Bokebackens
kultursida

Lästips

Viel spass med kemins grunder

En utmaning. Så kan man kort och gott beskriva herrarna Kemnitz och Simons bok Duden, Basiswissen Schule, Chemie, Abitur. Boken utgör på 500 sidor ett sammandrag av vad som anses ingå i de baskunskaper i kemi som kan krävas av genomsnitts eleverna i tyska gymnasier. Till sin hjälp har de haft 17 sakkunniga från alla de viktigaste sektorerna inom kemin.

Boken ger, trots att den är mycket tungläst, en mycket saklig bild av kemin och försöker så långt det är möjligt föra fram de logiska lagbundenheterna inom ämnet. Så långt det är möjligt ja. Det som också tydligt kommer fram är hur ihopvävd kemin är av otaliga av varandra oberoende lagbundenheter som ömsom dominerar, ömsom överlappas av andra lagbundenheter, allt beroende på omständigheterna. Och sedan ett stort antal undantag, precis som i språkbruket med den skillnaden att naturlagarna inte förändras.

Svårast är kapitlen om kemisk jämvikt, reaktionskinetikoch redoxreaktionerna som är starkt kopplade till de elektrokemiska processerna och sedan kronan på verket: termodynamiken med entropi, entalpi och Gibbs fria energi. Här skulle man nog behöva hjälp av en god lärare eller av stödjande litteratur. Vad som behövs är en uppföljande bok som skulle heta: Från flogiston till termodynamik. Ifall någon ger sig i kast med att skriva den boken är jag villig att ge denne mitt fulla stöd. Annars kan jag bara säga till den som ger sig i kast med Kemnitz och Simons bok: Viel Spass.

THOMAS GAROFF

19 juli 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.