Bokebackens
kultursida

Lästips

Harrison slår hål på
myter om folkvandringen

Nästan alla som gått i skola på 1960-talet har en bild av Europas medeltida historia som karakteriseras av en total samhällelig kollaps under folkvandringstiden under åren 400-800 e. Kr. Lärarna målade upp en bild av hur ”barbariska” folkgrupper vällde in från öster och hur de som en gräshoppssvärm bredde ut sig över det försvagade Västromerska riket och i sin framfart svepte bort hela samhällsstrukturen. De lät till och med påskina att denna samhällsupplösande katastrof ställvis var så total att delar av Västeuropa föll ner på en arkeologisk nivå, att stora om råden förpassades tillbaka till järnåldern.

Dick Harrison har i sin bok Krigarnas och helgonens tid tagit sig an att i detalj granska förhållandena under åren 400-800 e.Kr. det vill säga under tidig medeltid. Man måste beundra hans förmåga att ensam lösa en så gigantisk uppgift. I den tättskrivna 600-sidiga boken analyserar författaren inverkan av tema efter tema, område efter område, folkgrupp efter folkgrupp på förhållandena under denna tidsperiod. Han synar samhällsutvecklingen i ostrogoternas och langobardernas Italien, merovingernas och karolingernas Frankrike, visigoternas Spanien och det anglosaxiska och keltiska England.

Från ett myller av detaljerade uppgifter lyckas han slå hål på största delen av våra stereotypa uppfattningar om medeltiden. Resultatet av analysen mynnar ut i ett slutomdöme; statsskicket i Västeuropa kollapsar inte under tidig medeltid, men samhällena förändras från stadscentrerade till mera utspridda och fragmenterade. De blev därtill mera avskärmade, lokala och självförsörjande utan centraliserad skatteuppbörd vilket i sin tur ledde till mindre bokföring. Denna avsaknad av bokföring har tidigare enligt Harrison gett historikerna uppfattningen om en samhällskollaps. Författaren lyckas dock genom att föra fram otaliga bevis på en bevarad högkultur visa att det mesta av antikens arv bevarades samtidigt som samhällsstrukturen militariserades. Som ett nytt samhällselement kommer kyrkan med i bilden så att ett samspel mellan biskopar, kloster och profana stormän uppstår. Men som sagt allt mera lokalt och därför mindre synligt i historiska dokument.

Jag kan inte annat än förundra mig över hur en och samma person kan smälta sådana mängder av detaljrik information som krävs för denna välbalanserade analys av Västeuropas tidiga medeltidshistoria. Boken skulle utan vidare försvara sin plats som kurslitteratur för historiestuderande på universitetsnivå. Ett enda tillägg som författaren kunde ha tagit upp i boken är utvecklingen av Europas dryckesvanor. Den geografiska fördelningen som uppstod under tidig medeltid och som man kunnat skönja ännu under modern tid går ut på tre ”bälten”: Längst i söder har vi ”vinbältet” som sträcker sig fram till en diagonal tvärs över Europa som följer i stort sett gränsen för Romarrikets utbredning. Norr om denna linje har vi ett ”ölbälte” och vid slutet av medeltiden får vi ett ”spritbälte” längst upp i norr.

THOMAS GAROFF

5 december 2020

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.