Bokebackens
kultursida

Lästips

Irans kulturella faser i bilder

Iran, eller Persien representerar med sin 4000 år långa historia en väsentlig del av världens kulturarv. Emedan landet befinner sig mellan öst och väst har alla tänkbara stil- och idéströmningar genomkorsat landet samtidigt som nationen tidtals själv varit en stormakt och utsänt sina egna kulturella impulser till omgivande länder.

Davood Vakilzadeh har gjort ett storslaget försök att sammanfatta Irans kulturella faser genom att fotografiskt avbilda ett representativt urval officiella byggnader som härstammar från de viktigaste epokerna i landets historia. Man kan väl ansluta sig till Vakilzadehs konstaterande: ”Det finns två saker som beskriver Irans konsthistoria, och det är landets mattor och landets byggnader”.

Davood Vakilzadeh inväntar alltid skymningen för sin fotografering. Genom att ta bilderna under denna korta stund har han fångat ett skuggspel som förtjänstfullt lyfter fram alla de arkitektoniska detaljerna på byggnaderna. Detta gör boken också mycket läsvänlig, man kan till och med förstrött bara bläddra i den och njuta av de estetiska upplevelserna precis som när man studerar en bok om orientaliska mattor där det ena underbara mönstret efter det andra defilerar förbi.

Ett stort mervärde med Davood Vakilzadehs bok är att man får sig en välbehövlig snabbkurs i Irans/Persiens historia. De första byggnadshistoriska komplexen som beskrivs hänför sig till Achaemenidkungarnas tid (550 f. Kr. – 330 f. Kr.) och är av förståeliga själ mera eller mindre på arkeologisk nivå. Det gäller ruiner efter palats som uppförts av Darius I den store (522-486), Xerxes I (486-465), Ataxerxes I (465-424) och Darius II (424-404). Många av dessa palats befinner sig på helt öppen mark vilket visar att dessa konungar hade ett välorganiserat styre eftersom de inte behövde skydda sig med borgar varav Persepolis utgör det bästa exemplet.

Efter 330 f. Kr. inför Alexander den store den hellenistiska perioden som mest avspeglar sig i reliefer med motiv från grekiska mytologin. Sassaniderna som småningom griper makten utgör den regerande gruppen ända tills araberna tar över (651) genom att utbreda den islamiska tron över hela Mellanöstern. Det är nu som arkitekturen växer fram med full styrka. I och med att politisk makt och religion varit starkt sammanlänkade har epoken lämnat efter sig ett stort antal kraftfullt dekorerade byggnader som varit religiösa helgedomar och politiska maktcentrum på samma gång. Man får en känsla när man betraktar bilderna av dessa byggnader, att ju större politisk och religiös makt som koncentrerats hos eliten, dess större portgångar kan man skönja i byggnaderna som de lämnat efter sig.

THOMAS GAROFF

8 juni 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.