Bokebackens
kultursida

Lästips

Skoningslös studie av proletariatet

Alldeles i början av 1900-talet, omedelbart efter den så kallade storstrejken, håller ett bergsprängarlag till i utkanten av den stora staden. De borrar och skjuter och jämnar till marken för ny bebyggelse i ett vansinnigt tempo. Arbetsdagarna är långa, rasterna få och matsäcken mager. Lönen är pressad och arbetsgivaren välkänd för sina cyniskt planerade konkurser, som arbetarna till sist får betala. De är yrkesstolta och kunniga, men drivs hela tiden att ta stora risker.

Tillvaron för dem och deras familjer handlar nämligen bara om överlevnad och existensen är ständigt hotad. Längre perioder utan arbete kan leda till katastrof. Saken ställs på sin spets när byggherren en dag vägrar att betala ut lönerna. Arbetsplatsen blockeras, någon total uppslutning är dock inte möjlig. Några kan av hänsyn till sina familjer inte välja solidariteten. Som strejkbrytare förlorar de sitt värde som kamrater.

Martin Kochs Arbetare är skoningslös i sin studie av livet på samhällets botten. Det är ingen ände på misären. Svett, snusk och armod präglar individerna och deras känsloliv är hårt styrt av olyckan av att ha fötts in i träldom - från dagdrömmar, uppror och desperation till resignation, slö likgiltighet och ren apati beroende på i vilken fas de befinner sig. Skildringen av hur arbetarmassorna rör sig fram och tillbaka längs gatornas djupa schakt, som liknar jättestora rännstenar där solen knappt når ner är något helt annat än den borgerliga romanens bilder av vitklädda stadsflanörer.

Det är en tung marsch, uppfylld av jäsande och bittra tankar. Arbetsfolket rör sig som svarta myror, meningen med livet är arbete, mat, mera ungar, mera proletärer. Man vill nästan lägga ifrån sig boken och undrar om Koch ville elda på den dåtida elitens föreställningar om arbetarna som en rå, obildad pöbel, vilken inte bör ges något politiskt inflytande.

Men i kollektivet finns även individer. Porträttet av den unge Pelle Vesterberg är på gränsen till en socialrealistisk heroisering av arbetare, Koch aktar sig dock för stilistiska övertramp och gör honom mer komplicerad än så. Pelle är bildad, fast beläsenheten är ojämn då han typiskt nog börjar direkt med de stora filosoferna. Han går i täten för rättvisa, får därför ”silkessnöret” av arbetsgivarna och hamnar i en livskris. I sin förtvivlan överväger han våld och anarki. I mötet med en äldre fackföreningsman kyls emellertid det värsta hatet ner. Pelle erinrar sig självkritiskt att den socialistiska upplysningen kan bli slentrian, en tävling där den okunniga publiken bedömer talaren som en tävlingshäst.

Gripande och finstämd är en något oväntad insprängd berättelse om en fyraårig pojke, som i sin lyriska ton och psykologiska trovärdighet vittnar om att Koch redan i sin första längre roman stiger fram som en mogen författare. Genom pojkens ögon lyckas Koch förmedla en stark förnimmelse av ångest och vuxenvärldens svek. I de fattiga kvarteren far barnen mycket illa. De är emotionellt uttorkade. De vuxna skriker åt dem och varandra, är onda och slåss. I stark kontrast till detta förtvivlade öde upplever pojken en stunds lycka i mötet med en äldre ömsint flicka, men blir strax påkörd och omkommer.

Den olycklige fadern är bergsprängaren Larsson. Som om sonens död inte räckte förlorar han ena armen då en laddning detonerar för tidigt och överges dessutom av hustrun, som låter sexualdriften styra. Larsson faller ofrånkomligt mot botten. En gång har han underhållit sina kamrater med bibelcitat och profetior och haft en viss status som amatörpredikant. Nu återstår bara att försöka bli accepterad i kretsen av diverse hemska gäster som samlas på det vidriga kafé Suggfläsket - förbrytare, före detta gardister, ”könsdjur”, poeter med trasiga pincenéer, mytomaner och skrupelfria notisjägare. Dialogerna mellan de omtöcknade alkoholisterna, småtjuvarna och halvfigurerna är fantastiskt träffsäkra. Koch, som själv kom från en närmast småborgerlig miljö, måste ha suttit i ett hörn och i smyg gjort anteckningar till detta centrala avsnitt. Superiets förnedring var välbekant för honom efter ett långvarigt engagemang i nykterhetsrörelsen – Templarlogen var även hans bildningsväg. Händelserna på Suggfläsket, besökarnas avsaknad av värdighet och moral är också en flammande appell mot superiet. Det är inte så lite av Zolas ande som svävar över Arbetare, den första metodiskt genomförda kollektivromanen i svensk litteratur.

ULF IVARSSON

17 februari 2015

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.