Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Mäktig biskopsborg
i skuggan av Husaby

Den medeltida biskopsborgen vid Husaby var det katolska skarastiftets förnämsta gård. Foto: Torkel Ivarsson

Denna dag går färden genom det kulturhistoriskt rika Skaraborg till Husaby. Men vi ska inte ägna kyrkan så stor uppmärksamhet utan mest biskopsborgen, eller rättare sagt de ruiner som återstår av den.

Det är varmt. Den korta våren har redan gått över i högsommar. Skarpa skuggor kastas runt borgens slitna stenfasader. Den medeltida kyrkan och källan där enligt legenden Olof Skötkonung döptes ligger på promenadavstånd och är ett populärt turistmål, men hit söker sig inte lika många besökare.

Borgen började byggas på 1100-talet. Den har tjänstgjort som biskopssäte, palats och försvarsverk och är starkt förknippad med den kristna kulturens framväxt i landet.

I samband med reformationen beslagtogs borgen, tömdes på allt värdefullt och brändes slutligen. Under de århundraden som följde förföll den så gott som helt och fick tjänstgöra som stentäkt. Först i början av 1900-talet började man intressera sig för Husaby gamla biskopssäte, ansett som det katolska skarastiftets förnämsta gård.

Den senaste renoveringen påbörjades 2003 och det är tack vare den man nu får en hygglig inblick i borgens uppbyggnad och historia. Därför behöver det inte längre gå till så som förre länsantikvarien i Skara Sven Axel Hallbäck citerar i sin bok I platåbergens landskap:

-Magistern, va e de för mur därinne i trägårn?

-Nu tiger du och ställer dig bland dina kamrater!

Fast jag måste erkänna att jag trots återkommande besök i Husaby inte förrän denna sommar 2013 inkluderade biskopsborgen. Vi inledde besöket med en kopp kaffe i svalkande skugga innanför murarna. Det är verkligen en fridfull plats utan störande motorbuller eller andra den moderna civilisationens oljud. Tanken förs utan irritationsmoment tillbaka till den tid då biskop Brynolf Gerlachsson lät uppföra själva biskopssätet under slutet av 1400-talet i anslutning till det byggnader som då redan fanns. Gerlachsson var en mäktig herre över tre härader och åttio kyrksocknar. Husabyborgen var den viktigaste av hans fästen och de övriga var Läckö, Säckestad och Brunsbo.

Någon praktborg var Husaby inte, skriver Hallbäck. Men nog rätt komfortabel då den var försedd med varmluftskanaler inne i själva murarna.

Vid utgrävningarna på 1960-talet upptäcktes en fängelsehåla där fångarna tydligen firats ner genom en glugg i taket och sedan kedjats fast. Det är kanske inte sådant som man i första hand förknippar med ett biskopssäte men så var ju tiderna.

Berättelsen om denna plats börjar förstås inte med kristnandet. Alldeles i närheten av Husaby ligger hällristningarna på Lilla Flyhov, upptäckta så sent som 1889 av ett par vallpojkar. Hällristningar förknippar vi ju oftast med Bohuslän, i Västergötland är de sällsynta. Men vid Flyhov finns inte mindre än 350 figurer och skålgropar. Skepp, män med svärd, solsymboler och en hel del annat. Tidigare har man trott att ristningarna här kan tyda på någon sorts tidigt andligt centrum, vi talar ju nu om bronsåldern, men en mer systematisk undersökning i slutet av 1960-talet kunde inte leda denna teori i bevis.

TORKEL IVARSSON

22 juni 2013

Den stora turistmagneten i
Husaby på Kinnekulle är den
medeltida kyrkan och S:t Sigfrids
källa. Foto: Torkel Ivarsson

Under reformationen tömdes
biskopsborgen på allt värdefullt
och brändes. Förfallet varade i
flera århundraden. Sentida
illustration.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.