Bokebackens
kultursida

Lästips

Nu kan jag berätta om Martin Koch

I ”muntan” i studentexamen fick jag till uppgift att säga något om proletärdiktningen. Då jag inte tyckte att Strindberg hörde dit och varken läst pionjärromaner som Viktor Rydbergs Vapensmeden eller Martin Kochs Arbetare, nämnde jag bara titlarna. Därefter gick jag hastigt in på Ivar Lo Johansson, Moa Martinsson och Jan Fridegård vilka jag var mer förtrogen med. Censorn från Stockholm lät mig som tur var prata på. Han förstod säkert att den unge abiturienten mest längtade ut.

Nu ska det i alla fall handla om Martin Koch, men inte hans konstnärligt högstående arbetarskildringar – som Bokebacken återkommer till - utan den blott cirka 80 sidor långa debutboken Ellen (1911). Den handlar om hans relation till en tuberkulossjuk flicka, men pekar också framåt i författarskapet. Redan här manifesterar Koch sin politiska radikalitet och intresset för andliga tolkningar av tillvaron på samma gång. I Arbetare och Timmerdalen betonas det sociala temat. Alltså Kochs upprördhet över förhållandena för fattiga och rättslösa. I Guds vackra värld är det problematiken kring skuld, straff och nåd som får störst uppmärksamhet. Alla här nämnda verk utges på 1910-talet.

Ellen är en vemodig berättelse om en kärleksaffär den unge Koch faktiskt upplevde med den fattiga textilarbeterskan Ellen. De båda svärmar i sommarnatten och känslorna stormar i dem under en promenad mellan kaféer och dansbanor vid Brunnsviken. Lidelsen stegras och passionen tar ut sin rätt. De förenas under stjärnhimlen. Men förhållandet fick ett tragiskt slut. Ellen dör och för att bearbeta sin sorg dokumenterar Koch på uppmaning av vännen och inspiratören Ferdinand Schulthess sin kärlekssaga. ”Gud har gjort er till diktare – där har ni er befrielse – skriv.”

Ellen och Martin kommer från skilda världar. Martin rör sig redan i intellektuella och politiska kretsar. Han blir snart en av Brantings nära medarbetare och påverkade därmed besluten som ledde fram till att arbetarrörelsen valde den icke-revolutionära vägen. Ellen däremot var en av ”tiotusen likadana små arbetarflickor, som lever i samma släp och slit i tusentals fabriker i landet; lika lillgamla, lika utarmade av arbete, lika gråbleka i hyn, lika hårda i nävarna av yrkets invanda grepp.”

Här tar Koch klart avstånd från den press som fabriksägarna utsatte sina anställda för. Ellens sjukdom beror på all övertid hon tvingas till i den osunda arbetsmiljön. Mot detta ställer Koch faderns förtroendeuppdrag i nykterhetsföreningen, sjukkassa och kooperativ, som antyder att det finns en väg framåt.

Dödskampen skildras med smärtsam intensitet liksom den drabbade familjens förtvivlan och saknad med slående närvaro. Ellen viskar ”älskade”. För att komma från en enkel kvinna ur arbetarklassen var detta ett oerhört laddat ord. Martin kan inte ge tillbaka. Han känner det som ett svek. Hans självrannsakan fräter. ”Hon ropade, ropade, det vackraste ord hon visste gav hon dig i sin förfäran och nöd: älskade! - Du teg och undrade, om hon skulle se, hur vacker din kärlek till henne var.”

Martin Koch glömde aldrig sin Ellen. Hon förekommer under olika namn i hans senare produktion. ”Ingen personlig upplevelse har skakat mig så djupt som det möte med döden jag skildrat i min lilla historia om Ellen”, skriver han ett par decennier senare.

ULF IVARSSON

12 december 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.