Bokebackens
kultursida

Böcker

I den här avdelningen visar vi böcker som getts ut av Torkel och Ulf Ivarsson.
Du kan köpa böckerna genom att klicka på beställ.

Kamrater, framåt!

Kamrater, framåt! är inte bara en historik över Vänsterpartiets hundraåriga historia i Borås utan också en skildring av den politiska och sociala miljö i vilket partiet verkade. Den inleds med det förtryckta industriproletariatets hårda villkor i början av det förra seklet, berättar om kvinnorna som först höjde upprorsfanan, följer arbetarrörelsens framväxt till partisplittringen 1917 och därefter den kommunistiska rörelsens kamp för bättre levnadsvillkor, länge i skarp polemik med socialdemokratin, längre fram i historien i förtroendefullt samarbete.
Berättelsen tecknar också en bild av motståndarna, stadens överklass fabriksägarna som gjorde sitt bästa för att motarbeta den demokratiska utvecklingen och drägliga arbetsvillkor för sina anställda.
Men här finns också den mörka delen av partiets historia, kopplingen till Sovjet, vilken kom att kasta sin skugga över vänsterpartisterna i Borås långt in i vår tid, trots att de i dag är medlemmar i ett modernt socialistiskt parti som hävdar parlamentarismens principer. Drömmen om det samarbetande, jämlika samhället lever men vägen dit är fredlig.

Danskt band
247 sidor, illustrerad.
Pris 150 kronor
ISBN 978-91-7765-066-9
Beställ boken här

De hade en värld att vinna

Nyårsklockorna hade just ringt in 1900-talet när de båda socialisterna Helene Ugland och Anton Andersson träffades i Göteborg och länkade samman sina öden. Helene hade en uppmärksammad politisk karriär bakom sig i hemlandet Norge, Anton, som grundat den allra första socialdemokratiska föreningen i Sjuhäradbygden, var redaktör på Ny Tid.
De satte tillsammans in all sin kraft i arbetarrörelsens tjänst. Helene Ugland blev en av dåtidens mest kända kvinnliga agitatorer. Men efter tio år av gemensamt hängivet arbete lämnade de plötsligt partiet. Båda suddades ut ur den interna historieskrivningen. I den här dokumentärromanen får vi följa dem till det bittra slutet.

Häftad 135 sidor
Pris: 140 kr + frakt.
ISBN 978-91-7517-716-8
Beställ boken här

Isvinter

...det går alldeles... utmärkt att skriva... dikter på haikuformatet... bara man har ett n ära öga... och svävar på ett moln... mer påtagliga än traditionell... mycket bättre helt enkelt... Studera ett urval av Per Lunqes dikter.

Pris: 120 kr.
Beställ boken här

En djävul men en fan - ett liv som journalist

"Sammanfattningsvis stimulerande och lättlästa minnen och tankar från ett långt yrkesliv som får extra krydda genom att författaren inte räds att torgföra egna meningar." (Tommy Jeppsson i Försvarsutbildaren)

"Texten har tyngd, men den är skriven med flytande penna och med trevliga humoristiska vändningar" (Gunilla Garoff, redaktör för Språkrådet)


"Det är en intressant livsresa som Ulf tar med oss på under hans innehållsrika liv. De mest intressanta delarna tycker jag förstås är kapitlen om tiden som chefredaktör för Rikshemvärnsrådets tidning och tiden hos miljödebattören Björn Gillberg." (Thomas Widlund, chefredaktör Hemvärnsnytt)


Läs fler omdömen om boken här


”Jag trädde in i en värld med drömmar om journalistisk frihet, men befann mig snart nog i närkamp med returinformation, textreklam, kändisskriverier, korruption och självcensur.” Roande och avslöjande om Avesta Tidning, Motala Tidning, Göteborgs-Posten, Björn Gillberg, Upplands Nyheter, Miljötidningen, Statens planverk, Kemisk Tidskrift, Försvarets Forskningsanstalt, Vattenfall, Transport iDag och Tidningen Hemvärnet.

Häftad ca 260 sidor
Pris: 150 kronor + porto 44 kronor
ISBN 978-91-978848-4-6
Beställ boken här

Nils Holgersson flög inte över Billingen

"Det är med en ansenlig glimt i ögat Torkel Ivarsson kåserar kring Billingen och sin egen existens. Texterna är ytterst lämpliga för hängmattan i sommar." (Åsa Mwansa i Skövde Nyheter)

Den här berättelsen handlar om hemhörighet. Med utgångspunkt från Billingens nordspets funderar författaren på sitt ursprung. Från detta vackra västgötaberg har han nämligen en vidsträckt utsikt mot sin barndoms Värmland och kan med perspektiv i tid och rum överblicka och kanske försona sig med den etniska konflikt han tyckte sig uppleva där.
Men framför allt är boken en kärleksförklaring till Valle och Vadsbo härader, speglad i några utvalda miljöer, händelser och människor.

