Bokebackens
kultursida

Kulturoasen

Stark poetisk ton i Männikkös bilder

Julfirande 1990. Inget socialreportage och inget estetiserande. Esko Männikkö ser poesin i verkligheten.
Foto: Göteborgs konstmuseum

Vi har hamnat på vernissage i Göteborgs konstmuseum för den finländske fotografen Esko Männikkös utställning Time Flies. Vi kan inte riktigt bestämma oss för genren. Fotografi, grafik eller olja, socialreportage eller konst, verklighet eller regisserade poser. På Esko Männikkös bilder blir man aldrig helt säker. Framförallt, var ligger betoningen - på det stumma vittnesmålet eller estetiken i förfallet? Kanske ryms båda perspektiven i samma bild? Det beror nog på var man själv står i förhållande till denna bortglömda värld.

Männikkö rör sig obesvärat mellan de konstnärliga uttrycksmedlen. Det första intrycket behöver inte avslöja att det faktiskt är ett fotografi man står inför. Känslan förstärks av att Männikkö själv ramar in bilderna med material som närmast ser ut som rivningsvirke och har tydlig anknytning till motivkretsen. Denna består av människor i en avfolkningsbygd i norra Finland, övergivna bostäder, kvarlämnade bruksföremål, ensamma äldre. Enligt konstnärens egna anvisningar hänger bilderna tätt hoptryckta - som sökte de försvara sig mot en kräsen och lite blaserad vernissagepublik. Ombedd att säga något vid invigningen yttrar han endast: ”Titta noga”.

Jag tror att man måste ha egna minnen eller åtminstone en stark inlevelseförmåga för att till fullo kunna förstå de miljöer, som Männikkö återfann långt från det ekonomiska centrum som brutit alla kontakter med denna förlorade livsform. Ett välklätt medelålders par stannade till vid fotografiet av ett påvert julfirande (återges här ovan) och trodde att bilden måste vara arrangerad. Det är den med stor sannolikhet inte, så såg det inte sällan ut hos vanligt folk i de nordiska välfärdsstaternas periferi för inte alls länge sedan. Fotografiet är taget 1990.

Man har kallat Männikkös bilder för politiska och det är de förvisso i den meningen att de exponerar armodet för oss. Däremot är de inte agitatoriska utan snarare berättar de med respekt och förståelse om de utsatta människornas vardag. Detta i kombination med en stark poetisk ton som utesluter cynism och effektsökeri. När Männikkö stiger över tröskeln till det enkla hemmet uppstår inget tvivel på hans ärliga avsikter.

I sällsynta fall skapas ett samförstånd mellan konstnären och hans objekt från ”lägre” klasser. Problemet är välkänt från litteraturen och curator Johan Sjöström jämförde Männikkös arbeten med Sara Lidmans porträtt av människor i norrländska byar. På finsk sida kommer jag att tänka på Sillanpääs Det fromma eländet. Man kan gå ännu längre bakåt till en sådan författare som Gustaf af Geijerstam för att konstatera hur konstnärer som verkat i demokratisk anda i alla tider försökt se individerna bortom fördomar och ståndshögfärd: ”Ty vi känna icke dessa människor. Det är hela den nuvarande kulturens stora, gapande kräftsår. Vi som äro bildade, humana, folkliga, människoälskande, vi som tala och skriva om folket och de arbetande klasserna, vi som ivra för deras höjande både i moraliskt och intellektuellt hänseende, vi känna icke deras liv, vi förstå icke deras tankar, deras känslor och deras önskningar. Och vi gör snart sagt intet för att komma dem på livet.” (En kulturbrist. Ur Revy i literära och sociala frågor, 1886)

Mellan Geijerstam och våra dagar ligger en epok av studiecirklar, folkhögskolor, arbetarinstitut, bokombud på arbetsplatserna och radioföreläsningar. Tyvärr hann kräftsåret inte läka innan vi översköljdes av en pladdrande populärkultur.

ULF IVARSSON

16 februari 2016

Läs mer: http://konstmuseum.goteborg.se/wps/portal/konstm/utstallningar/

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.