Bokebackens
kultursida

Lästips

En mästare i studier av mänskligt psyke

Joseph Conrad föddes i Polen och lärde sig engelska först i vuxen ålder. Det tog därför lite tid innan han nådde sin publik. Efter en trevande debut framträdde han som en stor prosaist och förstklassig människokännare med dragning åt det misantropiska. Hans verk kännetecknas av svårmodig ironi, stänk av torr humor och säkra analyser av karaktärer och moraliska dilemman.

Conrad ville skapa verklig konst och arbetade oupphörligt på en stilistisk förfining som kan upplevas som tillkrånglad. Det lönar sig dock att läsa uppmärksamt, för detta är ingen lättsmält spänningslitteratur utan ett författarskap av bestående värde.

Mest känd är Conrad för sina dramer inramade av tropiska hav och sjöfart. Det är en miljö han själv hade erfarenheter av som kapten i engelska handelsflottan. Skildringen av kampen mot elementen har dock inget gemensamt med samtida pojkböcker, utan Conrad förmår istället gestalta människans litenhet inför naturen med enastående kraft och skönhet. Havet blir en metafor för evigheten och människans obetydlighet, likgiltigt för individernas öden. Conrad förvandlade således med elegans sjö- och äventyrsberättelsen till sann litteratur.

I Tyfon låter han en orkan drabba ångaren Nan Chan, vilket ger honom ett utmärkt material för att utforska besättningens reaktioner – alltifrån apati till omänsklig självdisciplin. I Negern på Narcissos projiceras skeppskamraternas både höga och låga känslor, omtanke eller likgiltighet om vartannat på en stackars sjuk matros. Effekten blir större av att Conrad låter läsaren sväva i okunnighet om sjukdomen är verklig eller inbillad. Den torftiga dialogen, de fattiga ägodelarna och odörerna i skansen beskrivs med expertens kunskap om detaljerna.

I Conrads kanske bästa berättelse, Lord Jim, står frågor om ansvar och moral i fokus. Den gamla rostiga kustångaren Patna transporterar 800 pilgrimer, kolliderar med ett osynligt föremål och börjar sjunka. Styrmannen Jim övertygar sig själv om att inget kan göras och lämnar fartyget i den enda livbåt man lyckas sjösätta. Patna kapsejsar märkligt nog inte, passagerarna räddas och Jim ställs inför rätta och degraderas. Berättarjaget försöker hjälpa honom, men Jim drivs av skvallret allt längre från den västerländska civilisationen in i en okänd och farlig tillvaro i den malajiska övärlden. Han kan emellertid inte fly från sin skuld. Frågan är ytterst vem man tillhör, ”vi” eller ”dom” och Jim svävar fritt mellan de två ytterligheterna utan trygghet någonstans.

Äventyrare, upptäckare, köpmän och infödingshövdingar omger huvudpersonen i Almeyers dårskap. Det är en kolonial dekadens som granskas. Almeyer förskingrar sitt kapital och förfallet går så långt att hans hopp om en framtid i Holland med dottern, halvblodet Nina, släcks. Almeyer fantiserar om ett Eldorado längre upp längs floden. Men han förlorar allt och den europeiska dominansen utmanas av krafter som inte längre går att kontrollera. ”Lämna ditt gamla liv och glöm det”, bönfaller Ninas mor sin dotter, ”glöm att du någonsin har sett vita män, glöm deras språk, glöm deras tankar.” Conrad såg inte ner på människor i tredje världen utan behandlade dem fördomsfritt.

Även i Anarkisten, utgiven 1907, bevisar Conrad sitt mästerskap i inträngande studier av det mänskliga psyket. Det är en bisarr krets av anarkister och revolutionärer som samlas i Adolf Verlocs skumma butik i London. Hustrun har ingen aning om vad mannen sysslar med och när sanningen uppdagas blir brytningen mellan dem en blodig uppgörelse. Någon melodram är det inte fråga om, långt därifrån. I världslitteraturen får man nog leta länge för att finna ett lika fullödigt porträtt av en människa som är så handlingsförlamad av rädsla och svek. Kärleken var bara inbillning, äktenskapet en cynisk fasad.

ULF IVARSSON

24 januari 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.