Bokebackens
kultursida

Lästips

De värsta vildarna finns i väst

På annan plats här på Bokebacken avhandlas en av Gustav Bolinders böcker, Snöfjällets indianer, om hans strapatser i Colombia. Syftet var etnologiskt och trots att boken kom ut 1916 med all den rasistiska barlast som fanns då är han förvånansvärt nyanserad. Han skattar indianstammarna mycket högt och lyckas också stå på god fot med dem, även om det kostar på. Klimatet är pressande, moskiter, myror, skorpioner och sandflugor plågar Bolinder och hans fru. De måste äta kinin hela tiden för att inte få malaria. Ursprungsbefolkningen är vidskeplig och sjukvården obefintlig. En mässlingsepidemi slår ut tio procent av en stam de gästar.

I sin minutiösa noggrannhet påminner forskningsarbetet om Linnés reseskildringar. Allt noteras, födoämnen, jordbruk, jakt, familjeliv, riter. Bolinder och hans maka byter till sig bruksföremål, kläder, vapen med mera och ger glaspärlor, speglar och knivar i utbyte. De oroar sig för att några av stammarna ska utrotas av civilisationen och är kritiska till de amerikanska bananföretagens framfart. Samtidigt är Bolinder skeptisk till rasblandning och beskriver särskilt mulatterna med vämjelse. Dessa anser han vara sluskiga, oärliga och lata.

När Rolf Blomberg 35 år senare ger ut sin bok om aucaindianerna i Ecuador, Vildar, lyser dylika nedlåtande omdömen helt med sin frånvaro. Istället bemödar sig författaren om att ge en så rättvis bild som möjligt av folkgruppen. Det är sant att dessa marginaliserade indianer vid Amazonflodens källflöden, Oriente, är (var) mycket våldsamma och att de gjort sig skyldiga till åtskilliga överfall på vita, men Blomberg finner historiska förklaringar. Attackerna beror på att indianernas förtroende för civilisationen sopades bort av hänsynslösa gummisamlare som anställt massakrer på dem.

Gummit, skriver den colombianske författaren Eustaquio Rivera, var bestänkt med människoblod, främst från dessa djunglers värnlösa barn. ”Är det då underligt att många stammar hyser ett så starkt hämndbegär och hat mot de vita […] ”.

Innan Blomberg är beredd att starta sin expedition pumpar han Shell-folk, gamla gummiletare, haciendaägare, nybyggare och militärer på allt de vet. Han gör intressanta fynd i meddelanden om jesuiternas mission på 1600-talet. Denna organiserades i sann kristlig anda men landvinningarna var långsamma och osäkra. Günter Tessmans vetenskapliga avhandling om aucaindianerna, ”Die Indianer Nordost-Perus”, ger också många upplysningar och efter denna studiefas hoppas Blomberg som förste vite man att snart få stå öga mot öga med de skygga och mordiska aucas.

Med hjälp av flygplan från Shell upptäcker expeditionen aucas hus i djungeln och närmar sig målet på balsaflottar. De märker att aucas följer deras rörelser noga, hundarna ger skall. Plötsligt händer det. Med blixtens hastighet regnar spjut över flottarna. Blomberg öppnar eld med sin browning. Indianerna flyr och för att vara på den säkra sidan kastar expeditionen en dynamitpatron efter dem. Enligt Blomberg skadas ingen i striden.

Blomberg återvänder alltså till Sverige utan att ha nått någon slutlig framgång. Å andra sidan är Vildar ett arbete som förtjänar beundran. Det är en grundlig och källkritisk genomgång av allt som då var känt om detta urskogsfolk, kryddad med spännande detaljer om vedermödorna i djungeln och på floderna. De oberäkneliga aucas gjorde sig även senare skyldiga till brutaliteter – bland annat dödades fem amerikanska missionärer. Trots detta vill inte Blomberg sätta sig till doms över aucaindianerna. De försvarar helt enkelt sin frihet och sitt oberoende. Finns inte de värsta vildarna hos oss i Västerlandet som skryter med vår kultur och civilisation, frågar sig Blomberg, som därmed sätter punkt för en tradition av eurocentriskt fördomsfull forskning.

ULF IVARSSON

18 mars 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.