Bokebackens
kultursida

Lästips

Roande biografi om Olof Rudbeck och hans Atlantica

En ovanligt energisk och idérik vetenskapsman, eller en galning som lät fantasin ohejdat skena iväg. Ja, hur ska man karaktärisera professor Olof Rudbeck och hans livsverk? Medan vi träter om var Svearikets vagga låg tog Rudbeck hursomhelst ut svängarna ordentligt och förlade hela den mänskliga civilisationens ursprung till Sverige.

I Drömmen om Atlantis, Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld berättar kunnigt och livfullt den amerikanske författaren David King om denne stormaktstidens kanske mest kände svenske forskare.

Rudbeck, son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeck, slog igenom redan som 20-årig student i Uppsala 1648 med sin upptäckt av lymfsystemet. Han gjorde snabb karriär, blev professor i medicin, lät bygga den kända anatomiska teatern och intresserade sig också för botanik, stadsbyggnad och teknik. Men det var alltså på ett helt annat område som han skapade sin ryktbarhet, nämligen svensk forntidshistoria. Han utgick från bibelns berättelse om syndafloden och med hjälp av de isländska sagorna, den grekiska mytologin, språkliga jämförelser och fältarbeten av olika slag ansåg han sig se ett mönster växa fram, den av den grekiska filosofen Platon beskrivna sjunkna kontinenten Atlantis låg i själva verket i Norden med Uppsala som mittpunkt. Härifrån härstammade alla övriga civilisationer inte bara i Europa, utan också i Indien, Kina och Amerika.

Med ett klart understatement kan man säga att Rudbeck i sin upptäckariver tvingades sortera bort en del fakta som motsade hans teorier, men till hans försvar kan anföras att han kombinerade sin källforskning och tankearbete med mycket handfasta praktiska studier, inte så vanligt bland den tidens vetenskapsmän. Särskilt kan nämnas hans intresse för runskrift och att han med hjälp av skiftningar i jordlagren daterade fynd av olika slag. Det blev långt senare en vanlig arkeologisk metod.

I Gamla Uppsala låg enligt Rudbeck Atlantis absoluta centrum. Stockholms skärgård var resterna av det omfattande kanalsystem som omgärdade det försvunna riket, Herkules stoder var inte placerade vid Gibraltars sund utan vid Öresund, gudarna Zeus och Tor var identiska och så vidare. Kings berättelse innehåller många roande detaljer, ett annat exempel är att några äldre skriftliga källor, däribland Silverbibeln manipulerats för att passa in i bilden. Det är dock högst osäkert om Rudbeck själv låg bakom detta, eller om det var någon av hans tillskyndare som gjorde ändringarna.

Han saknade inte samtida kritiker och tvingades till en ojämn kamp för sin forskning. Han hamnade i våldsamma akademiska gräl och rättsprocesser, blev nästintill ruinerad, men understöddes av den åtminstone innan reduktionen mäktige greven och statsmannen Magnus Gabriel De la Gardie, och kunde slutligen trycka Atland eller Manheim som är den fullständiga titeln, på latin blev det Atlantica. Verket är ett mycket omfattande och rikt illustrerat dokument som mottogs entusiastiskt av den vetenskapliga världen i Europa, som det mycket ansedda Royal Society i London. Till och med Isaak Newton bad att få ett exemplar.

”Luftslott, fantasier”, hävdade Rudbecks motståndare och det skulle ju så småningom visa sig att de hade alldeles rätt. Någon försäljningssuccé blev det inte heller. Oförtrutet arbetade han emellertid vidare med nya upplagor av Alantican och det botaniska verket Campus Elysii fram till 1702 då stadsbrandens apokalyps förvandlade större delen av Uppsala inklusive hans eget hem till aska. Olof Rudbeck dog bara ett par månader senare, omgiven av nya skisser för stadens rekonstruktion. Att ge upp var denna renässansmänniska främmande.

TORKEL IVARSSON

24 mars 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.