Bokebackens
kultursida

Lästips

ABC-bok för ryska samhället

Anna-Lena Laurén har verkat som utrikeskorrespondent i Ryssland för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. Sedan 2006 har hon varit fast bosatt i Moskva. Vid sidan om bevakningen av den dagsaktuella politiken har hon kontinuerligt producerat artiklar om vardagslivet bland befolkningen, i akt och mening att förklara den ryska politiska kulturen. År 2008 utkom hennes första sammanfattning av Rysslandsintrycken i boken De är inte kloka de där ryssarna. Boken har nu utkommit i nyutgåva (2021).

I företalet konstaterar Laurén att den bild som massmedia levererar av dagens Ryssland är stereotyp men dessvärre helt korrekt. Hon vill dock inte ösa på med ytterligare exempel på orättvisor och övergrepp utan snarare beskriva den ryska vardagen. Frågor som hon tar upp är till exempel alla små knep man måste känna till för att klara sig i det ryska samhället. Hon ger också en fullödig beskrivning av hur den typiska ryska mannen och kvinnan upplever sin roll och tillvaro. Vidare beskriver hon ryssarnas förkärlek för samvaro och därigenom deras behov av högtidsdagar för att få en orsak till en sammankomst. Deras förhållande till pengar och den allestädes närvarande korruptionen behandlas också samt det samhälleliga problemet alkohol. Ytterligare frågor som Laurén tar upp är deras uppfattning av demokratin kontra behovet av stabilitet. Vad som också behandlas i boken är informationsflödet som alla kan ta del av via nätet, något som definitivt inneburit en förändring för det tidigare statskontrollerade nyhetsflödet. Allt som allt kan man säga att Lauréns bok är som en ABC-bok för envar som vill orientera sig i den dagsaktuella ryska förhållandena. Boken är ytters läsvärd.

Vardagsscen med ryska barn som stojar omkring. Vinter i Moskva i början av 1980-talet. Foto: Gunilla Garoff/Bokebacken.

THOMAS GAROFF

14 september 2021

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.