Bokebackens
kultursida

Lästips

Maja Hagerman spårar en försvunnen värld

Maja Hagermans senaste bok ”Försvunnen värld” handlar om de arkeologiska utgrävningarna som gjordes när E4:n mellan Uppsala och Gävle drogs om. Trafiken släpptes på hösten 2008 och arkeologerna hade dessförinnan mycket kort tid på sig.

Det visade sig att de kunde rulla upp liksom en film av spåren av mänskliga aktiviteter i de nord-sydliga dalgångarna av Uppland. Landskapet är Sveriges yngsta, det reste sig efter inlandsisen 5000 år efter Skåne. På flera sätt är resultatet revolutionerande. Man fann betydligt fler lämningar av hus och husgrupper från stenåldern och framåt än man väntat sig. Massor av gravar och dessutom spår av den kringvandrande jakt- och fiskebefolkningen samt det tidiga jordbruket. En del av fynden kastar nytt ljus över forntidens religiösa riter, offer till gudarna och föreställningar om livet efter detta.

Med hjälp av till synes obetydliga rester i förvaringskärl kan man dra slutsatsen att de första bofasta upplänningarna förstod att konservera livsmedel. I ett särskilt intressant kapitel berättar författaren om vilken oerhörd betydelse korna hade för överlevnaden. Lyckades man bara ordna med utfodringen på vintern var djuren en ovärderlig tillgång och allt togs tillvara, mjölk, kött, hudar, ben, blod och gödsel. De var, skriver Hagerman, en slags vandrande jätteskafferier.

I Sommaränge skog, strax intill Björklinge, fann man en tvinnad guldtråd, som är det äldsta kända guldföremål som påträffats i Mellansverige och extremt ovanlig för stenåldern. Den har daterats till 1880-1630 f. Kr. Graven tillhörde en storman och platsen runtom har troligen använts för någon form av ritualer. Ett liknande område fann arkeologerna vid Ryssgärdet, några kilometer norrut. Den upptäckten kunde ha gått om intet, då samordningen mellan grävarlagen inte var den bästa beroende på att de tillhörde olika konkurrerande företag. Det är en gåta hur fornminnesforskningen kan gå till som på en marknad. Ännu värre är det att ett amerikanskt jätteföretag i den så kallade eventbranschen försöker få tillstånd till en vikingapark i Fullerö, strax norr om Gamla Uppsala och att en del markarbeten för ett köpcentrum intill redan påbörjats utan att forskningen kopplats in.

Ingen kan som Maja Hagerman popularisera vår tidiga historia. Det har hon redan visat i flera välskrivna böcker. Men Försvunnen värld är inte bara en journalistisk berättelse utan ingriper också på ett oväntat sätt i analysen av fynden. Tack vare att Maja Hagerman med sin enorma beläsenhet deltar från första stund kunde man dra slutsatser som annars inte varit möjliga, framförallt att se mönster och föreslå förklaringar där de akademiska forskarna nöjer sig med hypoteser. Deras egen rapportering är också i stort sett oläslig för allmänheten och vi har därför all anledning att vara tacksamma för Maja Hagermans insatser.

ULF IVARSSON

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.