Bokebackens
kultursida

Lästips

Tredje riket med nya ögon

Tredje Riket och nationalsocialismens framväxande i Tyskland är ett ständigt återkommande tema i en strid ström av publikationer som översvämmar boklådorna varje höst i god tid innan julmarknaden inleds. Men så representerar temat också ett mycket utbrett intresse bland allmänheten. Och det ibland med rätta, i synnerhet alla böcker som försöker analysera orsakerna till hur denna rörelse kunde fritt få utveckla sig och varför ingen gjorde något för att stoppa den.

Erik Larson har följt upp temat på 502 sidor genom en förstklassig undersökning som fokuserat på händelserna i Berlin från juni 1933 till slutet av december 1937 det vill säga tiden som omspänner Hitlers utnämning till rikskansler och ett år senare till ”Führer und Reichskanzler” då han i praktiken blev diktator, varefter han systematiskt genomsyrade samhället med sin ultranationalistiska världsåskådning som kulminerade in Berlinolympiaden 1936 och partikonventet i Nürnberg 1937.

Larson har lyckats åstadkomma en ny infallsvinkel genom att han fått tillgång till den amerikanska ambassadören William Dodd’s dagböcker och brevsamlingar varur många nya detaljer från denna intensiva epok i Europas historia blir belysta på ett förtjänstfullt sätt. Larson har ytterligare lyckats berika detta bakgrundsmaterial genom att via ambassadörens familj också få tillgång till dotterns dagböcker. Dottern Martha följde med familjen till Berlin trots att hon redan var vuxen och till och med gift vilket inte hindrade henne från att umgås helt fritt i de diplomatiska kretsarna.

Larson har lyckats oerhört bra i att belysa de politiska händelserna samtidigt som han har lyckats skapa en stark känsla av närvaro i texten vilket gör boken så underhållande. Detta genom att texten är så nära knuten till William Dodd’s dagbok gör att man upplever alla händelser som om man såg dem via Dodd’s ögon eller Marthas. Boken är också skickligt uppbyggd genom att den börjar med att skildra en lite dåsig diplomatisk vardag där man grälar om petitesser som sedan övergår i en allt mera spännande berättelse för att till slut kulminera i en ren rysare.

Som normal söndagskonsument av historiska publikationer får man också en del välkomna nya insikter inom världspolitiken under åren 1933-1937. Många har till exempel undrat varför Förenta Staterna med Franklin D. Roosevelt i spetsen inte fördömde de uppenbara brotten mot mänskligheten som genast efter 1933 började dyka upp i nationalsocialisternas Tyskland. Enligt Larson var orsaken de ekonomiska banden. Bankkretsarna i USA som hade enorma tillgodohavanden i Tyskland i form av statsobligationer från Weimarrepublikens tid. Denna banklobby pressade Roosevelt att föra en neutral utrikespolitik i avseende på Tyskland i hopp om att få tillbaka sina pengar.

Allt som allt är Larsons bok mycket läsvärd och underhållande. Översättningen av Margareta Eklöf är helt ok också om man ibland har en känsla av att udden av den språkliga briljansen saknas.

THOMAS GAROFF

26 maj 2016

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.