Bokebackens
kultursida

Lästips

Hur teorin om grundämnena växte fram

Tom Jackson har skrivit en fängslande bok om de kemiska grundämnena som utgör byggstenarna i universum, Die Elemente, 100 Meilensteine in der Geschichte der Chemie. Genom att göra historiska utvikningar går han steg för steg framåt hur vetenskapsmännen har fått klart för sig hur atomen är uppbyggd och hur atomernas elektronstruktur förklarar ordningsföljden i det periodiska systemet.

Han visar också hur denna vetenskapliga kartläggning successivt kullkastat tidigare uppfattningar som långa tider låst den vetenskapliga diskussionen i en självförvållad villfarelse. Exempel härpå är läran om de fyra elementen, etervinden och flogistonteorin.

Jackson påpekar dock att i samband med utrönandet av atomens uppbyggnad uppstod nya felbedömningar eller missuppfattningar som Thomsons russinmodell och Niels Bohrs atommodell. Dessa levde kvar en tid men utan att låsa det vetenskapliga framåtskridandet. Så fort nya rön och bevis frambringades ändrades helhetsbilden omgående.

Författaren visar också en viss förståelse för medeltidens alkemister, de arbetade visserligen på basis av många vanföreställningar men deras arbete måste ändå ses som de första stapplande stegen i arbetet att skapa vetenskapliga undersökningsmetoder och framför allt, att bygga upp en rikare kunskapsbas om grundelementen.

Nya tidens rön dominerar av naturliga själ berättelsen. Experiment på experiment skildras, börjande från 1600-talet, ökande under 1700-talet för att svälla ut under 1800-talet. På 1900-talet får vi sedan de slutgiltiga förklaringarna till uppbyggnaden av det periodiska systemet. Fyra svenskar och två danskar lyfts fram i kaskaden av forskare som fört mänsklighetens vetande inom kemin framåt: Carl Wilhelm Scheele, Anders Celsius, Jöns Jakob Berzelius och Svante Arrhenius, respektive Christian Ørsted och Niels Bohr. Ingen finländare har lyckats ta sig in i detta celebra sällskap.

THOMAS GAROFF

18 april 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.