Bokebackens
kultursida

Lästips

Ryssland styrs av kaxarna

Anna-Lena Laurén har verkat som utlandsreporter i Ryssland i över tio år. Hon har gått in för uppgiften med hull och hår genom att lära sig fullständigt landets språk och genom att försöka smälta in i ryssarnas livsföring och därigenom kunna kartlägga den samhällsstruktur som de vanliga ryssarna möter i vardagslivet. Projektet har välsignat henne med en dotter som redan hunnit bli tonåring. Under hela sin vistelse har hon levererat åt Hufvudstadsbladet och senare också åt Dagens Nyheter artiklar om situationen i Ryssland där hon bevakat alla större händelser inom landet och dess angränsande områden.

Artiklarna har varvats med en regelbunden ström av reportage från vardagsförhållanden där hon försöker få fram hur människorna i gemen upplever tillvaron i sitt eget land. Sina intryck har hon nu sammanställt i en brilliant helhetsanalys i en kort men koncis bok. Sammetsdiktaturen, där hon beskriver hur genomsnittsinnevånaren tänker och handlar i ett system som är genomsyrat av ett totalt korrumperat ledarskikt. Å ena sidan har man en lagstiftning som gäller alla men samtidigt vet alla att lagstiftningen får kringgås av de makthavande. I samband med sin analys levererar hon en rejäl portion av samhällskritik men hon för också fram många sympatiska drag i den ryska kulturen.

När man läser Lauréns bok om förhållandena i Ryssland får man en känsla av att man själv upplevat samma förhållanden någon gång tidigare. Jo, det var i småskolan då vi var i tio-tolv års åldern. Det var en period då kaxarna, pennalisterna och mopsarna dominerade i klassen. Det var ofta frågan om kvarstannare som var tvungna att gå om klassen på grund av bristande skolframgång. Genom att de var äldre var de vanligen större och starkare och kunde terrorisera alla mindre elever. Här gällde också principen att man å ena sidan hade en skolordning som gällde alla men kaxarna hade friheten att ofreda sina klasskamrater utan att någon ingrep. Man måste bara utstå alla deras fula trix. Om man mot förmodan ställde sig till motvärn fick man stryk.

Till kulturen hörde att det var uteslutet för en utsatt elev att föra ofoget till lärarkårens kännedom. Då blev man stämplad som feg. Kaxarna hade aldrig någon framtid i skolan, de bara ”försvann” efter några år. Ingen frågade efter dem. Men i Ryssland sitter de kvar, på olika sätt på alla nivåer. Till och med i fängelserna har man ett dubbelsystem så att personalen bara sköter den yttre bevakningen men den inre ordningen står kaxarna för.

Enligt Laurén är hela detta dubbelspel med å ena sidan officiell lagstiftning och å andra sidan en inofficiell kutym av översitteri så inrotat i det ryska samhället att det påverkat befolkningens sätt att tänka; ”Varför bråka om någon orättvisa, det leder ju bara till att du blir ännu mera trakasserad”. Författaren framför otaliga exempel på vilka praktiska förhållningssätt detta tankemönster har lett till i det dagliga livet i Ryssland. För den som vill lära känna och förstå sig på den ryska kulturen är Anna-Lena Lauréns bok ytterst läsvärd.

THOMAS GAROFF

2 augusti 2021

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.