Bokebackens
kultursida

Lästips

Rabulist med bildning och berättarglädje

Året var 1967 och det var dags för examen i instruktörsskolan på livregementet i Örebro. På den tiden försökte man också slå in lite allmänbildning i de blivande furirerna, vilket ofta kunde behövas eftersom flera av kamraterna hade dålig skolunderbyggnad. I ämnet svenska hade jag som examensuppgift valt att läsa och redovisa Bengt Anderbergs genombrottsroman Kain. Närvarande var förutom höga officerare på regementet även inspektören för försvarets skolor, jag tror att han var överste.

Jag hade nog inte tänkt igenom mitt val så noga, utan bara greppat boken från min mycket litteraturintresserade mors bokhylla, och nu såg jag hur hakorna föll ner på herrar officerare. Kain är ju en stark pacifistisk och antireligiös pamflett ( ”Hej övergudar och övergeneraler! Kom hit era jävlar så får vi snara upp er i träden här så att världen får lite ro!”) och därtill mycket erotiskt frispråkig. Den väckte enormt uppseende när den gavs ut första gången 1948 och författaren hotades av sedlighetsåtal.

Än i dag undrar jag om det var någon mer i lektionssalen som verkligen läst boken, eller om de bara hört talas om den. Hursomhelst märkte jag hur en iskyla spred sig, det tisslades och tasslades och min hygglige civile lärare såg besvärad ut.

Nu beställde jag fram Kain ur stadsbibliotekets gömmor ( dit har den förvisats, längst ner i källaren) och återupplivade minnet. Huvudpersonerna är på flykt undan ett lika skoningslöst som meningslöst krig, plutonchefen som deserterat, den unga kvinnan och den före detta vinhandlaren. Desertören är svårt traumatiserad av sina upplevelser och slår utan att känna skuld ihjäl de människor som står i vägen för honom.

Flykten är en ramberättelse där Anderberg får utlopp för sitt glödande hat mot militarismen och krigets vanvett. Men där finns också naturlyriska avdelningar och anderbergsk filosofi, skrivet på ett modernistiskt språk som för tanken till Harry Martinsson eller under senare tid Björn Ranelid. Ibland är Bengt Anderberg fruktansvärt rolig som när han beskriver Jesus ankomst till jorden. Mottagningskommittén med musikkår står på Stockholms central och väntar ivrigt. Små allvarliga herrar i mörka kostymer och höga hattar och med törnekransar på kavajslagen. Än mer retade det förstås de troende när författaren avslöjar sin lust att måla helgonen med tjära i ansiktet och därefter skita i predikstolen.

Bengt Anderberg beskriver sig själv i Kain som valskolkare , fosterlandsförrädare, vulgärpacifist och salongsfilosof utan rötter i fädernas jord och kyrka. Denna rabulism löper som en röd tråd i hans fortsatta arbete , vilket samtidigt präglas av djup bildning och berättarglädje. Fina exempel är ett par böcker ur hans senare produktion, En förtrollad värld och Under molnen, vilka båda bygger på korta och oerhört läsvärda prosastycken kring allt möjligt som intresserade denne säregne författare.

TORKEL IVARSSON

30 mars 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.