Bokebackens
kultursida

Lästips

Gripande om
Hufvudstadsbladet

För 154 år sedan grundades Hufvudstadsbladet som i mycket har fört den svenska kulturens och den svensktalande befolkningsgruppens talan i Finland. Tidningen har varit en av rikstidningarna samtidigt som den utgjort en förenande länk mellan Finland och de övriga nordiska länderna. Officiellt är tidningen politiskt obunden men sambandet med Svenska folkpartiet kan inte förnekas.

Boken Mitt liv på HBL handlar om Staffan Bruuns 36 år på tidningen mellan åren 1980 – 2017. Perioden var dramatisk, inte bara i författarens liv utan också i tidningens vara eller icke vara. Under denna turbulenta tidsrymd törnar alla traditionella rikstidningar på den digitala revolutionen som får flera av de ärevördiga tidningsveteranerna att kasta in handduken. Detta leder till stora inre slitningar mellan ledning och personal. I föreliggande bok skildrar Staffan Bruun på ett gripande sätt hur dessa spänningar återspeglade sig i det tidningshus som han troget tjänat under nästan hela sitt arbetsföra liv. En hisnande läsupplevelse.

THOMAS GAROFF

9 oktober 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.