Bokebackens
kultursida

Lästips

Nygammal arbetarlitteratur

Det sägs ibland att det inte längre skrivs någon arbetarlitteratur. Det är inte sant. Jag tänker bland annat på Vibeke Olssons Sågverksungen som skildrar Sundsvallsstrejken 1879 ur ett barns perspektiv. Och visst finns det inträngande skildringar av det moderna löneslaveriet. Kerstin Fredholm berättar till exempel i sin bok Fint hemma om hur det är att vara städerska hos överklassmänniskor med villkor som på den amerikanska arbetsmarknaden, ett föredöme för svenska arbetsgivare och borgerliga politiker.

Men en djupdykning bland klassikerna lönar sig. Jag har just läst ett par av dem, B Travens Bomullsplockarna och Upton Sinclairs The Jungle. I den senare får läsaren följa en baltisk invandrarfamilj vars framtidsdrömmar bokstavligen mals ner i Chicagos köttindustri. Utsugningen leder ofta till rent fysiskt förintande och för tanken till Hitlers slavarbetsläger.

Nästan lika hårt exploateras människorna i Travens bok. Vi får följa huvudpersonen Gale på bomullsfälten och som bageriarbetare under ovärdiga och omänskliga arbetsförhållanden och med löner som bara tidvis går att leva på, oftast inte.

Både Traven och Sinclair skrev ett knippe liknande böcker, alla med ett starkt driv framåt i handlingen. Författarna eldades av politisk glöd och det är också det hoppfulla i misären. De skickar en budkavle till oss som lever i den nyliberala ekonomins välsignelser. Därför känns det tidiga 1900-talets arbetarförfattare fortfarande som väsentlig litteratur.

TORKEL IVARSSON

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.