Bokebackens
kultursida

Essäer

Historien om Första världskriget förfalskad

Fortfarande råder ett tomrum om den verkliga orsaken till denna monstruösa katastrof, som ännu hundra år senare formar vår värld. Engelska historiska standardverk lämnar fler frågor än svar. Författarna till Hidden History har analyserat presskommentarer kring krigsutbrottet och korrespondens som talar för en medveten krigsframkallande verksamhet i det fördolda. Spåren leder till franska revanschister, hemliga delar av vänskapspakter och finanskretsar med egen agenda. Konspirationsteori eller väldokumenterade alternativa förklaringar?

Läs Åke W Berghs essä i pdf-format

När de unga stormade in på redaktionerna

Intresset för litteratur och därmed språkkänsla ledde Torkel, liksom för många generationskamrater, tämligen friktionsfritt in i drömyrket - journalistiken.

En höstdag 1973 kom Torkel Ivarsson till Borås med nattåget från Stockholm. Han skulle börja som tidningens näringslivsreporter. Om industrin i knallestaden handlade också många av hans nyhetsartiklar och reportage, men inte på det sätt som uppskattades av tekodirektörerna. Istället angrep Torkel med frisk energi problem som tidigare inte synts i tidningen, till exempel vad de anställda tyckte om nedläggningarna och den uppdrivna arbetstakten. Med den ärrade reporterns trygga rutin var han sedermera drivande i arbetet på att förnya tidningen och många nyanställda och volontärer har Torkel att tacka för en inspirerande introduktion till yrket. Läs hans minnen här.

Läs essän i pdf-format

Fascinerande historia kring finländska språkfrågan

Bokebackens medarbetare Thomas Garoff fortsätter sin analys av Finlands historia. I essän Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar påpekar han med stöd av Henrik Meinanders bok om vändpunkter i den moderna finländska historien att den framförallt skapats av faktorer utanför landets gränser. Den här gången kommenterar Thomas Garoff en nyutgiven bok av historikern Max Engman och riktar sitt intresse särskilt mot den språkliga utvecklingen. Varför tillät ryssarna att svenskan fick fortsätta vara förvaltningsspråk? Varför misslyckades rörelsen för förfinskning med att avskaffa tvåspråkigheten? Hur hänger Ålandsfrågan ihop med svenskans nuvarande ställning i Finland?

Läs essän i pdf-format

Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar

Finlands moderna historia avgjordes framförallt av faktorer utanför landets gränser. Sovjetimperiets fall och tillkomsten av Europeiska gemenskapen, nödvändigheten att haka på den teknologiska utvecklingen i Väst och den tyska återföreningen satte finsk politik och diplomati på svåra prov. Ledare som Mauno Koivisto och Matti Ahtisaari manövrerade skickligt Finland i den förändrade ekonomiska verkligheten och den nya säkerhetspolitiska bilden. Thomas Garoff har läst Henrik Meinanders bok om vändpunkter i den finska historien.

Läs essän i pdf-format

Då skakades makten i Borås av folkliga protester

Spontana uppror, sprungna ur förtryck och svåra levnadsförhållanden är ganska ovanliga i Borås historia. Men vid några tillfällen har det hettat till rejält: den Hofmanska resningen 1766, potatisupproret 1855 och hungerdemonstrationen 1917 de mest bemärkta.

Läs essän i pdf-format

Pålitlig källa till historien
om de Puniska krigen

På ett antikvariat i Karis fann Bokebackens medarbetare Thomas Garoff Polybios verk om de Puniska krigen mellan Rom och Kartago. Dennes Romarnas väg till världsväldet, i skicklig översättning av professor Ivar Heikels, är en spännande och fascinerande läsning trots att den skrevs för över 2000 år sedan. Historikern Polybios framstår som en neutral och sanningssökande vetenskapsman när han kyligt iakttar förloppen med klart sinne för sammanhang och helhet. Dåtidens vidskepelse och tro på gudomliga ingripanden intresserar honom inte.

