Bokebackens
kultursida

Lästips

Arabiska kulturen
räddade antikens skatter

Sambandet mellan Mellanösterns kultur och de olika skedena i den europeiska kulturutvecklingen har enligt professor Jaakko Hämeen-Anttila under långa tider blivit styvmoderligt behandlat. I sin omfattande jämförande undersökning av de samhälleliga förhållandena i Grekland, Italien och Spanien samt i Anatolien, Levanten och Egypten har han kunnat påvisa att det under alla historiska skeden skett ett ständigt kulturellt utbyte mellan dessa områden. Men i olika riktning. Före år 1200 f. Kr. kan en stark kulturell ström skönjas från Egypten till först den Minoiska kulturen på Kreta och senare till den Mykenska kulturen på Peloponnesos. När Grekland glider in i sin mörka epok fortsätter kulturexporten till Spanien och Sicilien genom de feniciska kolonierna. Den avbryts först av de Puniska krigen då Rom sätter definitivt stopp för strömmen år 146 f. Kr. I Grekland har under tiden kulturen vuxit sig stark och i och med Alexander den store uppstår en mäktig grekisk påverkan på Mellanöstern och Egypten mellan åren 300 f. Kr. och 300 e. Kr. , men samtidigt går en kraftig religiös ström efter år 30 e.Kr. i motsatt riktning. Den kommer med tiden att breda ut sig över hela Europa och i sin tur leda till att det antika grekiska arvet faller i glömska. Hellenismen lever dock kvar i Mellanöstern och berikar där den arabiska kulturen som växer sig mycket stark efter år 600. Denna kommer dock att förfalla från och med 1200-talet på grund av mongolinvasionen men en ”nyimport” av hellenismen via den arabiska kulturen räddar ändå antikens kulturskatter åt Europa.

Allt detta beskrivs övertygande genom en suverän jämförelse av de kulturella, språkliga och ekonomiska förhållandena i både Sydeuropa och i Mellanöstern. Det är ej bekant för recensenten om boken finns tillgänglig i svensk språkversion.

THOMAS GAROFF

15 juli 2018

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.