Bokebackens
kultursida

Lästips

Finstämd läroverksskildring

När klass L1 3 samlas till sin allra första termin i Ringköpings Högre Allmänna Läroverk har eleverna inte en aning om vilken turlott de dragit. Framför dem i katedern sitter emellertid den mycket kunnige och empatiske adjunkten Hjalmar Willén. Han skall under de följande tre läsåren vara deras klassföreståndare och vad kanske viktigare är, deras lärare i svenska och svensk litteraturhistoria.

Willén är i medelåldern och ensamstående. Läroverket är hans värld, pedagogiken hans kall. Han tittar ut över de sjutton förväntansfulla, nyblivna latinarna. Ja där finns väl ett par som nog önskar sig bort men de övriga ser uppenbarligen fram mot gymnasietiden, vilket deras uppmärksamhet skvallrar om. De är en rätt homogen skara ur ortens och de kringliggande småsamhällenas medel- och överklass, söner och döttrar till kyrkoherdar, storbönder, urmakare, häradshövdingar och officerare. De har lite olika förutsättningar för studierna, men de kommer alla att styras rätt av Hjalmar Willéns erfarenhet och fingertoppskänsla. Han anstränger sig inte för att se felen utan uppmuntrar och kritiserar på ett konstruktivt, framåtsyftande sätt. Han engagerar sig personligen i eleverna, inte bara från katedern utan håller också ett öga på dem under fritiden. Han lotsar dem kärleksfullt, men bestämt och ingalunda kravlöst, mot slutmålet. Hjalmar Willén är en förstklassig lärare i en tid när läroverken producerade förstklassiga studieresultat och klassiskt bildade studenter. De humanistiska ämnena hade högkonjunktur.

Adjunkt Willén älskar sina ämnen. Dikten och språket är den enda viktiga i livet, tycker han för det mesta. ”Språket är en värld full av hemlig kraft och dunkelklar visdom och färgers lek.

Hjalmar Willén och hans klass är titeln på denna ytterst stilsäkra roman som utkom 1937 och var den andra i genren av den i dag helt bortglömde författaren Hugo Swensson. Att denne själv var adjunkt vid ett läroverk i landsorten räknar man som läsare ut efter bara ett par sidor. Skara var det närmare bestämt.

Svensson placerar oss i en småstadsidyll på 1930-talet strax innan stormen bröt ut i Europa. Med säker penna tecknar han livet i klassrummet, elevernas olika karaktärer, framgångar och misslyckanden. Hjalmar Willén kopplar av på stadshotellet tillsammans med vännerna apotekaren och lektorn. Han saknar en kvinna men står emot signalerna från en flicka i klassen. Vår adjunkt är en hedersman.

Handlingen rör sig framåt under årstiderna och terminerna. Med dagens litterära mått mätt händer det inte så förfärligt mycket. Ingen mördas och några sängkammarscener förekommer alltså inte. Det mest dramatiska är ett par pojkar i klassen som relegeras på grund av det vi i dag skulle se som smärre förseelser. Nej handlingen rör sig på ett psykologiskt plan, och med en fin miljöskildring som ram tröttnar man inte en sekund. Det är skickligt, det är ömsint, det är humanism.

Visst kunde 1930-talets och de närmast efterföljande decenniernas pluggskola vara ett disciplinärt helvete för många elever, minns Stig Järrels rollfigur Caligula i filmen Hets. Men samtidigt … jag kan inte låta bli att ryckas med av den finstämda skildringen. Kanske var det så att Hugo Swensson ville förmedla sin idealbild av undervisningen och kamratskapet mellan elever och lärare. Författarens egen verklighet var måhända mer splittrad.

TORKEL IVARSSON

27 januari 2015

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.