Bokebackens
kultursida

Göran Värmby skriver ett brev till en kompis om klimat, media med mera …

Jag skriver ett brev – eller ett mejl som det numera handlar om – till en gammal kompis på vänsterkanten. Vi har fortfarande kontakt alltsedan 80-talet då vi lärde känna varandra och jobbade en del ihop med miljöskyddsfrågor. Han har just mejlat mig synpunkter på SD, EU och klimathotet. Det positiva är att han är en av få gamla vänsterkamrater som jag kan föra en diskussion med. Han lyssnar, är vetenskapligt skolad och intresserad av fakta, vilket verkar vara en av förutsättningarna för att utbyta åsikter numera, utan att man blir fiender.

Han anser att SD ändrat sig i flera frågor och blivit mindre ”folkliga”, bland annat har de ändrat inställning i NATO och EU-frågorna. Han undrar även hur jag ser på alla larmen om extremväder och inte minst bränderna i Sibirien. (Läs vidare här)

Jag svarar så här:

”Beträffande SD, ja de anpassar sig o har ändrat en del i sin politik. Troligen nödvändigt för att kunna få vara med i en eventuell ny regering.

Men deras viktigaste fråga som är orsaken till deras existens håller de fast vid.

Fundera gärna över var Sverige kunnat vara idag om övriga partier tagit tag i invandringsfrågan istället för att förneka den som ett viktigt problem att hantera och lösa. Då hade vi troligen aldrig fått något större SD att räkna med.

Jag ser hanteringen av invandrings- och migrationsfrågan som det mest misslyckade inom politik och samhällsutveckling under min livstid.

Jag tror det är näst intill omöjligt att reparera alla de problem Reinfeldt, Mp, S, V och C ställt till med. Ett slags landsförräderi är ett adekvat omdöme tycker jag.

Beträffande klimatfrågan är det svårt att veta vad som är relevanta och korrekta nyheter då det inte går att lita på media. Det gäller även andra frågor t ex allt som rapporteras från Ryssland och de forna öststaterna, samt inte minst militära frågor, NATO mm. Finns det till exempel något enda reportage från Ryssland som berättat något positivt? Om hur många som lyfts från fattigdom, om hur statsskulden minskat mm?

SR lyfter fram alarmisten Rockström som en av undertecknarna av det årligen återkommande uppropet om kommande klimatkatastrof. Rockström benämns som ”forskare”, dock vill man inte nämna att han bara är en agronom-forskare. De skulle hellre kunna citera Elsa Widding, en av våra kunnigaste energiexperter och mycket insatt i klimatfrågan. Man kan också undra varför det är så sällan riktiga klimatforskare går ut med motsvarande larm som Rockström och andra opinionsbildare.

Och återigen nämner Rockström för femti-elfte gången att vi bara har 10 år på oss. Märkligt att inga media gör en sammanställning bakåt i tiden och ser hur många gånger han och andra alarmister gjort just detta uttalande om att vi bara har 10 år på oss - samt redovisar hur dessa utsagor slagit in. Det skulle se rätt komiskt ut även om problemställningen som sådan är allvarlig.

Kollade lite på nätet: jättebränder i Sibirien verkar larmas om varje sommar…. förra året ringde Trump upp Putin och erbjöd släckningshjälp…..

Visst, varmare klimat bör leda till fler bränder, men många andra faktorer spelar också in, till exempel hur skogarna sköts, gallras mm.

Som jag ser det är medias balans i klimatrapporteringen helt frånvarande och en agenda lyser tydligt igenom, där det märkligt nog är ”tillåtet” att skrämmas hur mycket som helst.

Jämför med hur försiktigt man rapporterar om kemi/läkemedels-samhället, vaccinrisker, allt sämre spermier mm… ”vi vet för lite, vi behöver mer forskning” etc…. ”jo, det är farligt med PFAS, etenoxid, PCB mm men vi ska inte vara oroliga, vi kan fortsätta äta, dricka som vanligt i stort sett”….

Jag har noterat att de flesta inom etablissemanget verkar ganska samordnade vilka ”miljö-problem” vi har. Det verkar bara handla om klimathotet och biologisk mångfald. Jag ser inte mycket om kemisamhället, utsläppen till och kontamineringen av luft, mark, vatten, avfall, flora och fauna….

Är inte det märkligt? Jag kollade för ett tag sedan Agenda 2030, FN´s stora handlingsprogram för att rädda världen, samma sak där, knappt någonting om de traditionella allvarliga miljöfrågorna. Jag blir skrämd av det upplägget. Varför är det ingen som opponerar sig? Det verkar som allt dränks i klimat-alarmerandet.

