Bokebackens
kultursida

Lästips

Nöden grogrund för Anschluss 1938

Författaren Sven Aurén (1906-1985) är mindre känd i Finland men i Sverige är han vida berömd för sin insats som utrikeskorrespondent för bland annat Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda och Svenska Dagbladet. Sveriges Radio anlitade honom också i sin utrikesbevakning. Han var aktiv i nästan 50 år från början av 1930-talet fram till 1980 och kom därigenom att framförallt koncentrera sig på de förkrigstida, krigstida och efterkrigstida förhållandena i Europa. Vid sidan av sin journalistiska verksamhet hade han som vana att sammanställa sina intryck i bokform med ett par års mellanrum. Detta resulterade i över 30 böcker där han i lättsam form serverar sammandrag, stämningsbilder och anekdoter från sin långa karriär.

Boken Makt och Marionetter beskriver författarens intryck från åren 1938 och1939, just innan andra världskriget bryter ut. Vad som gör boken intressant är att Sven Aurén här ger en neutral rapport om hur en korrespondent upplevde förhållandena i Centraleuropa. Boken är helt fri från senare tiders allmänna fördömande av Tredje rikets förbrytelser. Man får en känsla av att förhållanden i Österrike inte var riktigt som i ”Sound of Music”.

Ett bra exempel är en situationsskildring från valsfestivalen på Wienoperan den 15 januari 1938 som författaren bevistade. Varje år ordnas denna tillställning där alla som betyder någonting i Österrike visar upp sig. Festivalen är mycket påkostad, herrarna i frack med ordnar, damerna i nysydda kreationer med glittrande smycken och på hederspodiet denna gång landets politiska ledning med förbundskansler Kurt Schuschnigg som centralgestalt. Författaren blev helt bländad, men när han mot småtimmarna stapplade ut från trängseln och festyran konfronterades han med en total motsatt verklighet. Utanför operan längs ringen stod en jättelik orörlig folkmassa av trashankar. De bara uppehöll sig där för att få en glimt av festfolket, en glimt som skulle bli deras andel av den överdådiga valsfestivalen. Folkmassan vittnade om en omfattande nöd i landet.

Bilden förtätades ännu följande dag när Aurén slöbläddrade igenom en tjock dagstidning och märkte att tjockleken inte berodde på att tidningen innehöll mycket text utan för att tre fjärdedelar utgjordes av små annonser. Rättare sagt nödropsannonser där folk var färdiga att ta vilket jobb som helst till vilken lön som helst, sälja sina ägodelar för en spottstyver, bönade om att få husrum och var till och med villiga att sälja sina barn. Allt vittnade om en fruktansvärt utbredd nöd. En nöd som måste ha påverkat folkopinionen i riktning mot en snabblösning genom ”Anschluss”.

I kapitlet ”En vårsöndag i Wien” beskriver författaren sedan stämningarna i staden den 13 mars 1938 då Österrike förenades med Stortyskland. Man får en bild av en total uppslutning, gatorna var fulla av folk, från alla fönster och balkonger hängde människor ut för att hurra och vinka åt den ändlösa militärparaden som genomkorsade Wien. Tydligen det var frågan om en ganska unison uppslutning kring Anschluss bland den österrikiska befolkningen. Författaren gör egna rekognoseringar bland slumpvis utvalda Wienbor som alla ger ungefär samma svar. ”Tre fjärdedelar är helt för sammanslagningen som de tror att kommer att eliminera arbetslösheten och skapa ordning i landet. De enda som är emot är socialdemokraterna, kommunisterna, gamla rojalister och judarna. Dessa grupper kommer att få det svårt.”

Får man tro den samtida berättelse som Sven Aurén förmedlade om stämningarna i Wien 13 mars 1938 verkar det som att att österrikarna inte alls var emot tanken på en förening av landet med Tyskland. Som känt fortgår en diskussion om vilken roll olika randstater till Tredje riket hade i andra världskriget när man utreder ansvarsfrågorna och skuldbördan. Sven Auréns bok Makt och Marionetter kan här bidra med lite autentiskt bakgrundsmaterial.

Hofburg Wien. Balkongen varifrån Adolf Hitler tog emot folkets hyllning 13 mars 1938. Foto: Kai Ingman, 3.6.2014/Bokebacken

Hofburg, Wien. Idag en turistmagnet av stora mått, Foto: Kai Ingman, 3.6.2014/Bokebacken

THOMAS GAROFF

4 februari 2020

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.