Bokebackens
kultursida

Lästips

Underhållande om Vivica Bandler

Bengt Ahlfors har skrivit en mycket underhållande bok om teaterregissören och organisatören Vivica Bandler, Vivica Bandler: 82 skisser till ett porträtt. Både författaren och beskrivningsobjektet är nära, för att inte säga starkt förknippade med den finlandssvenska kultureliten i Helsingfors. Viveca Bandler gjorde en banbrytande insats när det gällde att nydana teaterlivet i Helsingfors. Häri visade hon en ofantlig initiativkraft och organisationsförmåga. Född och uppvuxen i den högsta samhällsklassen hade hon en utgångspunkt som gav en tidig start åt karriären. Fadern, Eric von Frenckell var här till stor nytta. Hon grundade Lilla Teatern i Helsingfors som under 1960-, 70- och 80-talen tillsammans med Teater Virus representerade de experimentella föregångarna inom kulturlivet. Med sin näsa för begåvningar lyfte hon fram ett stort antal skådespelare som hon storligen hjälpte att finna sina starkaste sidor och utnyttja dem i sina framföranden på scenen. Vivica Bandler verkade också i Stockholm som chef för Stadsteatern i tio år. Boken står på en mycket hög litterär nivå. Men man måste varna läsaren, mångt och mycket i boken tål inte dagen ljus.

THOMAS GAROFF

29 januari 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.