Bokebackens
kultursida

Lästips

Bestseller med filantropiskt tema

I mina farföräldrar Annas och Ivars bokhylla fanns bland mycken annan god litteratur en roman skriven av A.J. Cronin. Jag läste den inte som barn men stötte på författaren flera decennier senare när jag forskade kring Annas och Ivars politiska gärning. Cronin fanns nämligen representerad i ABF:s första bibliotek i Lindesberg. Ivar hade katalogiserat dessa böcker och nu var min nyfikenhet väckt på allvar. Socialdemokrater under förra hälften av 1900-talet var nämligen noga med vad de läste, kultur och bildning hörde starkt samman med den unga arbetarrörelsen.

Så jag greppade ur min egen bokhylla för första gången Cronins debutroman Hattmakarens borg ( 1931) och förstod snart varför denna spännande skildring inte bara blev en bestseller utan också varför den så starkt attraherade människor med rättspatos och visade vägen in i ett fortsatt författarskap med utpräglat altruistiska motiv.

När Cronin berättar om den skotska 1800-talsfamiljen Brodie arbetar han med breda penseldrag, rollerna är väl utmejslade från första kapitlet, kontrasten mellan ont och gott knivskarp. Fadern, den alkoholiserade hattmakaren James Brodie är en värsta sortens tyrann, psykopat skulle vi kalla honom i dag, som styr sin fru och sina tre barn med järnhand. Brodie fjäskar för stadens societet som han gärna vill räkna sig till men föraktar öppet dem som han anser står under honom, skrattretande nog även de flesta kunder, så rörelsen går allt sämre. Det hunsade butiksbiträdet Perry får sköta det mesta medan Brodie själv sitter på kontoret med fötterna på skrivbordet, röker cigarr och mödosamt stavar sig igenom dagens tidning.

Mest illa ute är kvinnorna i familjen, hustrun Margaret och döttrarna Mary och Nellie. De lever som slavar i hemmet, minsta antydan till egna behov, hur blygsamma de än är, bestraffas omedelbart, trots att de gör allt för att behaga husets herre. Sonen Matthew klarar sig bättre, han är ju man och har ärvt en del av faderns självupptagenhet.

Som faderns absoluta motpol står den äldsta dottern Mary, ett fullkomligt under av tålamod och godhet. I det längsta försöker hon skydda sin mamma och sin syster, båda hela tiden balanserande på gränsen till det totala sammanbrottet.

Cronin driver skickligt handlingen framåt mot crescendot, samtidigt som han lättar upp texten med vackra miljöbeskrivningar. Det känns inte alls påklistrat eftersom författaren har hittat sitt språk och håller det i säkert grepp. Här finns inga transportsträckor, för mitt inre öga ser jag den entusiastiske Cronin vid skrivpulpeten, vänligt avvisande alla förslag om promenader, måltider och annat ovidkommande. Enligt uppgift tog det honom bara tre månader att skriva Hattmakarens borg.

I en senare bestseller ”Fången” på samma tema pressar Cronin det psykologiska dramat till sitt yttersta. En amerikansk konsul installerar sig i en spansk kuststad med sin nioårige son. Handlingar som från början ter sig som utslag av en överbeskyddande attityd från faderns sida visar sig snart bottna i ett maniskt kontrollbehov. Spänningen mellan far och son stegras när den lille pojken börjar frigöra sig med hjälp av en fattig trädgårdsmästare. Denne måste alltså offras och i konsulns förvridna värld är alla medel tillåtna. Mot pojkens oskuldsfullhet och trädgårdsmästarens humanism ställer Cronin faderns och hans kumpaners falskhet och ondska. Särskilt otäckt är porträttet av en psykiater, som anlitas för att avlocka pojken uppgifter som kan användas mot trädgårdsmästaren. Men den spirande livsglädje som pojken upplevt tillsammans med sin vän kan inte krossas och faderns makt över sonen bryts.

A.J. Cronin inledde sin yrkeskarriär som läkare men valde efter succédebuten Hattmakarens borg författarbanan och blev snabbt mycket uppskattad och översatt till många språk. Parallellt med sitt skrivande propagerade han för allmän och fri sjukvård och det arbetet fick stor politisk betydelse i Storbritannien. Det var alltså inte konstigt att hans böcker fanns i mina farföräldrars bibliotek.

TORKEL IVARSSON

9 december 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.