort från mörkrets, skränets och gestikulerande ihåligheters regioner, till en värld där allt är lag, melodi och eviga tings reflexer.

Frans G Bengtsson

Spanska inbördeskriget
ett ideologiskt minfält

På luciadagens 1938 när kvällståget från Göteborg rullade in på Borås central var perrongen fylld av entusiastiska människor. Fyra av de överlevande frontkämparna från Spanska inbördeskriget kom hem och fick ett varmt mottagande av den samlade arbetarrörelsen. De skarpa ideologiska motsättningarna mellan socialdemokratin och det kommunistiska partiet hade tillfälligt lagts åt sidan.

Läs essän här.

Medarbetare i Stockholm

Åke W Berg har pluggat allt från elektronik och digitalteknik vid Teknikum i Uppsala - till sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bloggar nu om internationell politik, inklusive en och annan bokrecension. Innan dess redaktör på bl a Kemisk Tidskrift, m fl tekniska tidskrifter och deckarförfattare. Debuterade 1989 med Lång höst.

Ulf Ivarsson

Har ett förflutet som journalist i dags- och fackpress och som informationsansvarig i myndigheter.

Utmärkelser: Gustaf Petrimedaljen i brons
Hemvärnets kungliga medalj i guld
Tjänstetecken för 35 år i Hemvärnet

Helsingforsredaktionen

Fil dr Thomas Garoff, Helsingfors är medarbetare i Bokebackens kultursida. Han har ett brett register men skriver med förkärlek om vetenskap, historia och konst. 2016 gav han ut en biografi om Friedrich von Berg, som var Finlands generalguvernör 1854 - 1861 "Kenraalikuvernööri Berg, Suomalaisuuden synnyttäjä".

Några ord om oss som startade denna sida:

Torkel Ivarsson

Är författare och journalist. Har skrivit en rad dokumentärer, biografier och noveller. Medverkar efter sin pensionering fortfarande i dags- och fackpress.

Utmärkelser: Sjuhärads kulturhistoriska förenings kulturpris 2015
Borås stads kulturbelöning 2016

Ylva Ivarsson

Är webbmaster för Bokebacken.

Biografi över Anna Maria Lenngren av Ylva Ivarsson. Läs här.

Petter Ivarsson

IT-konsult som arbetat i många år för försvarsindustrin och Volvo. Ansvarar för Bokebackens tekniska support.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.