Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Barockmusik på högsta nivå

Göteborgs Baroque består av 23 instrumentalister och åtta sångare. Längst
till höger ensemblens konstnärlige ledare Magnus Kjellson. Foto: Krister
Engström

Inget passar förstås bättre än barockmusik i den av barockstil präglade Varnhems klosterkyrka. En sensommarkväll fick vi där vara med om en fantastisk konsert framförd av Göteborg Baroque.

Varnhems klosterkyrka har upplevt en renässans de senaste åren tack vare författaren Jan Guillous böcker om korsriddaren Arn. Klostrets tidiga historia daterar sig till mitten av 1100-talet då det grundlades av cisterniensmunkar men genom nyligen genomförd arkeologisk forskning vet vi nu att här bodde kristna redan på 900-talet.

Kyrkan är gravplats för den Erikska kungaätten och här ligger också Birger Jarl med sin son hertig Erik och andra gemål drottning Mechtild.

Klostret är ruiner, mycket sevärda, men kyrkan med sin romansk-gotiska stil, i högsta grad levande. Den restaurerades på 1600-talet av Magnus Gabriel de la Gardie och fick då sin barockprofil.

Vad är därför mera lämpligt än just barockmusik. I augusti bjöd ensemblen Göteborg Baroque på en konsert i Varnhem kallad ”Blixt och dunder-magiska Tunder” med musik och körsång främst från den så kallade Dübensamlingen.

Det blev en makalös upplevelse. Miljö, historia, akustik och musik harmonierade fullständigt, även om jag tror att de proffsiga instrumentalisterna och sångarna i Göteborg Baroque skulle kunna uppträda i vilken trivial lokal som helst och ändå omedelbart föra publiken tillbaka till 16- och 1700-talen.

Så samstämt, så skickligt, så levande, så medryckande, en sådan total publikkontakt. Detta är musik på allra högsta nivå.

Till helhetsupplevelsen hör att instrumenten är tidstrogna, original eller kopior. Vi beundrade särskilt ensemblens konstnärlige ledare Magnus Kjellson, organist i Christinae kyrka i Göteborg som bokstavligen har många strängar på sin lyra. Han dirigerade, sjöng med, vände noter och spelade på orgel ungefär samtidigt.

Konserten ingick i en serie på tre, kallad Valle Baroque och delarrangör var kulturföreningen Vallevägen, en sammanslutning av konstnärer, konsthantverkare med flera i detta sköna platåbergslandskap.

TORKEL IVARSSON

21 september 2012

Varnhems klosterkyrka är gravplats
för Birger Jarl, hans son Erik och
hustru Mechtild. Foto: Torkel
Ivarsson

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.