Bokebackens
kultursida

Lästips

Turgenjev inleder
den ryska realismen

Man kan göra talrika fynd i farfars bokhylla, klassiker som än i dag trycks i nya upplagor. En sådan bok är Ivan Turgenjevs Fäder och söner som kämpade om utrymmet på hyllan vid sidan av de övriga ryska klassikerna Pusjkin, Tolstoj, Dostojevskij och Gogol. Om Pusjkin representerar den ryska romantiken så anses Turgenjev (181 - 1883) inleda den ryska litteraturens realistiska epok.

Fäder och söner utkom 1862, det vill säga året efter att livegenskapen hade upphört i Ryssland. Plötsligt hade 47 miljoner bönder fått sin frihet på grund av ett kejserligt beslut. Alexander II tänkte som så att det var bättre att livegenskapen avvecklades uppifrån än att livegenskapen avvecklade sig själv nerifrån. Problemet var att bönderna tilldelades bara en liten jordlott som var så ynklig att de inte kunde försörja sig på den. Tanken var att de skulle dryga ut sina inkomster genom att arrendera jord av storgodsen mot så kallad landskatt eller arbeta mot lön på godsen. Det nya systemet visade sig dock svårt att införa utan friktion.

Tröghet i skötseln

Huvuddelen av bokens intrig utspelar sig på ett mindre adelsgods i närheten av en residensstad. Godsägaren Nikolaj Petrovitsj, som själv är liberal har svårigheter att hålla godset lönsamt efter att det nya systemet införts. Bönderna, som han anställer är lata och uppstudsiga. Under livegenskapen kunde godsägaren fritt använda sig av all slags kroppsbestraffning men nu var det inte mera möjligt. Böndernas eget jordbruk började också förfalla på grund av ett utbrett fylleri samt gräl om de tilldelade jordlotterna. Trögheten i skötseln av godset gör att skadorna av många smärre naturkatastrofer blir större än vad som annars varit fallet. Bönderna låter bli att betala landskatten varför godset går med förlust. Nikolaj Petrovitsjs pengar börjar ta slut.

Till den ryska traditionen hörde att släktgodsen stod öppna för ägarens närmaste släktingar och deras vänner. Sålunda vistas Nikolajs bror Pavel, en före detta militär, också på gården. Pavel representerar ett klassiskt konservativt tänkande som var förhärskande bland knapadeln under senare delen av 1800-talet.

Genant situation

Nikolajs son Arkadij studerar vid universitetet. Vid terminens slut återvänder han till godset för att fira sommarlov. Men han kommer inte ensam, med sig har han sin lärare Bazarov som han storligen beundrar. Bazarov representerar det nya tänkandet baserat på alla naturvetenskapliga landvinningar som i mångt och mycket undergrävt förtroendet för många hävdvunna föreställningar. Bazarov erkänner inga auktoriteter, endast fakta och kallar sig nihilist, ett begrepp som 1862 ännu inte hade etablerat en exakt innebörd. Det finns ingen gräns för hans självsäkerhet, hans arrogans och ironiska överlägsenhet.

Naturligtvis råkar han genast i luven på den konservativa Petrov. Nikolaj, i egenskap av värd kan inte ta ställning i grälet men försätts i en mycket brydsam och genant situation, medan sonen Arkadij först stöder Bazarov på grund av sitt elev – lärare förhållande. Häri ligger också bokens stora förtjänst; man får sig till dels en mycket bra beskrivning av vilka tankesystem som var förhärskande i Ryssland 1862. Å ena sidan knapadelns konservativa världsåskådning kontra den nya generationens modernare uppfattningar som inhämtats på universiteten. Tidstypiska fenomen som kortspel, dueller och kärleksdramer ingår i skildringen. Samtidigt ger boken en god bild av förhållandena då livegenskapen avskaffades samt av de svårigheter som uppstod för både bönderna och godsägarna i samband med detta.

THOMAS GAROFF

2 april 2021

Skördetid på ryska landsorten. Närapå 50 miljoner bönder var livegna i Ryssland fram till 1861. (Postkort, Garoff, familjearkiv)

Den ortodoxa kyrkan hade ett starkt grepp om befolkningen på landsorten i Ryssland ända fram till revolutionen 1917. (Postkort, Garoff, familjearkiv)

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.