Bokebackens
kultursida

Lästips

Ett land och en armé i sönderfall

Krigets helvete kan skildras på olika vis. I ena änden av skalan finns romantiserande Hollywoodfilmer, däremellan krigsnördarnas litteratur där det kliniska berättande står i fokus, och i den andra änden de nakna skildringarna. Till den senare kategorin hör Arkadij Babtjenkos starka Krigets färger, en i högsta grad självupplevd rapport i skönlitterär form från Rysslands upprepade våldtäkter på det Tjetjenska folket.

Babtjenko, i dag journalist och frontreporter på tidningen Novaja Gazeta, deltog som ung värnpliktig i de båda Tjetjenienkrigen. Med tanke på hur yttrandefriheten dramatiskt begränsas i Ryssland är det med en märklig känsla man läser hans texter. Hur länge till kan en sådan orädd reporter verka i ett land som i praktiken är en enpartistat, styrd av en diktator som inte tål någon opposition? Putin har själv kallat Babtjenko fosterlandsförrädare. Ingen skulle väl bli förvånad om denne frispråkige journalist plötsligt försvinner från scenen, i likhet med sin före detta kollega journalisten och författaren Anna Politkovskaja.

Krigets färger berör inte så mycket själva stridshandlingarna men desto mer den ryska arméns inre förhållanden, och det är en lika skrämmande som överraskande läsning. Förutom krigets normala helveten, köld, hunger, löss, lemlästning och livsfara, tillkommer en närmast total disciplinupplösning, en utbredd alkoholism och korruption. Soldaterna stjäl och säljer utrustning, vapen och ammunition till fienden, de som kan rymmer vid första bästa tillfälle.

Men det som jag som läsare upplever som allra värst är den otroligt råa och systematiserade misshandeln, vilken ofta leder till döden. Befäl slår sönder äldre soldater, äldre soldater slår sönder yngre. Minsta förseelse eller ingen förseelse alls straffas med en ohygglig brutalitet. De extrema förhållandena och krigets hopplöshet stöter bort varje spillra av civilisation och anständighet ur de ryska trupperna.

Babtjenko och hans kamrater ser varje dag transportplanen flyga iväg med kamraterna - kanonmaten - och komma tillbaka fullastade med köttslamsor . Ändå längtar de till stridszonen, allt annat är bättre än denna ovissa väntan präglad av meningslöst våld och misär.

Så småningom sätts de in i striden, uselt utbildade, fysiskt och psykiskt utarmade och med låg eller ingen motivation alls. Nu handlar det bara om att överleva på ett slagfält där allt är en enda röra. Man undrar hur denna trashanksarmé i fullständig upplösning överhuvudtaget kan samla någon kraft. Men det är väl så att motståndaren, måhända ideologiskt bättre förberedd, är i ännu sämre skick, i varje fall numerärt och materiellt.

Det är uppenbart att Akadij Babtjenkos krigsskildring inte bara är en osminkad frontrapport utan tydligt speglar hela det ryska samhällets sönderfall.

TORKEL IVARSSON

12 februari 2015

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.