Bokebackens
kultursida

Lästips

Kuslig precision i Manns Undersåten

När den vedervärdige nationalisten och karriäristen Diederich Hessling inviger stadens nya monument över kejsaren Wilhelm den store låter han precis som den tyske führern Adolf Hitler bara några få år senare. Det handlar om den germanska överlägsna herrekulturen som under kejsarens ledning segerrikt skall plantera sina fanor överallt ”och smida den tyska kejsarkronan på slagfältet”. Den föraktliga demokratin skall sopas undan, Hessling talar i övertygelsen att folket i själva verket älskar makten, man har underkastelsen i blodet.

Den tyske författaren Heinrich Mann, äldre bror till Thomas Mann, beskriver i Undersåten (1918) med kuslig precision och drypande ironi de rötter i vilka nazismen skulle hämta sin näring. Den tyska fascismen var inte en uppfinning av Adolf Hitler och förbrytargänget bakom honom, bara den yttersta konsekvensen. Manns huvudperson, strebern och psykopaten Hessling, tar sig upp på klassiskt manér; sparkar neråt, ljuger, manipulerar, ingår oheliga allianser och slickar överheten i ändan. Hans politiska linje är att kejsarens vilja är högsta lag ,”ett bålverk mot demokratins förhärjande flod”. Rasen skall hållas i spartansk tukt, idioter och sedlighetsförbrytare med kirurgiska ingrepp förhindras att fortplanta sig, musik av Wagner och porträtt av kejsaren ersätta den degenererade konsten. Det tyska folket är inte längre ett folk av tänkare och skalder, gudskelov, konstaterar han, utan ”det strävar efter moderna och politiska mål”.

Med facit i handen är det en märklig upplevelse att läsa Manns förutsägelser. Det är som om Hitler själv hade läst boken, missförstått allt och förvandlat ”Undersåten” till partiprogram. Den yttre ramen är en liten stad, Netzig, där Diederich, son till en fabriksägare, får en hård uppväxt både hemma och i skolan. Han blir slagen och slår tillbaka, skvallrar och upptäcker att han känner sig bättre till mods om skulden delas av kollektivet, denna mekanism som ju möjliggjorde nazismens ohyggliga praktik. Diedrich studerar i Berlin och kommer där i kontakt med högerextrema grupper vilka sätter egenskaper som ära, manlighet och auktoritetstro högst.

Så ärver han fars fabrik och leker genast kejsare i sitt eget rike. Socialdemokrater och andra bråkstakar kastas ut, de skall krossas. Bara den undergivne hälsas välkommen. Ett folk som förlorar den naturliga manstukten är hemfallet åt undergång, är Diderichs filosofi, vilken han friskt blandar ihop med sina högst privata intressen. Han intrigerar med en enastående hänsynslöshet och gör ingenting som han inte själv tjänar på. Detta beskriver han självbelåtet på Orwellskt nyspråk; ”valet står mellan en som kräver offer för att själv komma upp, och en annan som själv bringar offer för att andra människor ska få det bättre”.

Texten retade naturligtvis gallfeber på naziideologerna och deras hantlangare. När jag läser Mann, vår egen Pär Lagerkvist och andra klarsynta, samtida författare är det svårt att förstå att så många svenskar påstod att de ”inget visste” under den tyska skräckregimens tid. Särskilt inte med tanke på de välskrivna romanernas dåtida genomslagskraft. De drunknade inte som många av dagens goda böcker i triviallitteraturens och skräpkulturens flodvåg, utan uppmärksammades , lästes och fick stort genomslag i den allmänna opinionen.

Undersåten publicerades först efter det första världskriget slut och det dröjde inte länge förrän romanen brändes av nazisterna och författaren fråntogs sitt tyska medborgarskap. Men då var han redan i säkerhet. Mann emigrerade kort efter Hitlers tillträde som rikskansler i januari 1933, först till Frankrike och därefter vidare till USA. Enligt sägnen hade han bara ett paraply i bagaget. Herrefolkets blodhundar nafsade honom i hälarna.

TORKEL IVARSSON

13 oktober 2014

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.