Bokebackens
kultursida

Lästips

Brännande samhällsfrågor i Lars Anderssons ”Bikungskupan”

Efter en inledande fäktning i nutid med nedslag i Budapest och Trondheim och tankar kring skrivandets nödvändighet hamnar vi i det sena 1800-talets Värmland, närmare bestämt i Grava. I Lars Anderssons fjärde roman Bikungskupan (1982) får vi sedan följa huvudpersonen Emil Thorelius som växer upp i prästgården, tar studenten i Karlstad och fortsätter att läsa medicin i Uppsala, som författaren själv en gång.

Det är en tid där befolkningen nyss upplevt hårda hår med dåliga skördar, nöd och svält, men där också hoppet om ett bättre liv växer fram. Emil promenerar på ”bullevardera” i Karlstad, drömmer om flickor, super med kamraterna som vilken ung man som helst men studerar också flitigt och diskuterar de mest brännande samhällsfrågorna, religionsfriheten, socialismen, rösträtten. De franska upplysningsidealen och de politiska utopisterna börjar slå igenom även i Europas utkanter. Det spelar ingen roll att nyheterna färdas med den hästdragna diligensens något blygsamma hastighet. Prästsonen från Grava kommer i kontakt med dessa revolutionerande tankar, tolkade till värmländskan av hans generationskamrater Atterdag Wermelin, Gustaf Fröding, Axel Danielsson och Mauritz Hellberg vilka ”uppträdde med en nimbus av landsflyktiga parisiska kommunarder”. De åkallar Prometeus och Lucifer, Fichte och Marat. De har en uppfattning om allt som händer i Europas alla hörn och de hälsar varandra med ett tunt leende och ordet kamrat. Emil Thorelius, från barndomshemmet inympad med patos och rättskänsla, imponeras, dras med. Hans sökande leder honom också till den tro han förnekade i barndomen, fast frälsningen påskyndas av en söt frälsningssoldat.

Lars Andersson har ett rikt bildspråk, man får skärpa sig för att hänga med i svängarna, texten kan då och då kännas som modernistiskt poesi fast på prosa; ” De konkreta människorna, platserna, episoderna fick göra tjänst som strömförande kopplingar till någonting fiktivt som allt egentligen handlade om. Det nuvarande hängde inte ihop. Det flöt som isflak. Man kunde inte ta det på allvar för vad det var, bara för vad det skulle visa sig vara. Vad man gjorde och råkade ut för var redan i samma ögonblick anekdotiskt, berättades redan från en position i utopins sammanhang. All verklig energi gick åt till att föreställa sig den positionen. Tanklöst, överseende som när man på väg ut genom dörren hålls kvar av en malande röst, vistades de i sin tid”.

Skildringen kan utan vidare omplanteras i det tidiga 2000-talet. Striden för ett mer jämlikt och rättvist samhälle känns lika aktuell nu som när Emil Thorelius promenerade på ”bullevardera” i Karlstad och Uppsala. Bikungskupan pekar också fram mot senare verk. Författaren utlovar här en värmländsk landskapshistoria som också kom många år senare med titeln jag, herulen. Lars Andersson skrev den tillsammans med författarkollegan Tomas Andersson och med foton av Bertil Ludvigsson och det är en underbar berättelse med många litterära krumsprång från istiden och fram till teveapparaternas testbilder.

Men framför allt förutser Lars Andersson sin stora släktkrönika från Hedås som kom att få titlarna Ljus från ingenstans och De levandes land, vilka kom ut 2008 respektive 2012. Tillsammans utgör de en riktig tegelsten som jag med största nöje sträckläste några dagar i somras. Lars Andersson är en av vår tids yppersta stilister. Kritikerna älskar honom. Han har belönats med alla litterära utmärkelser man kan tänka sig, senast Övralidspriset förra året, men hans författarskap är märkligt nog relativt okänt för den bokläsande allmänheten. Triviallitteraturen har så gott som helt tagit över.

Arma folk!

TORKEL IVARSSON

18 januari 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.