Bokebackens
kultursida

Lästips

Oxenstierna skapade ordning i Östra rikshalvan

Stormaktstidens Sverige har genom tiderna varit ett omhuldat tema i den årliga bokfloden som kulminerar strax före jul. Denna gång har en lite udda fågel tagit sig in i tranedansen, nämligen Mirkka Lappalainens bok om Gustav II Adolf mellan åren 1611 och 1632, och hans inverkan på förhållandena i Finland. Egentligen existerade inte begreppet Finland under början av 1600- talet, man talade obestämt om Österlandet eller Östra rikshalvan, jag använder dock i fortsättningen av bekvämlighetsskäl beteckningen Finland för Östra rikshalvan.

Boken är mycket välkommen allra helst som böcker om den svenska stormaktstiden ofta är väldigt Sverigecentrerade, det vill säga omedvetet fokuserar på dagens geografiska Sverige varigenom den Östra rikshalvan glöms bort. Lappalainens bok försöker lite fylla igen denna lucka genom att lyfta fram åren 1611 – 1632 som visar sig innebära en stor förändring inte bara för Sverige som omvandlas till europeisk stormakt under denna tid men också innebär en avgörande administrativ förändring för den Östra rikshalvan.

Bokens första del tar upp förhållandena i Finland efter ”Klubbekriget” och Klas Flemings död. Bokens förtjänst ligger i att författaren inte ödar tid på att beskriva de välkända historiska skeendena som när Karl IX har kuvat Sigismunds anhängare i Åbotrakten utan lyfter fram de faktorer som föranledde bondeupproret. Här presterar författaren en förträfflig analys av läget före och efter tronskiftet Karl XI - Gustav II Adolf. Under Karl IX:s tid råder i praktiken ännu medeltida förhållanden vis-a-vis förvaltningen i de perifera delarna av landet. Kungen kunde kontrollera tillståndet bara i samband med sina visitationsresor där det ordnades olika lokala räfst- och rättarting, lantdagar eller andra typer av sammankomster. Men så fort konungen avlägsnade sig var lokalbefolkningen helt i händerna på självsvåldiga fogdar, lagläsare, präster och stormän som godtyckligt beskattade allmogen.

Allt var oklart, såväl reglerna för förvaltningen och skatteuppbörden som till och med religionen efter reformationen. Detta gör att det mesta liksom flyter omkring i Finland under denna tid och förhindrar en normal samhällsutveckling. Därtill kommer Karl IX:s allmänna misstänksamhet mot Finland som stött Sigismund i striden om kronan och föranleder honom att ”byta ut” den finska adeln mot en inflyttad tyskbaltisk adel som kommer att dominera adelsståndet i Finland i fortsättningen. Varken Karl IX eller Gustav II Adolf kände sig någonsin helt trygga i förhållande till Finland på grund av det polska hotet.

Följande period som analyseras i boken är tronföljdskrigen i Ryssland som leder till en total oreda. Sverige, som vill ha en svensk på den ryska tronen hamnar i krig med Ryssland, men det gör också Polen, Sveriges fiende nummer ett under denna tid. Det leder till svåra förhållanden i Finland, särskilt längs färdrutterna mot öster som består av usla kustvägar eller bara stigar. Befolkningen plågas av skjutstvång, inackorderingar och utskrivningar, samt pinas av pålagda och fingerade skatter. Krisen får sin upplösning först med freden i Stolbova 1617.

Författaren låter en förstå att det är just under detta krig och kaoset i Finland som Gustav II Adolf väcks till insikt om de fundamentala bristerna i hela det svenska statsbygget. Man får en känsla av att det slutgiltigt sker i Helsingfors 1616 när konungen håller räfst- och rättarting och inser att landet måste bygga upp en förvaltning som på ort och ställe regerar i konungens namn. Den ska vara permanent och sköta alla lokala frågor som löpande ärenden så att det blir en kontinuitet i myndighetsutövningen.

Den stora arkitekten för detta nydaningsarbete blir konungens förtrogne Axel Oxenstierna. Statsbygget gällde givetvis hela Sverige men fick sin största betydelse just i de avlägsna områdena varav Finland representerade den sista avkroken. Per Brahe är den person som fått äran och flera statyer i Finland för dessa reformer men om någon skulle förtjäna en staty så skulle det vara Axel Oxenstierna.

Boken går senare in på de praktiska svårigheterna med bristen på utbildade fogdar, lagläsare och präster samt utbildningsfrågan. Vidare belyses hur Finland på nytt ”faller i glömska” när krigets tyngdpunkt stegvis flyttas från den ryska fronten till Baltikum och senare ner till Tyskland. Boken erbjuder ett stort antal nya insikter och kan därför varmt rekommenderas.

THOMAS GAROFF

10 januari 2017

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.