Bokebackens
kultursida

Lästips

Släkthistoria i världskrigets skugga

Släkthistoria erbjuder ofta en angenäm kombination av privata minnen invävda i en välbehövlig repetition av vår närhistoria. Gunnar Bolins bok Hovjuvelerarens barn är ett lysande exempel på denna genre. Familjehistoriken tar sin början med att bröderna Bolin söker sig till S:t Petersburg och där etablerar sig inom juvelhandeln. Hovet, med tsarfamiljen och stadens adelskap och höga militärer, utgör den naturliga kundkretsen men en ny gruppering dyker upp i och med tillväxten av en rik borgarklass.

Juvelerna går åt som smör i solsken och familjen blir rik men samtidigt allt mera kosmopolitisk. Familjen bevarar sin svenska identitet men barnen talar ryska sinsemellan. Genom äktenskap uppstår en stark axel mot Österrike och Wien som därigenom introducerar tyska språket i familjen. Somrarna firas i Sverige i familjens stora sommarhus i Skåne där svenska, ryska och tyska släktingar och vänner samsas om utrymmet i ett jättelikt storhushåll. Juvelhandeln stöttar upp hushållets ekonomi. Med andra ord en miljö och en gemenskap som mången skulle vilja vara delaktig av.

Allt förändras i och med utbrottet av första världskriget. Situationen blir gradvis sämre ju längre kriget lider för att slutligen leda fram till att familjen och många av deras vänner måste lämna Ryssland varvid största delen av släktens förmögenhet går förlorad. De öppnar juvelaffär i Stockholm men lönsamheten blir aldrig mera densamma vilket tär på möjligheterna att underhålla sommarparadiset.

Genom ett nytt äktenskap återuppstår en stark koppling till Österrike och Wien och man får nu följa hur familjen etablerar sig i det stympade kejsardömet som genast från början lider av en stark polarisering mellan konservativa krafter och ett stort socialdemokratiskt parti. Familjen blir starkt engagerad, inte minst genom sin koppling till Wiens socialdemokratiska borgmästare Karl Seitz. Här följer en spännande läsning om hur familjens medlemmar lyckas ta sig genom mellankrigsåren och vidare genom alla krigsåren. För alla går det ej så bra.

Den utförliga beskrivningen av förhållandena i Österrike under mellankrigsåren och hur Österrike slukas av Tredje riket utgör den mest givande delen när det gäller det historiska faktainnehållet i boken men utöver det erbjuder den en mycket underhållande läsning inte minst på grund av den välskrivna texten. Boken kan varmt rekommenderas.

THOMAS GAROFF

3 augusti 2020

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.