Läs essän i pdf-format

Hindås replipunkt för Tucholsky och krigsförbrytaren Max Ilgner

Förmiddag i gråmulen februari. Jag tar en promenad i Hindås på spaning efter den miljö som mötte tyskarna Kurt Tucholsky och Max Ilgner. Tucholsky författare och motståndare till nazismen, Ilgner direktör i jättekoncernen IG Farben , partimedlem och dömd i Nürnberg för krigsförbrytelser. Hindås blev dessa motsatta personligheters gemensamma replipunkt.

Läs essän i pdf-format

Kalevala är som ett språkligt himmelrike

Thomas Garoff går på jakt efter skärvor av bevis som kan placera finländska nationaleposet Kalevala historiskt och geografiskt, i tid och rum. Inspirationen kom från en nyöversättning av Lars och Mats Huldén. De uråldriga runsångerna som vår essäist minns från skolan med en rysning rinner nu som lenaste honung.

Läs essän i pdf-format

Kerstin Hed om lyrikens ställning

Bokebacken publicerar här ett sannolikt otryckt tal som lyrikern Kerstin Hed hållit. Manuset är odaterat men påträffades i ett sammanhang som tyder på att det skrivits någon gång kring 1950. Innehållet har på ett påtagligt sätt behållit sin aktualitet. Vi återger även författaren och förlagsmannen Karl-Fredrik Björns minnesord vid Kerstin Heds bortgång.

Tore Lundström om Yves Lacostes Ibn Khaldoun - en essä om fattigdomens uppkomst

Tore Lundström har läst Yves Lacostes bok om 1300-talshistorikern Ibn Khaldoun, vars studier av hur kontrollen över produktionsresurserna påverkar samhällsordningen har mycket att säga om orsakerna till dagens ojämlikhet.

Läs essän i pdf-format

Lokalcharmen utraderad

av Åke W. Bergh

Författaren och journalisten Andre Vltchek visade nyligen på sin blogg hur Prag förvandlats till motbjudande kitsch. Staden har blivit ett avskräckande exempel på vad ”marknaden” kan ställa till med. Hans kritiska rundvandring i Prag kunde lika gärna vara en spegel av dagens Stockholm, skriver Åke W Bergh.

Läs essän i pdf-format

Alice i Underlandet redux

av Åke W. Bergh

llustration: John Tenniel, 1865

It was much pleasanter at home, tänkte stackars Alice. När man inte alltid växer sig större och mindre, och blir skickad hit och dit av möss och kaniner. Jag önskar nästan att jag inte ramlat ner i det där kaninhålet – och ändå – det är ganska konstigt, vet ni, den här sortens liv. Jag undrar vad som kan ha hänt mej! Då jag läste sagor trodde jag att sånt här aldrig kunde ske – och här är jag nu mitt i en. Det borde skrivas en bok om mej. Det borde det…

Läs essän i pdf-format

Isvinter

Av Per Lunqe

...det går alldeles... utmärkt att skriva... dikter på haikuformatet... bara man har ett n ära öga... och svävar på ett moln... mer påtagliga än traditionell... mycket bättre helt enkelt... Studera ett urval av Per Lunqes dikter.  Gå till böcker och beställ dikthäftet för 120 kr.


https://www.youtube.com/watch?v=_r8kUMF_OPY

En förborgad framtid

Av Ulla B Eriksson

Det fanns ingen tid att sörja vad som inte blev.
Dessa ord sammanfattar livet för Anna Albertina från Gökhem i Västergötland. Hon växte upp i en schartauansk storbondefamilj och längtade efter ett självständigt liv, men förmådde aldrig bryta sig loss från en gammaltestamentlig livssyn. Drömmen om ett eget arbete och större personlig frihet kunde inte förverkligas. Livsuppgiften blev istället att stå ut med ett olyckligt äktenskap och vårda barnen. Ulla B Eriksson berättar här om sin mormor i en krönika, fantastiskt rik på detaljer om familjens vardag och problem men framför allt hur kvinnorna måste organisera sina liv för att klara vardagens slit och männens förtryck.


