Bokebackens
kultursida

Lästips

Politisk thriller om ryskt 1800-tal

Det skall från början sägas att då man läser Peter Kropotkins rätt omfångsrika bok En anarkists minnen tangerar man storhetstiden för den ryska litteraturen. Om Kropotkin hade helt ägnat sig åt författarskap skulle han troligen ha räknats till landets stora författare. Men så skedde inte. Och det av många skäl.

Kropotkin föddes och växte upp i en furstesläkt i Moskva mitt bland en talrik skara av tjänstefolk och guvernanter. Genom att fadern anställde både ryska, franska och tyska hemundervisare behärskade barnen från första början dessa tre språk. Somrarna firades på ett av faders gods där barnen kom i kontakt med livegna bönder och fick på nära håll se hur otroligt illa godsherrarna behandlade ”sina” livegna. Kropotkins ärlighet som dokumentär författare kommer här fram genom att han helt neutralt refererar dessa barndomsminnen, alldeles fria från egna moraliska tolkningar, utan blott och bart som barndomsintryck. För barn är ju allt de ser ”normalt” så länge som de inte har en tidigare erfarenhet att falla tillbaka på.

I rätt tidig ålder skrivs författaren in i Pagekåren, den centralaste utbildningsanstalten emedan den ligger i nära anslutning till det kejserliga hovet i Sant Petersburg. Pageeleverna hamnar titt och tätt att delta i de kejserliga hovceremonierna varigenom skolan inte bara gav den normala utbildningen utan också en fullständig träning i alla de stränga etikettregler som tillämpades inom hovet. Men till vilket pris. Man levde då under kejsar Nikolaj I:s tid. Nikolaj I avgudade den militära organisationen och världsbilden. Han var en fullständig produkt av Wienkongressen, kongressen där man vred tillbaka klockan till den tid och den samhällsordning som rådde innan franska revolutionen och Napoleonkrigen.

Detta återspeglar sig givetvis i hur hela pagekårens undervisning är strukturerad. Trots denna enorma systematiska indoktrinering utvecklar Kropotkin ett helt självständigt tänkande som alltmera låter sig påverkas av alla de orättvisor som han ser runtomkring sig i alla delar av det ryska kejsardömet. Detta beror på att han är mycket mångsidigt begåvad. Han avslutar också sina studier i pagekåren som primus.

För läsaren är det bra att besitta en någotsånär stadig allmänbildning i Rysslands historia mellan åren 1850-1920 för att till fullo kunna tillgodogöra sig Kropotkins självbiografi. En av de händelserna som utgör bakgrunden för den fortsatta berättelsen i boken är den stora frågan om livegenskapens upphävande. Livegenskapen hade i tiderna införts i Ryssland av Boris Gudonov för att trygga värdet på godsen som bojarerna ägde. Situationen för den ryska bondeklassen var därigenom bedrövlig, för de saknade helt personlig frihet och kunde säljas och köpas precis som boskap.

Vad som gjorde situationen så komplicerad var att hela frågan också var knuten till den militära uppbyggnaden som utgjorde stommen för hela Tsarryssland. Officerskåren var nämligen förbehållen adeln och var i praktiken oavlönad. Man utgår från att alla adelspojkar får officersutbildning och tar värvning i armen samt att deras utkomst huvudsakligen kommer från deras gods. Om livegenskapen upphävdes skulle detta komma att starkt påverka finansieringen av officerskåren, vilket kunde rubba stabiliteten i hela kejsardömet.

I den fortsatta skildringen berättar Kropotkin om hur han gradvis vaknar upp till insikt om sakernas verkliga tillstånd och inser att han aldrig kan sluta upp kring det rådande systemet. Han följer med hur kejsar Alexander II gradvis förändras från den älskade reformatorn till en likadan tyrann och despot som sin far Nikolaj I. Kropotkin dras med i de regimkritiska kretsarna. Här förvandlas boken från att vara rent analytisk och beskrivande till att bli nästan en politisk thriller. Man får i fortsättningen på samma gång en oerhört träffsäker belysning av den politiska utvecklingen i Ryssland mellan åren 1860-1880 samtidigt som man rycks med i den spännande berättelsen om Kropotkins riskfyllda verksamhet som agitator, hur han fängslas och hans flyktförsök. För att inte förta någonting av upplevelsen hos en kommande läsare kan blott konstateras att boken är oerhört fängslande samtidigt som den ger en mycket god insikt i de stora samhälleliga förändringarna som ägde rum i de flesta europeiska länderna under senare delen av 1800-talet.

THOMAS GAROFF

6 december 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.