Bokebackens
kultursida

Lästips

Moderniteten kom sakta
till den gamla byn

Han var en känd och uppskattad astronom, ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och visste allt som var värt att veta om främmande galaxer. Men Peter Nilsson var också sitt ursprung trogen och undersökte med samma entusiasm sitt eget mikrokosmos - byn Möcklehult i Hjälmsereds socken i Småland. Resultatet blev Den gamla byn – tillika hans sista bok om man bortser från den postumt utgivna Ljuden från kosmos.

Peter Nilsson valde här dokumentärens form och visar hur personlig och elegant en sådan skildring kan bli, bara i korta sekvenser känns framställningen något tyngd av faktauppräkningar; dock bör ju dessa med för att göra redovisningen så fullständig som möjligt. Peter Nilsson ber om ursäkt för att han bara skrapat på ytan men hans research är imponerande: författaren har studerat jordeböcker skattehandlingar, domstolsprotokoll, bouppteckningar, köpekontrakt, tidningsnotiser och brev med mera.

Genom dessa dokument och Nilssons förmåga att levandegöra dem träder möcklehultsborna fram genom seklerna, alltifrån 1200-talet och framåt: deras enkla, strävsamma vardag och deras miljö - åkrar och hagar, stigar och vägar, djur och grödor, goda år och nödår, pest och krig, vänskap och ovänskap. Stillsamt och reflekterande flyter berättelsen, präglad av författarens ödmjukhet inför uppgiften – att skildra det gamla bondesamhällets långsamma lunk till dagens snabba urbanisering. För Möcklehult verkade det finnas hopp ända in på 1950-talet men i dag bor bara ett tjugotal människor kvar. Peter Nilsson funderar framsynt om invandrarna som landsbygdens räddning, så här ett par decennier senare börjar den spådomen kanske att slå in.

Möcklehult dyker första gången upp i dokumenten i ett tingsprotokoll från 1492, då som ett gränsmärke mellan Linköpings och Växjö stift. Från 1545 kan författaren följa släkterna ändå in i nutid. Ofta är sammanhangen mindre smickrande, åtskilliga uppgifter härrör just från tinget och det handlar ofta om tvistemål, men också om hor och något enstaka gång om mord. Den elake Måns Skärping processade fler än hundra gånger mot grannar, släktingar och sockenbor. Pigan som tog livet av sitt nyfödda barn dömdes till döden liksom både den gifte mannen och hans älskarinna. Till saken hör dock att de fick straffen omvandlade till fängelse.

De totalt cirka tvåtusen byborna sysslade mest med jordbruk och hantverk, några blev soldater, som Nils Persson vilken sårades i slaget vid Helsingborg 1710 och ”måste såga av benen mittpå”. Han överlevde, kom tillbaka till byn och levde till 70 års ålder, inte föraktligt på den tiden. En namne till honom var med vid Poltava och dog i Sibirien.

Byn drabbades förutom av pesten och smittkopporna av ett par ännu mer förhärjande olyckor: under medeltiden omkom vid ett tillfälle de flesta av möcklehultarna när isen brast under dem, och en brand under ett senare århundrade tog så gott som all skog. Till de dramatiska händelserna räknas också 1800-talets skiften som sprängde bygemenskapen, när allt var klart kunde man inte en ropa till varandra från husen.

Moderniteten anländer i sakta mak, långt in på 1800-talet brukas jorden med liknande ålderdomliga redskap som under medeltiden. Plogen drogs av kon, i sällsynta fall oxen eller hästen. Och när kung Gustav den V år 1907 anländer till närliggande centralorten Lammhult i en puttrande automobil blir det stor uppståndelse. Bland bönderna på krogen finns också några från Möcklehult och de rusar ut i vredesmod när kungens ekipage skrämmer vettet ur hästarna. Gustaf tvingas delar ut slantar för att lugna ner situationen.

En snickerifabrik tycks bli räddningen för Möcklehult men den brann ner och byns avveckling inleddes på allvar efter kriget, därmed speglande utvecklingen i stort. Den unge Peter Nilsson var i unga år sin far behjälplig i lantbruket men hittar vad det lider sin egen väg via korrespondensstudier till en aktad vetenskaplig karriär och ett intressant skönlitterärt och dokumentärt författarskap. Barndomshemmet och känslan för hembygden släppte han aldrig.

Den gamla byn är förtjänstfullt illustrerad av Björn Gidlund, själv upphovsman till några mycket fina landskapsböcker präglade av ett starkt och äkta vemod över den moderna ekonomismens härjningar i kulturbygderna.

TORKEL IVARSSON

19 juli 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.