Bokebackens
kultursida

Lästips

Frisk appell för kvinnors frigörelse

Wadköping (verklighetens Örebro) och omgivande Bergslagen med dess galleri av original på järnbruk och gårdar är den miljö där flera av Hjalmar Bergmans romaner utspelar sig. Några av böckerna har filmats och är därför mera kända. Kanske har Markurells i Wadköping nått den största publiken tack vare TV-serien från 1968 med dåvarande gräddan av svenska skådespelare i rollerna.

I samma borgerliga idyll låter Bergman 1925 en skandal brisera. Katja Kock går på studentbalen i broderns frack, ett oerhört tilltag som orsakar moralpanik i kretsen av stadens förnämsta invånare. Där ingår änkedomprostinnan Hyltenius och ”mammornas råd” som självutnämnda försvarare av den goda smaken och anständigheten.

För moderlösa Katja är fracken en reaktion på att hennes tankspridde pappa vägrat henne pengar till en klänning. Strax ångrar han sin hårdhet, men då är det för sent. Bergman lyckas på ett raffinerat sätt skildra det känslomässiga spelet mellan far och dotter och den våg av förtvivlat trots pappans nej väcker hos henne.

Katja tror att en entré i manskläder blott är ett litet studentikost upptåg och hon planerar att avrunda det hela med en cigarr, men blir strax varse att Wadköping på intet sätt är moget för något brott mot konventionerna. Påhittet lockar enbart fram avundsjuka, skvaller och feghet. Bergman, som var ett mobbat barn och homosexuell visste vad det innebar att utsättas för omvärldens förakt. Den borgerliga småaktigheten kulminerar i en artikelserie i Wadköpings-Posten. En lektor Paulin frossar i sedernas förfall och adressen är tydlig. Ett ovanligt snaskigt angrepp som tvingar Katja att fly till greve Ludvig von Battwhyl på Larsbo, för vilken hon hyser ömma känslor.

Förhållandet är inte problemfritt, han är en traditionell aristokrat, hon en ”framstormande revolutionär”. Hon vill ägna sitt liv åt att bekämpa fördomar och bli martyr – fast förlovningen segrar, åtminstone tillfälligt. ”Denna varma, ljusa, vackra barnsliga sommarsaga är kvinnans lustgård, anmärker Bergman, ”minnet dit hon tar sin tillflykt, då släp och slit, gnat och misshällighet överväldiga.”

Stackars Katja är alltså inte helt utan vänner, framförallt stöds hon av en krets välutbildade och emanciperade kvinnor som alla flörtar med den unge godsherren. Dessa självmedvetna yrkeskvinnor är dock inte särskilt omsorgsfullt tecknade och verkar vara ditplacerade för att understryka suffragettemat.

En försoning mellan far och dotter är också oundviklig. Förödmjukelsen vänds slutligen i upprättelse för Katja när de unga tu återvänder till staden i häst och vagn för att gå på förlovningsvisiter. Domprostinnen följer med och för att förklara hennes omvändelse hittar Bergman på ett gudomligt ingripande. Hon kunde nämligen höra vad den gamle rektorn för läroverket tänkte där de sitter tillsammans på en bänk på kyrkogården. Han yrkar då på förlåtelse: ”...det klär oss gamla att gå varligt fram. Det klär oss lika bra som det klär ungdomen att hasta och förhasta sig.”

Flickan i frack anses inte vara en av Bergmans bästa verk och från litteraturvetenskapligt håll har boken avfärdats som en bagatell, en komedi utan större djup. Jag håller inte alls med. Istället är den dels en frisk appell för kvinnlig frigörelse, dels en humoristisk uppgörelse med småstadens skenhelighet och löjliga pryderi. Ändå för Bergman en lidelsefull talan för Wadköping mot det ”tröstlöst enformiga livet” i storstaden. Dess befolkning är en ”ståtlig maskerad” medan mänskligheten i Wadköping är ”påtaglig och gripande”. Bergman ser med mildhet på mänskliga svagheter och intolerans och därför är hans tillrättavisningar ömma och faderliga.

ULF IVARSSON

26 maj 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.