Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2020-11-21
Torkel Ivarsson: Pappan till Åsa-Nisse simpel sol- och vårare

2020-11-18
Torkel Ivarsson: En renässansmänniska i västgötska Tranemo

2020-11-15
Krönika: Ulf Ivarsson: Svårt avgöra kvalitén i litteraturen

2020-11-14
Göran Värmby: Miljöjournalistiken blev klimatalarmism

2020-11-13
Hierta banar väg in i modernismen

2020-11-09
Krönika: Ulf Ivarsson: Björn Gillberg medias kelgris fredad från normal granskning

Pappan till Åsa-Nisse
simpel sol- och vårare

De folkligt uppskattade författarna Birgit Th. Sparre och Stig Cederholm gifte sig 1955.

Det var ett författarmöte som det slog gnistor om. Birgit Th. Sparre, känd för serien Gårdarna runt sjön, mötte Stig Cederholm, pappa till Åsa-Nisse, och ljuv musik uppstod. De gifte sig och levde i sus och dus på Sparres fina herrgård Åsundsholm utanför Ulricehamn tills sanningen kom i kapp idyllen. Gentlemannen Cederholm visade sig vara en simpel sol- och vårare som efter ett några år lämnade Birgit Th. Sparre som då var fullständigt utblottad. Läs här.


En renässansmänniska
i västgötska Tranemo

På väg till Kina uppsökte Anders Elgqvist den 27 juni 1849 herr Julius Böhms fotoatelje på Poststrasse N:o 5 i Hamburg. Böhm porträtterar den unge svenske missionären med sin daguerreotypikamera. Fotot som finns på Kungliga biblioteket är en av de ytterst få bevarade daguerreotypierna i Sverige.

Han kunde ha fått sin grav i havet utanför Goda Hoppsudden. Men ödet, eller kanske Guds vilja, lät den unge prästen överleva den rasande stormen. Anders Elgqvist, senare kyrkoherde i Tranemo, var vår förste missionär i Kina, språkmänniska, affärsman och vetenskapligt intresserad. Läs här.


Miljöjournalistiken
blev klimatalarmism

Av den förut så aktiva miljöjournalistiken återstår idag praktiskt taget ingenting. Nästan allt handlar om klimatet. Det värsta är att media inte klarar att kritiskt granska slutsatserna från FN:s politiskt styrda klimatorgan IPCC. Istället förmedlas alarmistiska nyheter och oberoende experter släpps inte fram. Göran Värmby efterlyser samarbete inom media på liknande sätt som när skatteflykt och pengatvätt avslöjas. Läs här.


Krönika av Torkel Ivarsson:

I Sverige ingen mylla
för högerextremism

Jag läser DN-journalisten Gustaf Hellströms reportage från Tyskland i maj 1933 och slås av två saker: Ingen kan påstå att det ens i inledningsskedet fattades svenskarna kunskaper om den nazistiska terrorregimen. Dess brutala karaktär stod fullständigt klar omedelbart efter statskuppen. Men den ofta upprepade parallellen med den aktuella politiska utvecklingen i vårt land håller inte streck, förutsättningarna är så diametralt olika. Läs här.


Krönika av Torkel Ivarsson:

En illojal murvels bekännelse

Efter min pensionering från Borås Tidning fick jag en intressant erfarenhet av hur det är att vara ute i kylan. Nu fick jag en praktisk inblick i hur en tidning på ett arrogant vis kan behandla läsare, tipsare och insändarskribenter. Redaktionen undviker helst ämnen som upplevs som obehagliga. Läs krönikan här.


Kemin var hans ädla ögonsten

Roman om Carl Wilhelm Scheele

Ulf Ivarssons debutroman handlar om den svenske 1700-talskemisten Carl Wilhelm Scheele. Intrigen bygger på historiska källor och kretsar kring hans arbete i laboratoriet, sociala liv, vänner och verkliga händelser i dåtidens Sverige. Några av hans experiment och upptäckter berörs. Men detta är ingen faktasamling utan en berättelse om människan Carl Wilhelm Scheele och hur han med en närmast ofattbar arbetsinsats slår sig in i den vetenskapliga världen. Med något undantag är alla som förekommer i boken historiska personer. Författaren har tagit sig friheten att konstruera delar av dialogen med citat ur samtida brevväxlingar.