Häftad, 175 sidor, ill.
Pris: 140 kr.
ISBN 978-91-978848-3-9
SLUTSÅLD.

Herr Böhms fotoateljé

Persongalleriet är rikt och karaktärerna levande. Det märks att Ivarsson är inläst på sin hembygdshistoria och det är med säkra drag han målar människorna vars affärer och mellanhavanden ger en personifierad bild av det spirande klassamhällets konflikter i brytningstiden mellan jordbruks- och begynnande industrisamhälle. (Sigge Andersson tidningenkulturen.se)

Det är vår och försommar år 1848. I Paris gör arbetarna revolt och bränner ner det kungliga slottet. Oroligheterna sprider sig till Europas huvudstäder. Karl Marx skriver sitt kommunistiska manifest. I Borås mördas en girig affärsman, slagord målas på väggarna och i tidningen smugglar någon in en apell för demokratiska reformer. Den lilla stadens etablissemang skakas om rejält. I Herr Böhms fotoateljé kan vi följa den spännande fortsättningen.

Häftad, 82 sidor.
Pris: 85 kr.
OBS! Skickas med som bonus vid beställning av någon annan bok.
ISBN 978-91-978848-2-2

Beställ boken här
Ladda ner boken här

En revolution utan blod /En värld utan tårar

"En annan sak som fyller mig med glädje är, när jag läser om hur Anna och Ivar och deras kamrater arbetar för arbetarklassens bildning med musik, teater, studiecirklar. Lägg märke till bildning som är något mer och större än utbildning. Vi har arbetarrörelsens pionjärer att tacka för mycket. Vi skall sända en tacksamhetens tanke till dem för att det blev "En revolution utan blod".(Arne Kjörnsberg, före detta s-riksdagsman, ordförande i skatte- och finansutskotten)

När det unga kärleksparet Anna Lundgren och Ivar Andersson fotograferades på Kyrkberget i Lindesberg en sensommardag 1914 skedde det i orkanens öga. Snart skulle kriget bryta ut i Europa och de kommande åren blev svåra även i Sverige med arbetslöshet, brist på livsmedel och bränsle. Slutligen kom den fruktade Spanska sjukan att kräva tusentals liv. Samtidigt rasade en annan strid, för rösträtt och anständiga levnadsförhållanden. In i denna kastade sig Anna och Ivar med ungdomlig entusiasm. De engagerade sig fackligt och politiskt. De ägnade sig åt bildning och kultur. Och de skulle aldrig svika sin tro på ett samhälle grundat på frihet, jämlikhet och broderskap. Anna och Ivar var två av arbetarrörelsens många anonyma pionjärer. Men de är ovanligt tydliga exempel på den filantropi och idealitet som drev landet fram mot det goda hem som Per Albin Hansson talade om. Det som varken känner privilegierade eller tillbakasatta.

Häftad, 176 sidor, ill.
Pris: 185 kronor.
ISBN 978-91-978848-1-5

Beställ boken här

När fabriksvisslan kallade – en berättelse om textilarbetet i Dalsjöfors

Torkel Ivarsson själv tar ingen större plats men han är medveten om att hans engagemang för arbetarklassen lyser igenom. (Elin Larsson i Borås Tidning)

”Har han inte någon onge som kan börja i fabriken.” När chefen från Almedahls tittade in och ställde den frågan så markerade det för de allra flesta ungdomar i Dalsjöfors inledningen till ett långt yrkesliv i fabriken. Det var kanske inte vad de drömde om men de hade inte mycket att välja på. Det hårt kontrollerade brukssamhället var på gott och ont. Fabriksägarna månade om människorna på många olika vis, där fanns yrkesstolthet och gott kamratskap men villkoren var i dagens perspektiv hårda med låga löner och dålig arbetsmiljö. I den här intervjuboken möter vi några av alla de som byggde sina liv kring vävstolar och spinnmaskiner, från arbetslösheten på 1930-talet och fram till fabrikens sista tid på 2000-talet.

