Bokebackens
kultursida

Lästips

Svårt etablera sig i Finland
Myndigheterna får hård kritik

Kila gård ligger i sydligaste Finland i Bromarv som utgör slutändan på en stängselås från istiden. Bromarv var tidigare en självständig kommun dit bland annat Hangö hörde men är numera, efter flera kommunsammanslagningar en del av staden Raseborg. Området är oerhört naturskönt där de smala åsarna från istiden bildar ett nätverk av djupa vikar och trånga sund. Denna miljö kan mycket väl ha utgjort modell för Akseli Gallen-Kallela när han valde bakgrundsmotiv för sina Kalevalatavlor. Hit har tre irakiska flyktingar lyckats ta sig och finna en temporär fristad genom att på olika sätt engagera sig i förvärvslivet på orten. Om dessa tre irakier handlar Anna Lena Bengelsdorffs bok Långväga gäster. Boken utgör en uppföljning till Mustafa Saeed Al-Hashims bok En barndom i Bagdad där en av flyktingarna skildrar sin barndom i huvudstaden under mellanfreden det vill säga efter Iran-Irakkriget och USA:s invasion.

Irakierna, varav två är bröder har alla kommit via olika flyktvägar och till slut hamnat på finländska mottagningsstationer. Beskrivningen av dessa inrättningar, där väntetiden oftast blir mycket lång ger delvis en förklaring till invandrarnas svårigheter. Myndigheterna placerar alla nykomlingar huller om buller i dessa stationer utan att ta hänsyn till deras etniska eller religiösa tillhörighet. Detta leder till att sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder hamnar att dela utrymmen med varandra. Emedan motsättningarna mellan dessa grupperingar orsakade flyktingströmmen är det inte svårt att förstå att samma konflikter uppstår i mottagningsstationerna. Sysslolösheten och de långa väntetiderna leder till att spänningarna mynnar ut i återkommande slagsmål. I längden blir vistelsen på stationerna odräglig.

I boken skildrar Bengelsdorff hur de tre irakierna skilt för sig lyckas ta sig ur mottagningsstationerna och leta sig fram till Bromarv och Kila gård där de fått arbete och husrum och med tiden lyckats arbeta sig in i själva samhället. Författaren ger en mycket positiv bild av dessa skötsamma och duktiga ”pojkar” som visar sig besitta stor förmåga att handskas med djur, något som är mycket centralt på en bondgård som så långt som möjligt drivs på biologisk basis.

Stark kritik riktas mot myndigheternas förhållningssätt till irakierna. Man får uppfattningen att de på flit gjort allting så svårt som möjligt för dessa invandrare när de försöker etablera sig som normala samhällsmedborgare. Samtidigt behandlas deras asylansökan mycket långsamt vilket gör att de hamnar att leva i åratal i ovisshet om de får stanna eller bli tillbakaskickade.

Stark kritik riktas emot regeringen Sipilä där det Sannfinländska partiet ingick vilka lyckades driva igenom ett stort antal bestämmelser som storligen försvårar invandrarnas möjligheter att etablera sig i landet. För att bara ta ett exempel; en av irakierna lyckas etablera sig genom att erbjuda olika servicetjänster så bra att han grundar ett eget företag med en fast kundkrets. Men hans asylansökan blir avslagen. När han sedan gör en ny ansökan på basen av näringsverksamheten sätter myndigheterna stor tid och energi på att hitta någon finländare som kan ta över hans verksamhet, alltså i princip det företag som irakiern har arbetat fram.

Bengelsdorff avslutar boken med att ge en utförlig lista på frågor vad alla borde gå igenom när de konfronteras med invandrare samtidigt som hon ger en utförlig beskrivning av vilka fördelar som kan uppnås genom ett sakligt bemötande av nykomlingarna. Boken ger en god insikt i hela flyktingfrågan varför den är god läsning för envar oberoende om man är för eller emot invandring.

THOMAS GAROFF

21 november 2021

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.