Bokebackens
kultursida

Lästips

Kavaljer med politiskt patos

Han är en av kavaljererna i Gösta Berlings saga med pseudonymen Farbror Eberhard. Förebilden hette Paul Gustaf Andreios Lidback och är en mycket intressant personlighet i 1800-talets litterära, filosofiska och politiska Värmland. Han har kallats landskapets förste socialist och var i varje fall en av de mer framträdande.

I Birgitta Eneroths utmärkta biografi ”Kavaljeren- Farbror Eberhard” får vi närmare lära känna denne framsynte man som inte bara drömde om en mer rättvis värld utan också i hög grad rent praktiskt arbetade för den.

Våren 1778 föds Paul Lidback in i en välbärgad köpmannafamilj i Karlstad. Han var släkt med de stora diktarna, Tegner, Geijer, Fröding och Lenngren, vilket väl kom att få betydelse för honom.

Det var som student i Uppsala som Lidback kom i kontakt med tidens nya idéer, upplysningsfilosoferna och de politiska utopisterna, till vilka vi snart kan räkna honom. Åter i Värmland ärver han fideikommisset Stora Våxnäs, han får statliga utredningsuppdrag och därmed skulle man tro att hans väg är utstakad och hans lycka gjord men så blir det inte. Hans rättpatos driver honom till ständiga processer, döden hemsöker svårt hans familj och slutligen gör han konkurs.

Men Lidback reser sig, arrenderar ett översteboställe på Hammarön och inleder en mer en tre decennier lång filantropisk verksamhet där till fromma för hela öns utveckling. Han engagerar sig i fattigvård och skola med mera. I sin egen tidning Sokrates och Solon uttrycker han sin upprördhet över den dekadenta och egocentriska livsstil som utbreder sig i de högre klasserna. Samhället måste reformeras om inte de fattiga helt ska gå under. Det är en analys som känns högaktuell även i dagens Sverige där välfärden trasas sönder av de privata vinstintressena.

Lidback hävdar just det, att det största hotet för ett samhälle är det enskilda intresset. Men han är rädd för blodiga uppgörelser. Medborgarna måste oavbrutet vaka över hur regeringen förvaltar, dock måste man också högakta och vörda de styrande, då underhåller man deras kärlek till det allmänna. Det låter också som ett modernt tema, politikerförakt tenderar ju att urarta till förakt för själva demokratin.

Han driver sin egen vördnad för överheten till sin spets när han uppvaktar kungen, den gamle revolutionäre fältmarskalken från Napoleonkrigen, vilken emellertid i sin nya roll blivit trögtänkt och konservativ. Så småningom upptäcker Lidback detta och radikaliseras även i förhållande till kungamakten.

På sin ålders höst flyttar han till Östra Ämtervik där han från sin kammare följer den politiska utvecklingen i Europa. Februarirevolutionen i Paris 1848 piggar upp honom så mycket att han skriver till den nya franska regeringen och skickar med sitt politiska manifest ”Samhälls- Uppställningsskrift”, publicerat första gången 1837. Påven och den schweiziska förbundsdagen får kopior. Några svar inflyter dock inte, trots, kan man förmoda, en själarnas gemenskap.

Paul Gustaf Andreios Lidback fick ett trist eftermäle. Historien skulle döma honom som något av en tokstolle och rättshaverist. Med Birgitta Eneroths biografi kan man säga att denne värmländske tänkare och reformpolitiker slutligen får sin upprättelse.

TORKEL IVARSSON

28 november 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.