Bokebackens
kultursida

Konstverk får
en ny innebörd

År 2017 avtäcktes Eva Langes skulptur ”Två länder - en framtid” på Skillnadsplatsen mitt i centrala Helsingfors. Syftet med konstverket var att lyfta fram de friktionslösa förhållandena som råder mellan Sverige och Finland och att man väntar sig att länderna i framtiden kommer att smälta allt mera samman, framför allt i ekonomiskt hänseende.

Skulpturen är tvådelad och består av ett större flak på vilken står en stor ring av metall som bredvid sig har en kompakt äggliknande kropp i sten och lite längre bort står en röd metallstav som i toppen har en liten tvärslå. Den andra delen som befinner sig på ett avstånd av 20 meter består av en stenstod som närmast liknar en kajpollare, en sådan som man förut i världen såg på ångbåtsbryggor där fartygens förtöjningstrossar fastgjordes. Pollaren står på ett litet fundament med formen av en pentagon.

Trots alla välformulerade officiella tal som gavs vid avtäckningsceremonin och flera långa och lärda konstrecensioner i tidningarna om hur konstverket skulle tolkas var det lätt att uppfatta verket inte bara som förhållandet mellan Sverige och Finland utan som Finlands förhållande till Skandinavien. Finland var pollaren som står och tittar på Skandinavien, den stora ringen är ”storebror” Sverige (lite uppblåst) som har sin kompis Danmark bredvid sig (lite övergödd) och sin gemensamma brorsa Norge (den långe) vid sin sida. Bröderna representerar den skandinaviska gemenskapen som Finland lite trånar efter och hoppas på att bli delaktig av.

24 februari förändrades innebörden av konstverket över en natt. Ryssland visade sitt rätta ansikte. Med hänsynslös styrka anföll de sitt intet ont anande grannland Ukraina. De vill visa att de inte nöjer sig med att vara en bland andra i den europeiska gemenskapen utan eftersträvar en stormaktsställning. De vill inte vara en jämbördig europeisk stat, de vill vara Ryssland. Över en natt blev konstverkets saga sanning, ”Två länder – en framtid”.

Eva Langes skulptur från år 2017: ”Två länder – en framtid”, i fonden syns Svenska Teatern. Foto:Kai Ingman

THOMAS GAROFF

24 augusti 2022

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.