Häftad, 60 sidor, ill.
Pris: 75 kronor.
ISBN 978-91-978848-0-8

Beställ boken här

Solen blodröd

Boken om Anders Elgqvist grundar sig på dagböcker bland annat från Kinasejouren, brev, räkenskaper, predikningar, dokument som bevarats genom släkten och som alltså nu sammanställts till en spännande levnadsteckning av en energisk och rastlös 1800-talspersonlighet. (Göran Åberg teol. dr. och docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet i Jönköpings-Posten)

Den 27 juni 1849 uppsöker den svenske prästen Anders Elgqvist herr Julius Böhms fotoateljé på Poststrasse N:o 5 i Hamburg. Anders Elgqvist är som förste svenske missionär på väg till Kina, och detta porträtt – en daguerrotyp- är en av de första fotografiska bilderna på en svensk överhuvudtaget. Efter tre års bortavaro återkom han till Sverige hårt prövad av det kinesiska äventyret. Anders Elgqvist blir under en kort tid en person som alla talar om. Men vad hände sedan? I denna biografi får vi följa en ovanlig präst som drömde om att bli vetenskapsman, brevväxlade med August Strindberg och konstruerade en undervattensbåt!

Inbunden, 204 sidor, ill.
Pris: 145 kronor.
ISBN 978-91-633-3550-1

Beställ boken här

Sista resan till Ingermanland

Torkel Ivarsson påminner oss om Sovjets försök att utplåna denna till svensk historia närstående kultur. En kultur som det moderna, men historielöst mångkulturella, Sverige så sällan uppmärksammat.(Martin Tunström i Smålandsposten)

Det är mitt under brinnande krig. Livet är hårt för människorna i det ryska området Ingermanland. Men för en kort stund får dragspelsmusiken byborna att glömma påfrestningarna och att hoppas på bättre tider. Jussi Jänis, då ung arbetare i kollektivjordbruket var en av de 5.000 ingermanländare som valde att fly till Sverige. Men mottagandet var inte självklart. En ny skandal liknande baltutlämningen var nära. I biografin över Jussi Jänis liv speglas denna folkspillras öden före, under och efter det andra världskriget.

Inbunden, 125 sidor, ill.
Pris: 95 kronor
ISBN 978-91-976663-0-5

Beställ boken här

Såsom en brinnande eld

Torkel Ivarsson har kommit så nära som överhuvudtaget är möjligt och boken ger en god bild och ökad kunskap om många ting- arbetarklassens villkor i mellankrigstidens Borås, den svenska beredskapen, finska vinterkriget, kriget på östfronten, Erik Dahlin och hans släkt och en hel del annat. Stilen är rapp och språket klart vilket gör att läsaren lätt känner sig förflyttad till den miljö och epok som beskrivs. (Bernt Carlsson i Ulricehamns Tidning)

Det första världskriget har nyss avslutats och den unga arbetarfamiljen Dahlin i Borås vågar tro på framtiden. Men bara några år senare dör fadern i tuberkulos och äldste sonen Erik hamnar i utanförskap och kriminalitet. Denna bana leder honom till det andra världskriget och han stupar som soldat i Hitlers fruktade Waffen-SS. I denna biografi får vi följa Eriks korta liv på vägen mot undergången.

Inbunden, 183 sidor, ill.
Pris: 95 kronor.
ISBN 91-631-4541-3
SLUTSÅLD.

Kanonloppet

Torkel Ivarsson har med frodig fantasi vävt samman minnen från sin barndom i Karlskoga till en mycket munter och lite vemodig skröna med påtaglig tidsfärg. (Lars Sundin i Borås Tidning)

Rossellinifeber har utbrutit i Karlskoga. Hela staden kokar inför den världsberömde filmregissörens ankomst. Visserligen har få sett hans egendomliga neorealistiska skapelser men alla känner till den dramatiska kärlekssagan mellan honom och den före detta Hollywoodstjärnan Ingrid Bergman. Och nu den tredje oktober 1954 ska Roberto Rossellini tävla i den stora sportvagnsklassen i Kanonloppet. Men i själva verket har den italienske filmmannen ett hemligt och mycket viktigare motiv för sitt besök. I romanen Kanonloppet får vi äntligen veta vad som skedde bakom kulisserna.

Häftad, 138 sid.
Pris: 55 kronor
ISBN 91-7910-486-X

Beställ boken här

Föranleder ingen åtgärd – reportage om ett brott

Skriften må vara tunn och oansenlig till utseendet. Men innehållet är desto tyngre och uppseendeväckande. Torkel Ivarsson nystar upp en rättsskandal av stort mått och han gör det med en ödmjukhet och lågmäldhet som övertygar och upprör. (Anja Thorkelsson-Lindahl Sveriges Radio Sjuhärad)

Det är en skön dag i april. En man i 50-årsåldern grips av polisen på Stora torget i Borås. Han anklagas för mordbrand, häktas och döms mot sitt nekande av tings- och hovrätterna till tre års fängelse. Men bakom brottet ligger helt andra personer. I denna dokumentär rullas en skrämmande historia upp om en cynisk affärsman, ekonomisk brottslighet och rättslöshet.

Häftad, 43 sidor.
Pris: 25 kronor.

Beställ boken här

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.