Bokebackens
kultursida

Lästips

Modig utgivning av Bernadottes bok

Efter krigsslutet 1945 bytte censuren eller rättare sagt självcensuren riktning i Finland. Under 1930- och 1940-talen hade den varit starkt nationalistisk och tysklandsvänlig. Nu började förlagen ge ut översatt litteratur som förhöll sig sakligt kritisk jämt emot de tidigare värderingarna. En sådan bok är Folke Bernadottes samtidsskildring om det politiska spelet bakom kulisserna i samband med att han kontaktade den politiska och militära eliten i Tredje rikets Tyskland. Syftet var att försöka evakuera norska och danska interner från det krigshärjade landet som stod allt närmare en total kollaps. Författaren framhåller genast i inledningen att denna bok inte handlar om de vita bussarna som har utförligt beskrivits i andra sammanhang, utan om de personer som han kom i kontakt med under organiserandet av evakueringen. Den tyska nyckelpersonen var Heinrich Himmler, SS-truppernas, Gestapos och hela tyska polisväsendets chef. Folke Bernadotte utgick ifrån att denna fruktade man var den ende som kunde utverka ett tillstånd för de skandinaviska fångarna att lämna Tyskland.

Bernadotte hamnar att göra många turer till olika underordnade och parallella institutioner för att ens kunna få träffa Himmler varvid han kommer i kontakt med flera ruskiga typer men får också oväntat stöd av brigadenführer Schellenberg som i varje vända gav projektet sitt fulla stöd. Stödet var av avgörande betydelse i och med att Schellenberg var Himmlers förtrogne och därigenom utgjorde den nödvändiga kanalen till den mäktige mannen. Det visade sig dock att tyskarna hade egna planer och att deras medgörlighet var förknippad med en viss egennytta. Himmler räknade nämligen med att bli utsedd till överbefälhavare och ville att Bernadotte via Sveriges utrikesministerium skulle kontakta Eisenhower för att komma överens om en separatfred mellan Tyskland och USA och Storbritannien. Himmler kom dock att törna emot en stor överraskning då storamiral Dönitz stiger in i bilden.

Boken är ytterst läsvärd och i tiderna när den utkom år 1945 i Sverige sålde den i 66 000 exemplar på bara tio dagar. Det som man lite förvånar sig över är att ett ansett förlag som WSOY i Finland tog risken att översätta boken till finska och publicera den, då de politiska förhållandena i Finland ännu så kort efter landets separatvapenvila med Sovjetunionen var mycket turbulenta. Omfattande grupperingar var ännu starkt förankrade i en tysklandsvänlig ideologi.

Folke Bernadottes bok ”Saksan viimeiset päivät”. Boken har utkommit på svenska med titeln ”Slutet”. Foto: Staffan Garoff/Bokebacken, 14.9.2021

THOMAS GAROFF

16 september 2021

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.