Bokebackens
kultursida

Lästips

Märkliga karaktärsbyten under lupp

Charlotta Wolff, som är forskare vid Finlands Akademi, och docent i europeisk historia vid Helsingfors universitet har skrivit en bok om Constantin Linder (1836 – 1908). Constantins levnadsöde tangerar mycket centrala delar av Finlands närhistoria. Därför bidrar boken till att öka kännedomen om hur det nu 100-åriga självständiga Finland har uppstått. Detta är mycket välkommet, inte minst som en normal läsare ofta har stor nytta av att nöta in landets historiska bakgrund i små portioner. Sålunda berörs frågor som Krimkriget 1854 – 1856, nödåret 1867/1868, Januarikommittén 1861, lantdagsfrågan 1863, ofärdsåren 1899 – 1905, följderna av rysk-japanska kriget 1904 - 1905, skapandet av enkammarlantdagen 1906 samt förtrycksperioden 1908-1914.

Constantin Linder levde igenom hela denna epok på ett närmast äventyrligt sätt. Född och uppvuxen inom den finlandssvenska societeten hade han ett bra utgångsläge för sin karriär. Tillsammans med sin bror provade han först på den militära banan. Vid mitten av 1800-talet var det ett av de vanligaste alternativen för unga adliga män. Båda bröderna drogs dock till de liberala och nationalistiska rörelserna som under denna tid dominerade den filosofiska och politiska debatten. Pojkarna fascinerades till den grad av dessa idéer att de beslöt att lämna armélivet där en omutlig lojalitet gentemot kejsarmakten ju krävdes.

Huvudpersonen verkar totalt byta karaktär två gånger i sitt liv. Första gången sker denna förvandling i samband med hans första äktenskap med den högättade men självständiga Marie Musin-Puschkin. Efter diverse lite oklara arvsskiften kastar han sig in i affärslivet och koncentrerar sig på skötseln av Demidov-koncernens järn- och stålproduktion ända tills den tekniska och industriella utvecklingen kör förbi den föråldrade bruksteknologin.

Därefter ägnar sig Constantin åt trävaruhandeln som den värsta råkapitalist. Finlands skogstillgångar huggs ner och säljs som virke till den omfattande gruv-, stål- och järnvägsindustrin som håller på att växa fram i hela Europa.

Samtidigt sker en andra omvandling i Constantins karaktär. Han blir märkligt kejsartrogen och foglig gentemot de ryska makthavarna. Nu dras han in i statsledningen utan att ha vare sig politisk erfarenhet eller någon som helst juridisk eller statsvetenskaplig utbildning.

Detta passar den ryska generalguvernören Nikolaj Bobrikov perfekt. Constantin utnämns först till viceordförande i ekonomidepartementet och senare till Lantdagens lantdagsmarskalk. I denna roll blir han hjärtligt hatad på grund av de omfattande nationalistiska tendenserna som var rådande i Finland under denna period. Han får stämpeln ”undfallenhetsman” och blir allmänt föraktad.

Orsakerna till Constantins karaktärsbyten utreds förtjänstfullt av Charlotta Wolff. Varför låter sig en framgångsrik kapitalist plötsligt fångas av ett vålds och maktmaskineri som så illa rimmade med de allmänna politiska strömningarna i Finland under början av 1900-talet? Frågeställningen är komplicerad och förblir delvis obesvarad men diskussionen gör boken i allra högsta grad spännande.

THOMAS GAROFF

26 september 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.