Jag lägger också märke till att media enbart rapporterar extremväder och värmeböljor som stödjer att det blir varmare. Köldrekord rapporteras inte. Inte heller citeras forskare som visar att extremväder och bränder inte ökat de senaste 100 åren. Att södra halvklotet tycks ha varit kallare senaste året än normalt rapporteras inte.

Rapporteringen om översvämningarna i media i kring Rhen, Maas med flera floder i Europa saknar helt faktainriktad bakgrund, med redovisningar av tidigare översvämningar, ökad befolkning och alltfler städer nära floderna, bristande larmsystem, undermåliga VA-system, alltfler täta ytor mm…..

Såg i en artikel att det varit liknande översvämningar 10-15 gånger de senaste århundradena. Men detta nämns överhuvudtaget inte i vare sig Rapport, Aktuellt eller andra stora media.

Precis allt i media tolkas maximalt i riktning mot att vi går mot en klimatkatastrof. Just det är det som fått mig att bli alltmer skeptisk mot den alarmistiska inställningen. Det är inte tillåtet att ha en annan avvikande uppfattning. Sakfrågorna får inte ens debatteras. Det är så sjukt att jag har svårt att ta in det.

Tycker du inte att det är en märklig inställning. Varför gäller denna tolknings-inställning bara klimatfrågan, eller i alla fall långt mer där än i andra frågor? Att all vetenskap ”är satt” och klar för all framtid i just denna fråga, i en så ytterst komplicerad fråga som klimatförändringar. Att det inte finns något mer att diskutera. En klart ovetenskaplig inställning.

Och återigen måste man ställa frågan: varför tillåts ingen öppen demokratisk debatt om klimatfrågan? Svenska Dagbladet med Tove Livendahl i spetsen var på väg att ta in ett mycket intressant inlägg från Elsa Widding, som jag nämnde i inledningen. Men så helt plötsligt ändrade sig Svenskan då man man fått reda på att Widding gjort ett inslag på den för etablissemanget förhatliga ”högersajten” SwebbTV. Och ville inte längre ta in inlägget. Denna ”högersajt-stämpel” på SwebbTV är satt av föreningen Expo, där Mona Sahlin, Robert Aschberg med flera kändisar på vänsterkanten suttit med i styrelsen. Denna typ av ”deplattformering” ger starka associationer till DDR, Sovjet och andra gamla och nya diktaturer.

Jag är uppvuxen i en typisk socialdemokratisk familj i Borås under 50- och 60-talen, brorsan var med i SSU samtidigt som Ingvar Carlsson, jag har vid vissa tillfällen stödröstat på V och Mp men mest på S, gått på Chalmers, jobbat under Göran Persson och Birgitta Dahl, jobbat ca 10 år med Göran Johansson, en av Sveriges mest omtyckta S-politiker under många år. Min bedömning av SwebbTV är att det är en mycket intressant och berikande sajt och kanal för att få ökad kunskap och insikt om vad som händer i vårt samhälle idag. Det är näst intill ofattbart att inte våra stora media tar in flera frågor som de tar upp.

När jag lyssnar på SwebbTV – och även vissa andra poddar på nätet – så undrar jag vilket land vi lever i…… det är skrämmande hur ensidigt våra stora media med SVT/Public Service, DN och Aftonbladet i spetsen, rapporterar. Många fakta och händelser tigs helt enkelt ihjäl, även om det blivit lite bättre senare år. SwebbTV`s sommarprat-program är långt mer intressanta än SR/P1´s. Jag kan rekommendera flera inslag som är mycket lärorika. Till exempel: Stefan Torssell, Ingrid Björkman, Arne Weinz, Ingrid Carlqvist, Lars Enarsson och Karl Hedin.

Allt detta jag har nämnt har gjort mig alltmer skeptisk till våra media, deras tigande om problemen med invandring och inte minst den ytterst ensidiga klimatalarmismen.

Du vet väl att EU vill satsa ca 30 000 miljarder kr fram till 2030 på att ”rädda klimatet”. Till vilken nytta? EU svarar för ca 9 % av de globala utsläppen, samtidigt som det är osäkert hur mycket mänsklig verksamhet bidrar till pågående uppvärmning.

När det gäller EU som institution ser jag en ökad centralisering, maktfullkomlighet, politisk hybris. EU tar våra pengar som du nämner, vi ser en alltmer odemokratisk utveckling… vi bör gå ur, istället skapa en nordisk union, som skulle bli världens 9:e största ekonomi. En favorit-ide jag har är att vi därefter inleder ett fredssamarbete med vår största granne Ryssland med mängder av samarbetsprojekt inom miljö och energi, industriell utveckling, jordbruk mm….. förutom en rad andra egna nordiska initiativ……..”

GÖRAN VÄRMBY

6 augusti 2021

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.