Anna Albertina omgiven av sin familj. Sonen Gustaf har tagit
studenten och bakom Anna står systrarna Olga och Elsa, den senare
mamma till Ulla B Eriksson, som författat berättelsen om sin
mormor. Foto: privat

Läs krönikan i PDF-format

"Döda allt som rör sig"
Den osminkade sanningen om kriget i Vietnam

Av Åke W Bergh

”Kill Anything That Moves” kommer aldrig att nå bestsellerlistorna, om ens översättas till svenska (därav detta fylliga referat), men är inte desto mindre ett måste för alla anständiga betraktare av världen. I synnerhet i dessa tider av deja vue, då allt som här beskrivs och mer därtill återupprepas i allt större skala. Suveräna stater bombas sönder och samman, läggs i ruiner och aska och störtas i kaos. Fejkade ”folkliga” uppror med inhyrda våldsverkare. Allt av samma imperium, då som nu. Samma imperium som då skulle ”skydda” folket i Sydostasien.

Läs recensionen i PDF-format

Berättelsen om mademoiselle Pauline du Rietz mystiska försvinnande

Av Torkel Ivarsson

Läs essän i PDF-format

Naturen lever genom poesin. En resa förbi poetikens milstolpar.

Av Ulla B Eriksson


Detta är ett spel om den roll som naturen spelat för poesin genom alla tider, om hur diktarna i sin poesi gestaltat naturen, försvarat den eller hämtat kraft ur den, lite också om hur filosoferna sett på naturens skönhet och betydelse för de sköna konsterna.

Läs essän i PDF-format

Jobbet som inte fanns

Av Ulf Ivarsson


Mitt sista jobb som statligt anställd råkade bli som redaktionssekreterare för Vattenfalls tidningar. Någon välbetald skälm utan minsta hum om tidningsvärlden hade fått en köpa-säljidé och föreslagit en helt onödig tjänst.

Läs essän i PDF-format

Läslusten övervinner allt

Av Ulf Ivarsson


Även om vi inte har någon svensk litterär kanon och fast det är svårt att dra gränser och trots att den akademiska forskningen inte kan ge någon vägledning råder det ingen tvekan om vad som är kvalitet för den som en gång fått kontakt med elden och kraften hos de stora författarna.

Läs essän i PDF-format

Högern fick ge sig om rösträtten när svenska folket rätade på ryggen

Av Torkel Ivarsson


Kampen om demokratin stod särskilt hård i Borås, där fabrikörerna tyckte att det var naturligt att de förutom oinskränkt makt över näringslivet också skulle kontrollera politiken. De såg med skräck på socialdemokraternas och liberalernas krav på allmän rösträtt. Att släppa fram "den råa massan" till valurnorna skulle vara ”obetingadt menligt för statslifvets lugna utveckling”.

Läs essän i PDF-format

Beethoven och musikens makt

Ett krigsminne

Av Leo Kramár


Under den nazistiska ockupationen av Tjeckoslovakien var det belagt med tukthus eller döden att lyssna på utländsk radio. Men den tyska sändningen från London, som inleddes med ett par takter ur Beethovens ödessymfoni, var den enda lilla öppningen mot den fria världen utanför fängelset.

Läs essän i PDF-format

För gud, för kung, för fosterland - om underkastelsens estetik

Av Torkel Ivarsson


Vad har den tyske naziledaren Adolf Hitler gemensamt med scientologirörelsens skapare L. Ron Hubbard och den gamle hedersmannen Gustav den V? Vid en första anblick ingenting, vid en närmare ganska mycket. De var alla ledargestalter i auktoritära, antidemokratiska system och lät sig oreserverat hyllas av undersåtarna

Läs essän i PDF-format

Gesäller på vandring

Av Leo Kramár


Gesällvandringar tror man fanns redan på medeltiden men blev obligatoriska först på 1600-talet. Meningen var i första hand förkovring i yrket. Hantverket hade ganska hög status i dåtidens ståndssamhälle. Även gesällerna tjänade ganska bra efter dåtida förhållanden.

Läs essän i PDF-format

Filosof farlig för makten


Leo Kramár skriver om Jan Patocka, tjeckisk filosof och undertecknare av Charta 77. Det kommunistiska förtrycket och isoleringen från västvärlden gjorde att Patockas namn och filosofi förblev nästan okända utanför en liten krets av filosofer och studenter. Det visade sig så småningom att dessa till synes abstrakta filosofiska idéer skulle få ett oväntat politiskt genomslag.

Läs essän i PDF-format

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.