Bokebackens
kultursida

Vi privatreligiösa köper inte kyrkans Jesus

Herre, vart ska du gå? Det menar sig kyrkan ha svar på. Foto: The National Gallery, London (Wikimedia)

LÅT MIG FÖRST ge dig ett varumärke, en stämpel att sätta på mig. Jag är privatreligiös. Det är jag liksom många andra svenskar, nya eller med flera generationer i ryggen. 80 procent av oss svenskar tar avstånd från religioner. 50 procent av oss tror på en högre livskraft. Med de här siffrorna framför mig läser jag en ledartext från 15 oktober i år på den kristna sajten varldenidag.se.

Utan Jesustro är det svårt att vara kristen. Det hävdar teologen Stefan Gustavsson i ledaren. Det låter rimligt att man tror på Jesus om man samtidigt vill vara kristen, en kristi följare.

Stefan Gustavsson svarar nekande på frågor; man måste inte bejaka hela den kristna tron. Inte heller behöver man bejaka hela den kristna kyrkans historia.

MEN MAN MÅSTE svara ja på flera frågor om den historiska Jesus. Så ställs man inför en t-korsning och då måste man antingen välja höger eller vänster eller fega ur och backa inför Stefan Gustavsson och Svenska kyrkan. Man måste bejaka Jesus som Guds son, ett Gudsväsen som stigit ner i världen och blivit människa. Det går inte att plocka godbitar ur denna sanning och lämna annat.

Inte heller kan man invända mot uppståndelsen, att ett torterat lik börja leva.

Resonemanget bygger på kyrkans, den kristna religionens påståenden förmedlade i bibeln. Där möter de första kristna den uppståndne Jesus. Innan dess följer vi Jesus vandring mot korset. Allt detta förmedlas som sanning. Jag hävdar att det är en sanning som skapats av evangelisterna och kyrkan.

DEN HISTORISKE JESUS är nämnd av romerska historieskrivare: av Josefus i Judiska fornminnen och i Cornelius Tacitus Annalerna. Hade det varit Guds son som togs upp i dessa verk, hade Jesus fått större plats. Nu beskrivs Jesus i korta ordalag som upphovsman till oroligheter, att han avrättas genom Pontius Pilatus.

Kyrkans Jesus var – och är – en Gud i treenigheten. Till Gud genom Jesus endast. Till Jesus genom Kristendomen, genom Svenska kyrkan och genom Stefan Gustavsson. Han axlar ett stort ansvar när han svarar på frågor om Jesus, om Gud, skaparen av Universum. Som hävdar att hans Jesus sitter bredvid Universums skapare.

VAD SÄGER ATT Stefan Gustavsson svarar rätt? Det gör han förstås. Han svarar på frågor om kyrkans Jesus. Det är en Jesus som skapats genom bibeln och genom kyrkan. Jesus blir ett objekt för Stefan Gustavsson och Svenska kyrkan, för att inte säga ett redskap. Här finns en agenda och den stavas makt. Makt över människor som famlar efter en tro, makt över unga människor som i Stefan Gustavsson ser svaren på … på allt. Han står i talarstolen, lägger huvudet lite på sned och säger … Jesus hade nog humor. Han fortsätter ge attribut, inte åt den historiske Jesus utan åt hans egen Jesus.

Svenska Kyrkan och Kristendomen är marginaliserad, så att gå i debatt med Stefan Gustavsson är att slå in öppna dörrar. Få människor tror på honom. Men de som gör det, dom håller han i ett fast grepp. De famlande, de unga som söker. Men vi som är privatreligiösa störs av Stefan Gustavsson och Svenska kyrkan som agerar ombud för Universums skapare. Det är förstås en position som kan skärskådas. Lögnen är dock så grandios att den går hem varje söndag i kyrkan - inte hos oss privatreligiösa.

P. LUNQE

7 december 2020

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.