Bokebackens
kultursida

Nytt på Bokebacken:

2017-09-19
Lästips: August Schauman: Från sex årtionden i Finland, Förra Delen, Zacharias Topelius: Självbiografiska anteckningar

2017-09-08
Lästips: Per Lunqe: Jägarromantikern - meddelar goda tips på mat som inte kostar skjortan.

2017-09-05
Lästips: Henrik Ramsay: Nordenskiöld, Sjöfararen

2017-09-04
Essä av Thomas Garoff om Språkfrågan, Finlandssvenskhetens uppkomst 1812 – 1922 av Max Engman.

Folkliga uppror för bättre liv

Den så kallade Hofmanska resningen i Borås 1766 för fri-och rättigheter slogs ned av militär. Kanslisten vid Riksarkivet Olof Rudbeck skrev en illustrerad dikt om händelsen,”Boeråsiade”, i vilken Olympens gudar ingriper för att säkra segern åt borgerskapet (se ovan). Potatisupproret 1855 och hungerdemonstrationerna 1917 är senare exempel på folkliga protester mot svåra levnadsförhållanden, skriver Torkel Ivarsson i en essä.

Kurt Tucholsky levde ett anonymt, tillbakadraget liv i Hindås, plågad av utvecklingen i sitt gamla hemland och utan att finna sig tillrätta i sitt nya.

Motsatsernas möte i Hindås

Slumpen gjorde att en av nazismens farligaste kritiker, författaren Kurt Tucholsky och den som krigsförbrytare dömde IG Farbendirektören Max Ilgner båda vistades en tid i Hindås nära Göteborg. Thucholsky fann sig inte tillrätta i sin landsflykt och tog sitt liv där 1935. Ilgner försökte rehabilitera sig efter fängelsestraffet och knöt kontakt med boråsprästen Birger Forell för att bygga upp Borås blivande vänort Espelkamp. Men hans filantropiska period blev kort. 1955 är han tillbaka som lobbyist och ordförande i ett tyskt kemiföretag. Bokebackens Torkel Ivarsson vandrar i Hindås på spaning efter den miljö som mötte de båda. Läs mera här.

Pålitlig källa till historien
om de Puniska krigen

På ett antikvariat i Karis fann Bokebackens medarbetare Thomas Garoff Polybios verk om de Puniska krigen mellan Rom och Kartago. Dennes Romarnas väg till världsväldet, i skicklig översättning av professor Ivar Heikels, är en spännande och fascinerande läsning trots att den skrevs för över 2000 år sedan. Historikern Polybios framstår som en neutral och sanningssökande vetenskapsman när han kyligt iakttar förloppen med klart sinne för sammanhang och helhet. Dåtidens vidskepelse och tro på gudomliga ingripanden intresserar honom inte. Läs essän här.

Helsingforsredaktion

Fil dr Thomas Garoff, Helsingfors är medarbetare i Bokebackens kultursida. Han har ett brett register men skriver med förkärlek om vetenskap, historia och konst. 2016 gav han ut en biografi om Friedrich von Berg, som var Finlands generalguvernör 1854 - 1861 "Kenraalikuvernööri Berg, Suomalaisuuden synnyttäjä".

Läsarnas bästa lön; att, åtminstone i ett och annat ögonblick, nå kontakt med någonting som bär dem oändligt långt bort från mörkrets, skränets och gestikulerande ihåligheters regioner, till en värld där allt är lag, melodi och eviga tings reflexer.

Frans G Bengtsson

Bild: Anders Kämpe

Anders Kämpe, fotograf och tecknare.

Några ord om oss som startade denna sida:

Torkel Ivarsson

Är författare och journalist. Har skrivit en rad dokumentärer, biografier och noveller. Medverkar efter sin pensionering fortfarande i dags- och fackpress.

Utmärkelser: Sjuhärads kulturhistoriska förenings kulturpris 2015
Borås stads kulturbelöning 2016

Ulf Ivarsson

Har ett förflutet som journalist i dags- och fackpress och som informationsansvarig i myndigheter.

Utmärkelser: Gustaf Petrimedaljen i brons
Hemvärnets kungliga medalj i guld
Tjänstetecken för 35 år i Hemvärnet

Biografi över Anna Maria Lenngren av Ylva Ivarsson. Läs här.

Petter Ivarsson

IT-konsult som arbetat i många år för försvarsindustrin och Volvo. Ansvarar för Bokebackens tekniska support.

Ylva Ivarsson

Är webbmaster för Bokebacken.

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.