Bokebackens
kultursida

Lästips

Bibliofilernas himmelrike i Tölö

Ibland råkar man ut för helt oväntade och oplanerade nya bekantskaper. Anna Peräläs Festskrift till Andrew Eriksson var en sådan. Grannen hade kommit över den på ett lopptorg och tyckte att jag kunde läsa den eftersom den innehöll många texter på svenska. Den visade sig innehålla en helt ny kultursektor i Helsingfors som jag helt missat trots att jag bott i staden i 69 år. Det gäller bibliofilerna som flockats kring Runebergs antikvariat på Runebergsgatan i stadsdelen Främre Tölö i Helsingfors, och Andrew Eriksson som byggt upp verksamheten under otaliga år genom nära förhållanden till ett stort antal boksamlare. Jag hade bara vagt hört tals om antikvariatet men aldrig besökt det och visste inget om dess verksamhet.

Boken börjar med en imponerande lista på över 200 gratulanter och över 20 institutioner som använt sig av Andrew Erikssons förmåga att spåra upp begärliga tryckalster för att antingen genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt eller berika en historisk samling. Bland gratulanterna finns flera av Finlands främsta historiker såsom Matti Klinge och Henry Rask. Av inslagen framgår att Andrew Eriksson inte bara betjänat alla dessa bibliofiler utan han har rent av lärt upp ett flertal av dem genom att först väcka deras intresse för något specialgebit och sedan lära dem hur de skall bygga upp sin boksamling.

I boken ingår bidrag av 22 bibliofiler som antingen berättar om sina egna minnen hur de lärde känna Eriksson eller om sin boksamling eller ännu oftare vad de kommit fram till genom sin temasamling. Fyra språk samsas i boken vilket är typiskt inom kulturella kretsar i Finland, man förväntas obehindrat behärska finska, svenska, engelska och tyska. Däremot lyser ryskan med sin frånvaro.

De 22 inslagen i boken ger exempel på hur olika och udda frågor bibliofilerna kan ha koncentrerat sig på. Jag tar här fram bara några exempel: Heikki Jokinen som samlat på ”småtryck” som producerats bland den finska arbetarbefolkningen som bott i stadsdelen Harlem i New York på 1920- och 1930-talet. Jokinen har försökt göra ett sammandrag av den samhällspolitiska diskussion som skymtar fram i dessa särtryck. Finnarna räknade sig till största delen hörande till den kommunistiska rörelsen men de törnade på ett dilemma: hur förhålla sig till den svarta befolkningen. Den kommunistiska rörelsen erkänner allas likaberättigande men finnarna hade redan blivit påverkade av rasdiskrimineringen i USA. Allra svåraste frågan för finnarna som slukade lejonparten av inläggen i särtrycken var om en finländare kunde tänka sig att gå i bastun med en mörkhyad.

Johani Tolvanen som samlat på Monopol-spel. Spelet lanserades ursprungligen i USA 1933 och har fått stor internationell spridning. Spelet introducerades i Finland 1937. Tolvanen har, genom att samla in alla de olika versionerna av spelet som lanserats i Finland under åren kunnat göra ett sammandrag om hur den ekonomiska kulturen och begreppsvärlden successivt förändrats sedan 1937 till våra dagar. Emedan spelet applicerats på Helsingfors förhållanden kan man genom att jämföra spelen se hur till exempel olika stadsdelars statusvärde har förändrats och hur näringslivet totalt ändrat skepnad.

Pertti Vuorinen har för sin del samlat in alla tänkbara uppgifter om en viss Örnulf Tigerstedt. Tigerstedt ägnade sitt liv åt att befrämja nationalismen i Finland och bekämpa den kommunistiska rörelsen. Intressant är att den mest utförliga bild av hans verksamhet hittade Vuori i svenska statspolisens förhörsprotokoll som gjorts på basen av de förhör som Tigerstedt genomgick 1944 när han flydde till Sverige för att undgå repressalier från de finska kommunisterna och den ryska kontrollkommissionen. En tragikomisk detalj framgick ur materialet: Efter att Lapporörelsen definierats som utomparlamentarisk och förbjudits i Finland organiserade sig de ultranationella i en ny organisation IKL (Isänmaallinen Kansanliike ( = Fosterländska folkrörelsen, men organisationen hade inget svenskt namn). Tigerstedt ansökte då om medlemskap men vägrades ett sådant. Orsak: han var inte renrasigt finsk eftersom han hade svenska som modersmål!

Festskriften ger prov på en brokig samling av andra teman såsom Erasmus av Rotterdams olika versioner av Agagia, alltså den samling som han gav ut successivt under hela slutet av 1400-talet och början av 1500-talet och i vilken han han valde ut och kommenterade de antika filosofernas visdomsord.

Vadstena klosters tryckeriverksamhet och Johan Leches kartläggning av den finländska floran under 1700-talet är andra exempel på samlarnas objekt. Ett ur finsk synvinkel centralt forskningsområde där antikvariatet har hjälpt till har varit språkforskningen. Det har då varit frågan om att klarlägga när och hur ett stort antal finska ord har kommit till. Som exempel kan nämnas alla ord som är förknippade med bok, bokstav, bibliotek, bokföring, boklåda. Ursprungligen har det inte funnits några ord för de här begreppen i det finska språket eftersom man inte hade något skriftspråk. De nuvarande orden kirja, kirjain, kirjasto, kirjanpito och kirjakauppa har alla etablerat sig efter en utdragen debatt för och emot.

Efter att ha läst boken kändes ett besök på ort och plats som en naturlig uppföljning. Från tanke till handling, det Runebergska antikvariatet i Tölö uppsöktes men det visade sig vara stängt. På dörren var en lapp med det lakoniska meddelandet: Öppet endast enligt överenskommelse, tel. 040- 499930

THOMAS GAROFF

16 maj 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.