Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Här vårdas minnet av
Almqvists bondeliv

Här i den västvärmländska granskogen levde Carl Jonas Love Almqvist bondeliv under ett par år på 1820-talet. Foto: Torkel Ivarsson

Vi närmar oss platsen med en känsla av andakt. Se där ligger den ju, väl underhållen av Köla hembygdsförening, Carl Jonas Love Almqvists stuga i Gravsund, Köla socken i västra Värmland. Här försökte sig författaren på bondeliv under ett par år på 1820-talet.

Som ciceron denna sköna sommardag fungerar Annie Fredriksson från Köla hembygdsförening. Hon är påtagligt stolt över stugan som verkligen kan sägas vara en kulturoas mitt i den värmländska granskogen, väl vårdad av föreningens särskilda Almqvistkommitté.

Vi stiger in och tar del av den miljö som inte ledde till något yrkesliv som bonde men ändå hade stor betydelse för Carl Jonas Loves fortsatta karriär som skald. Vi får provsitta möbler som fanns där redan på hans tid och jag får i mina händer hålla böcker från hans lilla bibliotek.

Det var åren 1824- 1826 som Almqvist under namnet dannemannen Love Carlsson levde vad vi i dag skulle kalla gröna vågenliv i Värmland. Han hade tagit avsked av sin tjänst som kanslist i ecklesiastikexpeditionen, där han för övrigt varit arbetskamrat med Stagnelius, och med sig hade han sin blivande hustru Anna Maria Andersdotter Lundström. Han skriver själv:

”Jag öfvergaf hela det konventionella lifvet icke blott i litterärt afseende, utan ock i lefnadssätt, och nedsatte mig i en landsort, alls icke som herre utan på ett ganska reellt åkerbrukarvis, utförande arbetet med egna händer.”

Skälet till att Almqvist valde just Köla socken var kamraten från Manhemsförbundet Jonas Waern som var ägare till det närbelägna godset i Skillingsfors. Även bröderna Gustaf och Johan Hazelius följde med till det värmländska nybyggarlivet.

Med jordbruket gick det lite si och så, med den kulturella odlingen bättre. Sällskapet träffades förstås ofta på litterära och musikaliska kvällar i de Waernska och andra traktens salonger och man kan förmoda att stämningen och esprin steg i takt med punschbålen.

Jag tittar dock in i det enkla torrdass som stod till den blivande skaldens förfogande vid stugan och där på väggen sitter många intressanta och roande citat med bäring på Almqvist författarskap. En av de dåtida observatörerna var den värmländske diktaren C.A. Nicander som efter en härlig afton på Adolfsfors bruk gjorde följande notering: ” Almqvist talar eljest bättre och klarare än han skriver, vilket är händelsen med alla affekterade författare som hava huvud. Samtalets ögonblick tillåter ej så många krumelurer.”

Träffande. Almqvists litterära språk är onekligen mycket genomarbetat och mångskiftande beroende av genre och ämne och ställer för det mesta stora krav på läsaren. I hans kanske mest kända verk ”Det går an” kan man nog påstå att prosan är underordnad handlingen men budskapet desto skarpare, Almqvist hade en för tiden revolutionär syn på jämställdheten mellan könen. Det följde naturligt av hans radikala engagemang i tidens övriga stora frågor, rösträtt, en human fångvård, en modern skola med mera.

Men snart gick alltså luften ur det värmländska äventyret och Almqvist återvände till Stockholm Han verkade en tid som uppskattad lärare och rektor, prästvigdes men kom sedan uteslutande att ägna sig åt sitt författarskap och journalistiken. Han skrev i Aftonbladet ” la detestable”, den avskyvärda, som kungen kallade den.

Slutet känner de flesta till. Carl Jonas Love anklagades för giftmord och flydde landet. Han dog obemärkt i Bremen den 26 september 1866. Värmland och stugan i Köla socken blev bara en kort, men dock viktig parentes i hans liv.

TORKEL IVARSSON

5 december 2013

Carl Jonas Love Almqvist
(1793-1866)

Utsikt från Almqvists stuga
i Köla. Ny Illustrerad Tidning
1876.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.