Beställ boken från:

Adlibris
Bokus

Hierta banar väg
in i modernismen

Knappast har en enskild person betytt så mycket för Sveriges väg in i modernismen som publicisten, politikern och industrimannen Lars Johan Hierta, mest känd som grundaren av tidningen Aftonbladet och som banbrytande journalist. Läs här.

Krönika av Ulf Ivarsson

Svårt avgöra kvalitén i litteraturen

För den som en gång fått kontakt med de stora författarna råder det ingen tvekan om vad som är kvalitet i litteraturen. Men hur ska man kunna dra gränser och orientera rätt i århundraden av litterära sediment? Ulf Ivarsson gör att försök att överblicka ett område som det är svårt att ha någon definitiv uppfattning om. Läs här.

Krönika av Torkel Ivarsson

Om man startar från noll
ter sig allt märkvärdigt

Försvarsdebatten rör sig ofta på ett ytligt plan och de flesta journalister har ingen kunskap om militära förhållanden och hur ett militärt försvar bör vara organiserat. De föll till exempel för klichéerna om det gamla otidsenliga förrådsställda försvaret. Läs här.

Krönika av Torkel Ivarsson

En humanitär katastrof
I skuggan av baltutlämningen

Få känner idag till den tragedi som drabbade ingermanländarna. Många föll offer för de sovjetiska utrensningarna på 1930-talet och därefter kom tysk ockupation och evakuering till Finland. Stalin krävde efter kriget att de skulle återvända. Många flydde då till Sverige och det var nära att Sverige lämnade ut dem. Läs här.

Många obesvarade frågor
kring Estonias förlisning

Upprörande nonchalans med sjösäkerheten ledde fram till Estoniakatastrofen. Till det ska läggas mängder av obesvarade frågor kring haveriet. Vill man, eller vågar man, få fram sanningen? Per Sjöswärd rekapitulerar. Läs här.

När svenska folket
svek Björn Gillberg

”Miljökämpen” Björn Gillberg är det väl allt färre som har minnen av men här måste jag av omtanke om den politiska nutidshistorien i Sverige förmedla lite av spelet bakom kulisserna som aldrig kommer att bli känt annars. Alla inblandade utom jag har nämligen ett intresse av att dölja det inträffade, inte minst förre finansmarknadsministern Mats Odell. Läs här.

Björn Gillberg medias kelgris
fredad från normal granskning

Medierna har mycket att stå till svars för när det gäller bevakningen av ”miljöforskaren” Björn Gillberg. Han fick tidigt ett slags immunitet och en normal granskning uteblev därför att journalisterna sympatiserade med budskapet. Läs här.

Några ord om oss som startade denna sida:

Helsingforsredaktionen

Fil dr Thomas Garoff, Helsingfors är medarbetare i Bokebackens kultursida. Han har ett brett register men skriver med förkärlek om vetenskap, historia och konst. 2016 gav han ut en biografi om Friedrich von Berg, som var Finlands generalguvernör 1854 - 1861 "Kenraalikuvernööri Berg, Suomalaisuuden synnyttäjä".

Torkel Ivarsson

Är författare och journalist. Har skrivit en rad dokumentärer, biografier och noveller.

Utmärkelser: Sjuhärads kulturhistoriska förenings kulturpris 2015
Borås stads kulturbelöning 2016

Ulf Ivarsson

Har ett förflutet som journalist i dags- och fackpress och som informationsansvarig i myndigheter.

Utmärkelser: Gustaf Petrimedaljen i brons
Hemvärnets kungliga medalj i guld
Tjänstetecken för 35 år i Hemvärnet

Biografi över Anna Maria Lenngren av Ylva Ivarsson. Läs här.

Petter Ivarsson

IT-konsult som arbetat i många år för försvarsindustrin och Volvo. Ansvarar för Bokebackens tekniska support.

Ylva Ivarsson

Är webbmaster för Bokebacken.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.