Bokebackens
kultursida

Lästips

Kvinnliga psykopater plågar med subtila medel

I en tidigare bok avhandlade Lisbet Duvringe och Mike Florette med många talande exempel själva grundproblematiken med psykopater. Med denna term avses personer som uppfyller ett antal kriterier som uppställts av bland andra Robert D Hare (se Psykopater i arbetslivet). Det rör sig kort och gott om människor som saknar empati, det vill säga förmåga att leva sig in i och beröras av andras känslor, men är lika duktiga som professionella skådespelare på att verka normala. De älskar att utöva makt, så splittring och starta konflikter och får en pervers njutning av att se sina offer lida. De ångrar inte vad de ställt till med, inte ens om de begått allvarliga brott. En psykopat som mördat känner ingen skuld utan anser att alla borde förstått att de bara var på dåligt humör eller att offret mer eller mindre bad om det.

Så långt som till rena våldshandlingar går sällan de kvinnliga psykopaterna men istället har de andra och mer subtila verktyg för att kontrollera och plåga sina medmänniskor - hela repertoaren av härskartekniker, ryktesspridning, flirt och inviter till sex. Om de då avvisas blir de oerhört hämndlystna. Det har också visat sig att den del i hjärnan som har hand om moraliska omdömen och överväganden är betydligt mindre aktiv hos kvinnliga psykopater. Det är också därför en (kvinnlig) psykopat kan imponera med blixtsnabba beslut – hon behöver inte gå omvägen över några sociala spärrar.

Författarparet berättar i sin nya bok Kvinnliga psykopater att dessa kan utsätta personer de slagit klorna i för regelrätt hjärntvätt. Först skapar de en anda av förtrolighet och tillit för att vid ett givet tillfälle slå om helt. Metoden är då att plötsligt göra sig oanträffbara och börja skvallra om och förtala offret som isoleras mer och mer. En form av destruktivt beteende som inte syns lika tydligt som fysisk misshandel och därför inte är lika uppenbar för arbetskamrater och chefer.

Den som utsätts för attackerna tappar självförtroendet, känner sig helt desorienterad och blir mer sårbar mentalt. Miljön på arbetsplatsen kan bli så giftig att det påverkar hela resultatet - företaget kanske rentav kollapsar. All motivation försvinner, medarbetarna går till jobbet med ont i magen och orkar inte prestera. ”Psykopater är som den trojanska hästen”, skriver professor Clive R. Boddy i boken Corporate Psychopats Organisational Destroyers och fortsätter: ”företag släpper in dem frivilligt men när de inte är iakttagna släpper de ut ondskan”.

Mardrömmen är psykopater som slinker in i bank- och finansvärlden eftersom de inte har något emot att ta stora risker, men är fullkomligt likgiltiga för konsekvenserna. Huvudsaken är att de kan stoppa sina egna fickor fulla med pengar. I en globaliserad ekonomi kommer därför extremt många att bli lidande av deras hänsynslösa framfart.

I Psykopater i arbetslivet råder Duvringe och Florette drabbade att hellre fly än illa fäkta. Om man ändå vill ta strid med en psykopat är det viktigt att dokumentera påståenden, löften, hotelser etc eftersom psykopaten är dålig på att minnas sina egna lögner. Senare tids forskning ger också visst hopp om att det går att undvika att rekrytera psykopater. Det tar nämligen 10-15 sekunder för en dylik att studera dina svaga punkter och lista ut hur du ska angripas. Under tiden har inte psykopaten hunnit koppla på sin ytliga charm och därför kan man uppleva ett ögonblick av isande obehag. En fullfjädrad psykopat blinkar inte. (Alla som kan låta bli att blinka är dock inte psykopater.) Denna magkänsla är en varningssignal som gör det extra viktigt att gräva fram sanningen om vederbörandes förflutna. Hans eller hennes CV är sannolikt grovt överdrivet eller helt missvisande, så det gäller att få tag i referenser som vet vad det är fråga om.

Nu måste man förstås vara försiktig med att klassa vem som helst som psykopat. Att vara lite elak och osocial i största allmänhet räcker inte. Man kan till och med uppfylla någon eller några av punkterna på Hares checklista utan att vara en fara för vare sig familj, arbetskamrater eller samhälle. En av Duvringes och Florettes viktigaste källor är lustigt nog professorn i neurovetenskap vid California University, James Fallon, som själv stämmer in på ett par rubriker. Han blev varse detta när han studerade en bild av sin egen hjärna. Den har en inaktivitet i de delar som styr impulskontroll och känslomässiga reaktioner.

Psykopati är inte heller den enda diagnos som kan bli aktuell för människor med antisocial personlighetsstörning. Hit hör också narcissism och machiavellism och tillsammans utgör de tre tillstånden den så kallade Mörka Triaden. I fallet narcissism handlar det om en mycket självupptagen person som alltid sätter sig själv och sina egna behov i centrum. Det otrevliga med narcissister är att de skaffar sig vänner - inte för att de är intresserade av dem som människor utan för att bekräfta sin egen självkänsla. Den machiavelliskt lagde matar andra med lögner och desinformation för att nå sina egna mål. ”Ändamålet helgar medlen.”

Kan man rent fysiologiskt förklara psykopati? Faktiskt växer en teori fram. På 1990-talet upptäckte amerikanska forskare av en slump spegelneuronerna. Det är nervceller som aktiveras då personen engageras i andra människors känslomässiga beteende. Fenomenet är välkänt från biosalongen där publiken kan bli kallsvettig av en fasadklättrare eller gråtmild av sorg och olycklig kärlek som utspelas på vita duken. Skillnaden mellan den normala individen och psykopaten är att den förra kan känna så kallade affektiv empati, medan den senare endast kognitiv.

Översatt till vanlig svenska betyder det att å ena sidan verkligen förstå och lida med en annan människa och å den andra att bara kallt registrera någons annans känsla och utnyttja den till sin egen fördel. I båda fallen är det spegelneuronerna som är verksamma, men psykopaten har lägre aktivitet i den del av hjärnan som processar känslor, till och med extra låg om någon annan utsätts för smärta.

Duvringe och Florette förankrar sina slutsatser med många upprörande fall ur arbetslivet och rikligt med hänvisningar till aktuell forskning, vilket torde göra Kvinnliga psykopater till ett populärt och lättillgängligt standardverk för var och en som önskar fördjupa sig i ämnet. I nästa bokprojekt lovar de att återkomma till problemet med psykopater och dejting, kärlek, äktenskap, svartsjuka och hämnd.

ULF IVARSSON

24 oktober 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.