Bokebackens
kultursida

Lästips

Norrländskt epos om en hård uppväxt

Romanen om Olof, skriven i fyra delar på 1930-talet, blev nobelpristagaren och akademiledamoten Eyvind Johnsons stora genombrott. Det första världskriget och den ryska revolutionen mullrar i bakgrunden. Arbetarrörelsen utkämpar det stora slaget om rösträtt och facklig organisation. Det är svåra tider för människorna i det norrländska inlandet. Olof, jämngammal med seklet, lämnar sitt påvra fosterhem för att ge sig ut i världen på egen hand. Hans väg till vuxenlivet går genom hårt arbete i timmerflottning, på sågverk och i tegelbruk. Hans muskler växer, han fantiserar om kvinnorna och sakta tränger de politiska realiteterna in i hans värld; han möter överhetens förakt för de lägre klasserna men efter revolutionen skall ju allt ställas tillrätta. Olof drivs också av vetgirighet. Där är han en spegel av den unga arbetarrörelsens ideal; politisk makt, kunskap och bildning hör ihop. Olof läser stora författare, drömmer och filosoferar, slänger sig med citat, det är oftast ofarligt eftersom omgivningen inte är lika beläst.

Olof mognar snabbt som unga människor tvingades till på den tiden. Han lämnar kroppsarbetet för jobbet som biografvaktmästare och han gör sina första erotiska erfarenheter, tafatt som det brukar bli men så småningom med större inlevelse. Lika tafatt blir hans första kontakt med den gryende fackliga rörelsen, men han inser vilken styrka som ligger i sammanhållningen.

Den delvis självbiografiska Romanen om Olof känns väldigt norrländsk för mig med sina ofta återkommande syftningar på bibliska uttryck och religiösa föreställningar. Andra författare som förvaltat denna tradition är ju P O Enquist och Torgny Lindgren. Någon gång tycker jag att Eyvind Johnson krånglar till språket i onödan -men det är han ju inte ensam om - och till en början känner jag mig också tveksam till de sagor han spränger in i de olika delarna. Det är också något som författaren ber om tillgift för. Han hänvisar, med all rätt, till författarens frihet. Först i den tredje och sista sagan med titeln Sagan om de själiska nöjenas och den andliga flärdens land eller Mötet med spanjorskan, tycker jag att Eyvind Johnson träffar rätt. Där placerar han sig själv som huvudperson i ett historiskt drama med snabba scenbyten. Mycket roande.

TORKEL IVARSSON

28 februari 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.