Bokebackens
kultursida

Lästips

Patriarkalisk bild av framtidslandet

Amerika, invandrarlandet med de obegränsade möjligheterna var i Europas fokus när den svenska kvinnosakskämpen Fredrika Bremer reste dit 1849. Hon hade förberett sig genom att läsa Alexis de Toquevilles och Charles Dickens som båda ägnat sig åt ”Den nya världen”, och nu var det den redan internationellt kända författarinnans tur att ge sin bild av framtidslandet. Under de två år hon reste runt i Amerika och även gjorde ett besök på Kuba, skrev hon regelbundet hem och berättade om sina erfarenheter och dessa brev senare utgivna formade sig till ett välskrivet reportage med den något egendomliga men kanske tidstypiska titeln Hemmen i den nya världen.

Skönlitteratur handlar det alltså knappast om men en initierad skildring av livet i Amerika, och förspelet till det inbördeskrig som strax skulle bryta ut

Trogen sin egen överklassbakgrund rör sig Fredrika Bremer mest i societeten och den intellektuella eliten. Hon träffar vetenskapsmän, författare, politiker, kända predikanter, filosofer och filantroper. Men hon gör också studiebesök i fängelser, skolor, sinnessjukhus och arbetskooperativ och lär känna några svarta. Hon tar ställning mot slaveriet men svajar senare betänkligt i sin uppfattning när hon hjärtligt tas emot av rika plantageägare i sydstaterna. Här lever slavar och herrar ofta i ett gott patriarkaliskt förhållande, konstaterar hon, inte olikt den svenska överklassens drängar, pigor, uppassare och betjänter. I dag skulle hon utan vidare klassas som rasist, eller vad sägs om följande karaktäristik: ”Visst är emellertid att negerrasen har en stark instinkt av tillgivenhet och vördnad, och att detta kan man se på folkets ögon, som har ett gott, troget och varmt uttryck som jag håller av, och som påminner mig om det vackra uttrycket i hundens ögon; visst är även, att den har en naturlig böjelse att subordinera under den vita rasen och lyda dennas högre intelligens”.

Nej det är Amerikas erövrare som har hennes odelade sympati. Fredrika Bremer, med sin starkt kristna bakgrund, beundrar pilgrimerna från Mayflower vilka ”skapat det moderna Amerika, det puritanska samhället som förverkligar det sedliga livets ideal”. Deras efterföljare har också något annat på agendan: ” Den andra driften är att erövra jorden, det vill säga att taga alla dess krafter och produkter i människans tjänst”.

Omedvetet eller medvetet förutspår Fredrika Bremer här den amerikanska imperialismen. Analogt med denna hänförelse ägnar hon inte mycket uppmärksamhet åt landets ursprungsinvånare och rättmätiga ägare indianerna, de står ju bara i vägen för det moderna projektet.

TORKEL IVARSSON

3 maj 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.