Bokebackens
kultursida

Lästips

Korta svar på stora frågor

Man brukar säga att allmänbildningen är andra hälften av ditt språk. Att du behärskar språket gör att du förstår vad den andra säger, allmänbildningen gör att du vet vad den andra talar om. Det är här som Stephen Hawking har gjort en stor insats genom att popularisera resultaten av sin egen forskning som gör att man bit för bit kan inkludera begreppen från rymdforskningen och partikelfysiken i sin egen lilla kunskapsvärld, så långt det nu är möjligt. Hans bok Brief Answers to the Big Questions har utgivits postumt. Hawking avled 14 mars 1918 men hade då redan manuskriptet färdigt för sin sista bok, vilken sedan sammanställdes av hans kollegor som utgjort hans stödtrupp under hela tiden som bokprojektet pågått.

I boken tar Stephen Hawking upp tio centrala frågor som alla är förknippade med uppkomsten av vårt världsallt. Han försöker här besvara såväl filosofiska som vetenskapliga frågor så som är tidsresor möjliga, kommer artificiell intelligens att utgöra ett framtida hot, överlever vi på vårt jordklot eller blir vi tvungna att ta oss till andra planeter, finns det några som helst indikationer på liv utanför vår planet och hur började allt? Eftersom författaren intresserat sig framför allt för svarta hål (singulariteter i rymden) kommer hans diskussion ofta att söka sig till detta tema, allrahelst som dessa svarta hål i mångt och mycket kan ha liknat den singulära punkt varifrån man tror att världsalltet har sitt ursprung.

Enligt Hawking var Roger Penrose den första att föreslå existensen av svarta hål i rymden. Ursprunget skulle vara en slocknad jättestjärna där allt väte övergått till helium vilket lett till att himlakroppen svalnar och inte mera genom sitt värmetryck kunnat upphäva gravitationens kontraktionskraft som fått all materia att störta in i en så kallad ”singularitet”, som i sin tur skulle ha ett mycket kraftigt gravitationsfält omkring sig.

Stephen Hawking lyckades bevisa att ett svart hål har en temperatur på 10-8 °K (den så kallade Hawkingtemperaturen) och att fast det svalnat fortsätter att stråla ut partiklar (den så kallade Hawkingstrålningen). En teori är att svarta hål har en strålningssfär runt sig som fångar upp den elektromagnetiska strålningen i ett evigt kretslopp runt hålet. Existensen av ett dylikt strålningsklot antyds dock ingenstans i texten. Ytterligare en sak som Hawking lyckats bevisa är att den så kallade horisontytan på ett svart hål som bildats genom sammansmältningen av två mindre hål är större än den sammanlagda ytan på de två mindre, alltså tvärt emot vad man ser i den klassiska fysiken.

Eftersom boken är populärt hållen redovisar författaren inte närmare vilka beräkningar som ligger till grund för påståendet. För en normal läsare kan det ofta vara svårt att följa med förklaringar om rymdens uppbyggnad men författaren gör sitt yttersta att genom enkla liknelser få en att förstå de invecklade begreppen i kosmologins värld. Då Hawking därtill flikar in några roliga minnesbilder och anekdoter (han var ju själv gravt handikappad) och boken genomsyras av humor och framtidstro känner man sig riktigt hemma i texten. Boken kan varmt rekommenderas både som underhållning och som kunskapskälla.

THOMAS GAROFF

22 januari 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.